Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Most potrošnje i skladištenja energije


Dugogodišnjim radom na integraciji obnovljivih izvora energije i smanjivanju njihove promjenljive (intermitentne) proizvodnje karakteristične za geografski položaj i vremenske prilike, nametnula se potreba rješavanja glavne prepreke u daljnjoj integraciji – bolje povezivanje sektora u kojima se odvija potrošnja energije i skladištenje energije. Povezivanjem različitih sektora stvara se „most“ između potrošnje i skladištenja. S ciljem dekarbonizacije ovih sustava u urbanim sredinama, projekt CSSC Lab (City Storage and Sector Coupling) uspješno okuplja 17 partnera (i 12 pridruženih partnera) iz 11 zemalja pod koordinacijom naše Agencije kako bi se kroz aktivnosti projekta ubrzala implementacija rješenja.
  • Izraditi će se i testirati sveobuhvatni modeli za općine i gradove koji će pokazati primjenu tipičnih rješenja za skladištenje energije;
  • Razviti komplet alata za brzu procjenu ekoloških i ekonomskih učinaka investicije;
  • Stvoriti akcijski planovi za svaku od projektnih regija kako bi se osiguralo da se novostečeno znanje primjeni u praksi;
  • Osmisliti detaljan program jačanja kapaciteta u smislu održavanja fizičkih i virtualnih treninga i webinara u području skladištenja energije i povezivanja sektora
  • Razraditi će se strateške preporuke u okviru zemalja projektnih partnera, ka provedbi rješenja skladištenja energije;
  • Podijeliti sav relevantan materijal na CSSC Lab online platforme čineći ga dostupnim za svim zainteresiranim dionicima.

Glavna komponenta projekta, uz brojne prethodno spomenute aktivnosti je izgradnja demonstracijskih centara tj. pilot projekata u kojima će se testirati rješenja za skladištenje energije i spajanje različitih sektora u skladu s potrebama. Rješenja će biti i glavna komponenta buduće online platforme koju razvija naša Agencija s ciljem veće promocije projekta i širenja znanja. Među pilot projektima je i naš projekt modernizacije toplinskog sustava u srednjoj školi u Zaprešiću.  U Pilot projektu Zagrebačke Županije, zajedničkim naporom i suradnjom energetskih tvrtki, gradova, Županije i naše Agencije, toplinska energija će se proizvoditi korištenjem solarnih kolektorskih sustava i skladištiti u novoizgrađenom spremniku topline, dok će škola biti spojena na sustav daljinskog grijanja. Na ovaj način će se ostvariti sinergija između proizvodnje solarne energije, potrošnje na licu mjesta za potrebe srednje škole te predaja viška proizvedene topline u sustav daljinskog grijanja. S druge strane, dvosmjernom izmjenom topline će se omogućiti prihvat energije iz mreže daljinskog grijanja u periodima kada proizvodnja solarne energije ne zadovoljava toplinske potrebe škole.

Kroz ovaj pilot projekt kod kojeg se očekuje puštanje u rad sredinom ove godine, testirat će se ovakav model s ciljem daljnje replikacije i identifikacije optimalnog rješenja za sektor toplinarstva u urbanim sredinama gdje javne zgrade mogu sudjelovati u proizvodnji toplinske energije u suradnji s trenutnim dionicima na tržištu putem ugovora o prodaji/kupnji toplinske energije iz OIE.

Osim smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima, ovakav sustav praćen opremom za nadzor, regulaciju i upravljanje omogućuju maksimalnu utilizaciju obnovljivih izvora energije (solarna energija). Koristeći razvijene programe upravljanja pametna podstanica regulirat će ventile i ostalu opremu regulirajući grijanje i pohranjivanje toplinske energije u skladište topline ili preusmjeriti istu u DHS ostalim korisnicima. Uz to, postiže se konkurentnost u vidu daljinskog grijanja koji kroz ovakve demonstracijske projekte (i priključenje istih na mrežu) može dodatno dostavljati solarnu energiju kroz svoj distribucijski sustav te zadovoljiti trenutne zakone po pitanju udjela OIE.

Aktivnosti vezane za sam rad demonstracijskog centra (i projekt CSSC Lab) omogućit će replikaciju priče na ostale javne ustanove, ali i organizaciju raznih događaja s ciljem jačanja kapaciteta, prikazivanja primjera dobre prakse i stvaranja pozitivnog okruženja za ovakve projekte u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Budući da je projekt počeo u srpnju 2020. godine, aktivnosti su u procesu razvijanja i implementacije s kojima će se do kraja 2022. godine pokušati razviti modeli koji će imati socio-ekonomsku (i ekološku) isplativost, kako za predstavnike lokalnih i regionalnih samouprava, tako i za cijelu javnost.

 

Autor: Marko Čavar

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top