Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetski učinkovita obnova javne rasvjete Grada Zagreba


U Gradu Zagrebu u završnu fazu ulazi pionirski projekt povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete koji bi trebao rezultirati investicijom većom od 262,5 milijuna kuna.

Od 13. do 22. veljače 2021. traje Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, postupak u kojem sve zainteresirane ESCO tvrtke i poduzetnici mogu pregledati dokumentaciju za javnu nabavu, uputiti prijedloge i kritike, a nakon toga slijedi raspisivanje javne nabave koje će dovesti do rekonstrukcije oko 40% javne rasvjete glavnog grada Hrvatske.

Još krajem 2017. godine Grad Zagreb sklopio je s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju projekta Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu (RePubLEEc) u okviru financijskog instrumenta ELENA (engl. European Local Energy Assistance). Ugovorom je osigurana tehnička pomoć za pripremu projekta, odnosno bespovratna novčana sredstva u iznosu od 1.800.000 eura.

Glavni cilj projekta RePubLEEc je povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, smanjivanje utjecaja na klimu, povećanja standarda i sigurnosti za građane te priprema za tzv. Smart City, a sve uz postizanje ušteda u operativnom trošku javne infrastrukture (električna energija i održavanje).

REGEA vrši uslugu pružanja stručne potpore i upravljanja projektom RePubLEEc koja među ostalim uključuje aktivnosti prijave projekta na bespovratno financiranje (ELENA), razvoja i praćenja plana provedbe projekta, administrativnog i tehničkog upravljanja projektom kao i sve ostale aktivnosti potrebne za uspješnu pripremu i realizaciju projekta.

Zašto projekt RePubLEEc nazivamo pionirskim?

Provedba modernizacije sustava javne rasvjete predviđena je po modelu Ugovora o energetskom učinku (engl. Energy Performance Contracting – EPC Ugovor). Ovaj model ugovaranja provodi se na način da privatni partner (ESCO tvrtka ili društvo posebne namjene) samostalno projektira, financira i izvodi radove na rekonstrukciji javne rasvjete te jamči ostvarivanje ugovorenih standarda (funkcionalnost, rasvjetljenost i minimalne energetske uštede). EPC Ugovor mora rezultirati energetskim uštedama. Uvjet EPC Ugovora je da naknada koju će Grad Zagreb godišnje plaćati odabranoj ESCO tvrtki ili društvu posebne namjene bude jednaka ili manja od ušteda ostvarenih smanjenjem potrošnje električne energije.

ESCO tvrtka u obvezi je kontinuirano dokazivati ostvarivanje energetskih ušteda (što dokazuje mjerenjem i verifikacijom na dnevnoj razini), a što Grad Zagreb kontrolira kroz Upravljačko nadzorni centar (svaka pojedinačna svjetiljka predstavlja obračunsko-mjerno mjesto). ESCO tvrtka preuzima i sve rizike provedbe rekonstrukcije, garantira punu funkcionalnosti svjetiljki kao i potrebnu rasvjetljenost površina za vrijeme trajanja EPC ugovora. Rekonstrukcija sustava javne rasvjete isključivo financira se iz energetskih, odnosno troškovnih ušteda i ne stvara fiskalno opterećenje Grada Zagreba.

Ugovor o energetskom učinku sklapa se na sedamnaest godina od čega su dvije predviđene za projektiranje i izvođenje radova a petnaest godina za pružanje usluge rasvjetljavanja. Obuhvat projekta čini oko 40% sustava javne rasvjete (oko 50.000 svjetiljki), procijenjene vrijednosti nabave od 262,5 mil. HRK sa PDV-om.

Što je inovativno u projektu RePubLEEc?

  • Rekonstrukcijom se sustav javne rasvjete usklađuje sa obvezama iz Zakona o svjetlosnom onečišćenju;
  • U sklopu EPC Ugovora implementira se Upravljačko nadzorni centar sustava javne rasvjete koji će u stvarnom vremenu komunicirati sa svim svjetiljkama u obuhvatu u svrhu nadzora i regulacije svjetiljki (evidencija kvarova, potrošnje energije), odnosno Grad će imati mogućnost upravljanja i nadzora svih svjetiljki u obuhvatu u realnom vremenu;
  • Svaka svjetiljka u obuhvatu će imati predviđeno mjesto za prihvata različitih senzora (mjerenje buke, temperature zraka, vlage, protoka vozila, prisutnosti, rasvjetljenosti, nadzor punionica el. vozila, komunikacijskih antena i sl.) – otvaranje mogućnosti za tzv. Smart City aplikacije;
  • U slučaju neostvarivanja ugovorenih standarda od strane ESCO partnera (nepostizanje energetskih ušteda, nedovoljna rasvjetljenost, svjetiljke u kvaru i dr.) ugovorena naknada se automatski umanjuje na mjesečnoj razini (engl. pay per performance scheme).

Svi relevantni dokumenti za provedbu javne nabave dostupni su na sljedećoj poveznici

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top