Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

30 europskih projekata, 11 energetskih obnova i preko 21.5 milijun eura potaknutih investicija


Priča o programu razvoja energetske učinkovitosti i održivog upravljanja energijom Karlovačke županije i REGEA-e započela je još 2008. godine projektom Sustavnog gospodarenja energijom u sklopu kojeg je napravljen registar zgrada u vlasništvu županije te su napravljene investicijske i energetske studije. Zahvaljujući ovom projektu Karlovačka su županija i REGEA prvi u Hrvatskoj uspostavili sustav praćenja potrošnje energenata i vode na mjesečnoj osnovi za sve objekte javnih ustanova te je izrađena Strategija održivog korištenja energije županije.

Od 2013. godine REGEA provodi projekte djelomične i cjelovite energetske obnove. Parcijalna energetska obnova obuhvatila radove u 8 škola REGEA je sudjelovala u pripremi i prijavi energetske obnove Upravne zgrade Karlovačke županije, a 2016. godine započinje novi ciklus energetske obnove – od tada je energetski obnovljeno 7 škola i 3 zdravstvene ustanove i ukupno investirano preko 1 milijun eura. Sve investicije u parcijalnu i cjelovitu energetsku obovu na zgradama javnog sektora iznosile su preko 6.5 milijuna eura, od čega su svi projekti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Karlovačka županija je još 2013. godine kroz projekt Zelena energija započela provedbu višegodišnjeg programa rekonstrukcije kotlovnica u školama Karlovačke županije s kotlovima na biomasu. Do danas projekt je ostvario odlične rezultate kroz sedam realiziranih investicija u vrijednosti 1,2 milijuna eura (iz čak sedam različitih izvora financiranja) od čega većinom bespovratnim sredstvima (74%), dijelom privatnim sredstvima (13,5%) i samo manjim dijelom sredstima javnog proračuna (12%). Karlovačka županija je prva i jedina u RH koja je obnovu dvije kotlovnice (OŠ Slunj i OŠ Ozalj) provela putem modela ugovorne prodaje topline u kojem je privatni investitor uložio vlastita sredstva u rekonstrukciju kotlovnice, a povrat uloženih sredstava vrši prodajom toplinske energije temeljem dugoročnog ugovora.

Od 2009. do 2023. pripremljeno je i provedeno sufinanciranje fizičkih osoba na ugradnju obnovljivih izvora energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti. Tako je čak 460 kućanstava ugradilo sustave iskorištavanja obnovljivih izvora energije ili poboljšalo energetsku učinkovitost svojih domova, a vrijednost svih projekata iznosila je čak 2 milijuna eura.

Kroz aktivnosti upravljanja projektima gradnjom REGEA je doprinijela realizaciji projekata većeg obuhvata. Značajan doprinos ostvaren je u sklopu potresne obnove, odnosno konstrukcijske obnove zgrada koje su zaštićena kulturna dobra.  U tijeku je realizacija 5 projekata konstrukcijske obnove zgrada – zaštićenih kulturnih  dobara u sklopu Poziva na provedbe mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresima – Fond solidarnosti, koji se odvija u potresom pogođenim županija, ukupne vrijednosti preko 8.6 milijuna eura. Upravljanje projektima gradnjom nastavlja se u sklopu provedbe cjelovite potresne obnove zgrade Medicinske škole Karlovac u iznosu od 2.036 mil. eura, sufinanciranog u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nastavno na započete radove potresne obnove u tijeku je izrada projektne dokumentacije za dogradnju Medicinske škole, čime će se ostvariti uvijeti za viši standard obrzovanja u području zdravstvene skrbi.

U sklopu usluge upravljanja projektima REGEA je također uključena u još jedan strateški projekt Karlovačke županije – Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu. Radi se o projektu koji se razvija u sklopu plana za gospodarski oporavak i planski razvoj poljoprivrede na području Karlovačke županije, a u cilju osiguranja potrebne infrastrukture za prijem i trženje poljoprivrednim proizvodima.

Jedan od najnovijih, a potencijalno i najljepših projekata kojeg razvijaju REGEA i županija jest projekt  Razvoj destinacije Smaragdnih rijeka i dolina valorizacijom zaštićene kulturne baštine Josipdola – Modruš – arheološko vrelo srednjovjekovlja. Radi se o projektu koji je dio strateškog projekta Karlovačke županije – Dodir civilizacija koji ima za cilj valorizirati i oživjeti devet starih gradova u Karlovačkoj županiji te objekt Bosanskog magazina u staroj karlovačkoj jezgri Zvijezda i njima gospodariti u skladu s principima održivog razvoja. U  sklopu istog projekta REGEA, u suradnji s Karlovačkom županijom također pokreće i  3 projekta u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara koje provodi Ministarstvo kulture i medija, a odnosi se na lokacije Starog grada Cetin, Bosiljevo i Modruš.

U svim navedenim projektima doprinos REGEA-e ogleda se i u predlaganju inovativnih i održivih rješenja, posebno u dijelu energetike i zaštite okoliša u svim fazama razvoja projekata, kako za Karlovačku županiju, tako i za gradove, općine i poduzetnike s ovog područja.

U posljednjih 15 godina REGEA je provela čak 84 EU projekta. Od toga je 31 projekt u provedbi, a mnogi novi se pišu i prijavljuju. Potaknuli su 500 milijuna eura projektnih investicija i najbolja su javna ustanova po provedbi europskih projekata s obzirom na broj zaposlenika.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top
Scroll to Top