Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZELENI INVESTICIJSKI VAL KAKAV ZAGREB JOŠ NIJE VIDIO!


REGEA je od svog osnutka do danas pružala stručnu i tehničku podršku Gradu Zagrebu na putu energetske tranzicije. Posljednjih nekoliko godina ove aktivnosti su se još intenzivirale, a REGEA je postala u pravom smislu glavni oslonac glavnoga grada Hrvatske razvoju i provedbi zelenih politika koje mijenjaju lica metropole.

U listopadu 2021. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Program Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022. – 2024., koji ima za cilj potaknuti investicije za najmanje 50 MW sunčanih elektrana. U okviru dosadašnje provedbe Programa provedena je analiza preko 500 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba s ciljem utvrđivanja potencijala korištenja obnovljivih izvora energije te konačno izrade projektnih zadataka za projektiranje integriranih sunčanih elektrana za vlastite potrebe ustanova ili sudjelovanje na tržištu električne energije.

Do danas je izrađena projektna dokumentacija te pokrenute investicije ukupnog kapaciteta sunčanih elektrana od preko 15 MW na krovovima zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, a novi projekti ubrzano se pripremaju. Prioritetno, u okviru EU projekta PVMax, REGEA je do sada pripremila 7,7 MW projekata koji se planiraju pokrenuti tijekom 2023. godine i to na temelju ugovorne prodaje energije (tzv. PPA modela) te se do kraja 2024. godine očekuje dodatnih 3 MW po istom modelu. Isto tako u okviru EU projekta PVMax, REGEA je za Zagrebačke sunčane krovove d.o.o. pripremila projekte za oko 4,5 MW te se njihova realizacija očekuje tijekom 2023. godine. Osim toga, REGEA je za Grad Zagreb uspješno prijavila i provodi SOLIZAG projekt, financiran iz Norveškog fonda čija je vrijednost 1.17 milijuna eura, uz sufinanciranje od 85%. Sunčane elektrane kroz ovaj će projekt dobiti bazen Utrine, Svetice i Jelkovec, Dječji vrtić Trnsko, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Domovi za starije Trešnjevka 1 i 2 te zgrada Podružnice Čistoće ukupne snage 1,4 MW.

REGEA u okviru projekta PVMax obrađuje i 34 lokacije nominirane od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o. U tijeku  su preliminarni izračuni nakon čega će se pristupiti izradi idejnih rješenja u svrhu ishođenja elektroenergetskih suglasnosti. Očekivana ukupna snaga sunčanih elektrana na objektima Zagrebačkog holdinga d.o.o. je oko 10 MW. Od ljeta 2022. godine aktivno se pripremaju i projekti Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (ViO). Do danas je izrađena projektna dokumentacija (idejna rješenja i zahtjevi za elektroenergetske suglasnosti) za 11 integriranih elektrana te dvije neintegrirane elektrane (lokaliteti Mala Mlaka i Sašnjak). Ukupna snaga ViO sunčanih elektrana prema idejnim rješenjima iznosi preko 14 MW. Osim tehničke dokumentacije, REGEA ViO-u pruža i pravno i financijsko savjetovanje odnosno pripremu dokumentacije o nabavi za projekte integriranih elektrana po modelu projektiraj i gradi. U posljednjem kvartalu 2022. godine za Zagrebački velesajam d.o.o. odrađena je preliminarna analiza potencijala sunčane elektranu u kompleksu na temelju koje je izrađeno i idejno rješenje sunčane elektrane snage 3,2 MW. Upravi Velesajma poslan je i nacrt dokumentacije o nabavi po PPA modelu odnosno modelu ugovorne prodaje energije. U tijeku je ishođenje elektroenergetske suglasnosti od strane HEP ODS-a nakon čega će se donijeti odluka o modelu provedbe projekta.

U okviru projekta PVMax financiranog iz programa Europske investicijske banke ELENA, REGEA je pružila potporu brojnim tvrtkama i poduzetnicima na području Grada Zagreba što je već sada dovelo do izgradnje preko 5 MW sunčanih elektrana, a tijekom 2023. godine očekuje se da će aktivnost realizirati preko 10 MW ukupnih instaliranih kapaciteta integriranih elektrana.

Zahvaljujući EU program ELENA, Grad Zagreb i REGEA uspješno su prijavili projekt RePubLEEc kojim se pripremio projekt rekonstrukcije postojećeg sustava javne rasvjete u iznosu preko 43 milijuna EUR. EIB u sklopu ELENA programa osigurao je tehničku pomoć za pripremu projekta u iznosu od oko 2 milijuna EUR, a glavni cilj projekta bio je povećanje energetske učinkovitosti sustava, smanjivanje utjecaja na klimu, povećanja standarda i sigurnosti za građane te priprema za tzv. Smart City, a sve uz postizanje ušteda u operativnom trošku javne infrastrukture (električna energija i održavanje).

Na području energetske obnove zgrada javne namjene, REGEA je još 2012. za Grad Zagreb izradila prijavnu dokumentaciju te sudjelovala u provedbi kao jedini partner Grada Zagreba u projektu ZagEE – Zagreb Energy Efficient City u suradnji s tadašnjim Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Ovo je jedini projekt iz posebnog dijela programa Inteligentna energija za Europu pod nazivom MLEI (Mobilizing Local Energy Investments) koji je proveden u Hrvatskoj, a kroz koji je Grad Zagreb dobio preko 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava kao tehničku pomoć za pripremu investicijskih projekata. Projekt ZagEE je proveden u razdoblju od 2013. do 2017. godine te je ostvarena vrijednost izvedenih radova u energetsku obnovu zgrada i javne rasvjete od gotovo 30 milijuna eura.

REGEA je pružala stručnu potporu u prijavi i provedbi većeg broja projekata energetske obnove zgrada javne namjene na području Grada Zagreba prijavljenih na poziv na natječaj mjere 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, a i dalje pruža potporu u prijavi projekata energetske obnove zgrada na natječaje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U veljači 2023. godine dobivena je obavijest o pozitivnoj ocjeni prijave projekta uspostave One-Stop-Shop usluge za obnovu zgrada javne namjene na području Grada Zagreba, ali i ostalih osnivača REGEA-e, te projekt CROSS (Croatian One-Stop-Shop) ukupnog budžeta od oko 1,4 milijuna eura službeno započinje 1. rujna 2023. godine.

REGEA je za Grad Zagreb koordinirala prijavu projekta ZA-GREEN koji je službeno počeo 1. svibnja 2023. godine, a koji sufinancira iz fonda Europske investicijske banke ELENA. Ukupni proračun projekta je 2,7 milijuna eura, od čega je sufinanciranje 90%, a aktivnosti obuhvaćaju tehničku pomoć za pripremu investicijskih projekata. Osnovni cilj projekta je realizacija investicija u energetsku obnovu zgrada javne namjene na području Grada Zagreba od preko 80 milijuna eura u razdoblju do travnja 2026. godine.

Za Grad Zagreb je REGEA izradila više ključnih strateških i programskih dokumenata iz područja energetike, od kojih su najvažniji:

  • Akcijski plan energetski održivog razvitka – SEAP (eng. Sustainable Energy Action Plan), usvojen 2010. godine. Grad Zagreb prvi je grad u Republici Hrvatskoj koji je usvojio SEAP, a REGEA je nakon toga izradila preko 25 takvih dokumenata za gradove diljem Hrvatske. Kroz međunarodni projekt financiran od strane njemačke institucije GIZ, REGEA je izradila SEAP-ove za glavne gradove zemalja u regiji – Podgoricu, Sarajevo, Skopje i Tiranu.
  • Okvirna strategija pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City, usvojena 2019. godine.
  • Akcijski plan energetski održivog razvotka i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan) za Grad Zagreb izrađen je 2019. godine s ciljem identificiranja mjera čija će provedba do 2030. godine rezultirati smanjenjem emisija CO2 za više od 40%.
  • Program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine, a koji je usvojen na sjednici Gradske skupštine u lipnju 2022.

U kolovozu 2022. godine pokrenut je Energetski info centar Grada Zagreba – Internet platforma gdje su građanima dostupne aplikacije i informacije vezane uz energiju i energetiku:

  • Izračun sunčanog potencijala za odabranu zgradu, koji omogućuje prikaz osnovnih parametara za ugradnju sunčane elektrane (potrebna površina krova, snaga, investicija, proizvodnost). Aplikacija također omogućava izradu Idejnog rješenja koje je temelj za ishođenje suglasnosti od HEP-ODS-a za priključak sunčane elektrane;
  • Energetski atlas Grada Zagreba, koji omogućuje prikaz potrošnje energenata za odabrane gradske četvrti i mjesne odbore;
  • Energetska obnova zgrada javne namjene, koji omogućuje prikaz stanja i najvažnijih informacija vezano uz obnovu zgrada javne namjene.

Na inicijativu REGEAe Grad Zagreb se pridružio misiji 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030 (NetZero cities label). Cilj misije je da 100 europskih gradova dosegne klimatsku neutralnost do 2030. Navedenih 100 gradova djelovati će kao centri inovacija i testiranja tehnologija koje će omogućiti dostizanje klimatske neutralnosti.

Uz to, Zagreb se priključio i Misiji prilagodbe na klimatske promjene. Pristupanjem misiji grad Zagreb je ušao u društvo proaktivnih europskih regija i gradova koji su predvodnici u procesu prilagodbe na učinke klimatskih promjena i povećanja otpornosti. Proces je u Zagrebu započeo već ranije, kada je 2019. godine REGEA izradila, a Gradska skupština izglasala dokument Održiva energetska tranzicija i prilagodba na učinke klimatskih promjena (SECAP). Proces se nastavio kroz godine radom na nizu različitih aktivnosti kao što su npr., analiza toplinskog opterećenja, mapiranje potencijala primjene zelene infrastrukture (Sektorska studija na pilot Bloku 19) i integraciji mjera iz područja prilagodbe na učinke klimatskih promjena u prostorno planske dokumente.

Kako bi mogla adekvatno podržati Grad Zagreb u aktivnostima koje će nužno morati provoditi u domeni prilagodbe na klimatske promjene REGEA je u 2022. godini uspješno provela tranziciju u energetsko-klimatsku agenciju (među prvima u EU), interno se restrukturiravši i započet je proces podizanja kapaciteta u ovom području.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top