Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nova INTERREG inicijativa koja naglašava važnost povezivanja sektora


Europska unija ima ambiciozne planove za postizanje ugljične neutralnosti do 2050. godine. To zahtijeva ispitivanje i usvajanje inovativnih rješenja za proizvodnju, potrošnju, upravljanje i skladištenje energije. CSSC Lab – novi INTERREG projekt pokrenut u srpnju 2020. godine, podržavat će testiranje pristupa sektorskog spajanja i skladištenja energije u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

Glavna prepreka s kojom se trenutno suočava u povećanju korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) je bolje povezivanje potrošnje i skladištenja energije. OIE su ključni za postizanje klimatskih ciljeva EU-a, ali predstavljaju i značajan izazov budući da nemaju konstantnu već promjenjivu proizvodnju energije. To znači da opskrba energijom sunca i vjetra u velikoj mjeri ovisi o dobu dana, godišnjem dobu i vremenu. Potrebna su nova, inovativna rješenja za pohranu kako bi se osiguralo da se energija proizvedena iz obnovljivih izvora može pohraniti i iskoristiti po potrebi.

Povezivanje različitih sektora (elektroenergetski, toplinski, prometni) daje podlogu za izgradnju mosta između potrošnje energije s jedne strane i skladištenja energije s druge strane. Njihov potencijal prepoznat je i na razini EU, s jasnom strategijom koju je na ovu temu formulirala Europska komisija (EU Strategija za integraciju energetskog sustava, EK, srpanj 2020.). Unatoč tome, i dalje postoji nedostatak svijesti o važnosti povezivanja sektora na općinskoj i gradskoj razini, koje su ključne komponente integriranog energetskog sustava.

U svojoj studiji pod nazivom “Potencijali povezivanja sektora za dekarbonizaciju” iz 2019. godine, Europska komisija preporučuje pokretanje pilot demonstracijskih projekata spajanja sektora kao sredstva za podizanje svijesti na općinskoj i gradskoj razini. CSSC Lab nastoji slijediti ovu preporuku pokretanjem različitih mjesta za pilot testiranja.

CSSC Lab kao inicijativu provodi 17 partnera u 11 zemalja, a čiji je cilj ubrzati prihvaćanje CSSC rješenja u gradovima Dunavske regije. Trenutno je malo inicijativa za povezivanje sektora, jer javne vlasti posjeduju vrlo malo znanja o toj temi, a sklone su udaljavanju od povezanih investicijskih rizika. Da bi se prevladale ove prepreke, projekt CSSC Lab planira provesti program jačanja kapaciteta za općine i pokazati održivost rješenja CSSC za srednje i manje gradove u dunavskoj regiji.

Više o projektnim aktivnostima doznajte na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Marko Čavar, voditelj projekata

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top