Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uloga žena u energetskoj tranziciji


Uloga žena u energetskoj tranziciji važna je, a da bismo ju znali moramo prije svega raspolagati sa svim potrebnim informacijama. Do danas znamo vrlo malo o specifičnim okolnostima i faktorima koji mogu utjecati na uključenost žena u prijelaz na čistu energiju. Srećom, ova tema polako počinje privlačiti pažnju u krugovima istraživanja i politike.

Rezultati postojećih studija pokazuju da, težeći energetskoj demokraciji, ne smijemo zanemariti važnu razliku između uloga koje žene igraju kao potrošači energije, poduzetnice, zaposlenice i kreatori politika.

Žene drugačije razmišljaju o energiji

Žene predstavljaju otprilike polovinu stanovništva EU-a. Međutim, postoje razlozi za vjerovanje da proporcionalno troše mnogo više energije. Trenutačno globalna stopa sudjelovanja u radnoj snazi ​​za žene je blizu 49%, dok za muškarce iznosi 75%, navodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

To znači da žene provode više vremena kod kuće, upravljajući većinom potrošnje energije u kući – od grijanja do napajanja kućanskih uređaja (npr. perilica rublja, usisavača, perilica posuđa). One obavljaju mnogo više kućanskih poslova od muškaraca, trošeći u prosjeku 4,5 sati dnevno (u odnosu na 2,3 sata za muškarce), pokazuju podaci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

S ekološkog stajališta, to bi mogla biti dobra vijest, jer se čini da su žene energetski učinkovitije od muškaraca. Prema anketama koje je izvijestio OECD, „žene su obično održivije potrošačice i osjetljive na ekološku i zdravstvenu brigu. Veća je vjerojatnost da će reciklirati, minimalizirati rasipanje i kupiti organsku hranu i proizvode s ekološkim oznakama. Oni također pridaju veću vrijednost energetski učinkovitom prijevozu i općenito imaju veću vjerojatnost da će koristiti javni prijevoz nego muškarci (…). Stoga žene mogu biti ključni akteri u prebacivanju potrošnje prema održivijim obrascima. U tom smislu, javne politike i novi pristupi utjecaja na odluke o potrošnji, poput uvida u ponašanja, trebali bi uzeti u obzir rodnu perspektivu. ”

Slični rezultati dobiveni su iz globalne studije Consumer Life provedene od strane GfK u 2019. godini: značajno više europskih žena nego muškaraca cijeni ekološki prihvatljive automobile (49% žena u usporedbi s 43% muškaraca).

Eleanor Denny, izvanredna profesorica ekonomije na Trinity Collegeu u Dublinu, Sveučilište u Dublinu, potvrđuje: „U okviru EU projekta CONSEED proveli smo ankete o stavovima o energetskoj učinkovitosti prilikom donošenja odluka o kupnji uređaja, nekretnina i automobila. Žene su češće od muškaraca rekli da je energetska učinkovitost vrlo važna u toj odluci. Nemamo podatke o podjeli stvarnih odluka o kupnji, ali sigurno je navedeno mišljenje da žene brinu više. ”

Denny također surađuje s EU projektom SocialRES, a u kojem kao jedan od partnera sudjeluje i REGEA. SocialRES proučava društveno-ekonomske, kulturne, političke i rodne čimbenike koji utječu na potrošače u energetskom sustavu. Fokusira se na članove energetskih zadruga i platformi za crowdfunding. Podaci se prikupljaju iz anketa provedenih u sedam zemalja: Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj i Rumunjskoj.

„Želimo razumjeti što motivira ljude da se uključe u inicijative za socijalnu energiju i da postanu rani usvojitelji kako bismo procijenili mogu li se projekti proširiti i ponoviti na drugom mjestu. Još nemamo konkretne rezultate, jer su ankete u tijeku, ali bit će uzbudljivi “, navodi Eleanor Denny

Projekt ima za cilj pronaći najbolja rješenja za povećanje socijalnih inovacija te putem istraživanja i razmjene znanja razviti društveno inovativne i uključive strategije za energetski sustav budućnosti. U tom je kontekstu prikupljanje podataka o ulozi roda u društvenim inovacijama u energetskom sektoru, trenutno nepoznato, prilično zanimljivo.

Prepreke ženskom angažmanu u energetskom sektoru

Ključno je izravno uključiti žene, kao primarne korisnike energije u kućanstvu, u projekte obnovljivih izvora energije. Međutim, oni se suočavaju s nizom prepreka. Među njima je 72% ispitanika u istraživanju koje je provela Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) navelo socijalne i kulturne norme koje su uvjetovane tradicionalnim hijerarhijama moći. Kao primjer, muškarci često donose odluke o kupnji unutar domaćinstva.

Ostale važne prepreke su nedostatak rodno osjetljivih politika i oskudne mogućnosti obuke: spominjalo ih je 49% i 41% ispitanika. Odvajajući značajnu količinu vremena za kućanske poslove, žene imaju manje vremena za druge aktivnosti, uključujući projekte obnovljivih izvora energije. Istovremeno, procjene socijalnog utjecaja, savjetovanja i razvoj politika često ne odgovaraju na odgovarajući način ženama kao i drugim marginaliziranim skupinama.

Žene također nemaju dovoljan pristup informacijama i obuci, kako tehničkim (uključujući instalaciju, rad i održavanje), tako i poslovnim. „Kako bismo žene potaknule na prihvaćanje obnovljivih rješenja, moramo osigurati da imaju informacije o mogućnostima potrebnih instalacija. Usluge „sve na jednom mjestu“, gdje mogu dobiti pomoć „punog paketa“, pomogle bi im u prevladavanju tehničkih poteškoća “, komentirala je Ksenia Petrichenko, službenica za ekonomska pitanja pri UNCAP-u Ujedinjenih naroda.

Premalo iskorištena ženska radna snaga

Europa godišnje gubi 370 milijardi eura zbog razlike u rodnoj zaposlenosti, izvijestio je Europski ekonomski i socijalni odbor (EESC), savjetodavno tijelo EU-a, koje se sastoji od predstavnika radnika i poslodavaca i drugih interesnih skupina.

Žene čine samo 26% ukupne radne snage u energetskom sektoru. Njihova zastupljenost na višim razinama u organizaciji još je niža: 23% menadžera i 17% članova upravnog odbora u prosjeku su žene, pokazuje nedavno istraživanje Boston Consulting Group-a i Women in Energy Association.

“Zaista, u energetskom sektoru tradicionalno dominiraju muškarci, posebno na pozicijama koje zahtijevaju fizički rad”, izjavila je Irina Volkova, zamjenica ravnatelja Instituta za određivanje cijena i regulacije prirodnih monopola na Višoj ekonomskoj školi.

Žene su u 2018. godini prosječno predstavljale 32% radne snage u sektoru obnovljive energije. To je više nego u tradicionalnom energetskom sektoru, ali ipak niže od njihovog udjela u gospodarstvu EU (46%). Uloga žena u energetskoj tranziciji mora biti podignuta na više razine od trenutnih.

„Udio žena je neprihvatljivo mali, a to dovodi do primjetnog ograničenja u odlučivanju, kako u energetskim tvrtkama, tako i na državnoj razini: nedostatak raznolikosti rukovodećeg kadra (i spola i dobi) sužava perspektivu, i to vrlo često dovodi do usvajanja tradicionalnih, ali neučinkovitih rješenja “, naglasila je Tatiana Mitrova, viša znanstvena novakinja na Oxfordskom institutu za energetske studije i direktorica Energetskog centra na moskovskoj školi menadžmenta SKOLKOVO.

„U mnogim slučajevima, nizak udio žena na najvišim pozicijama diktira upravo ovo: jednostavno nemaju energije, vremena ili želje da se kreću ljestvicom karijere. Glavno rješenje ovog problema je promjena u stavu javnosti i kod muškaraca i kod žena: prijelaz na ravnopravnije, partnerske odnose s adekvatnijom podjelom odgovornosti u kući i u skrbi o djeci. ”

Žene na globalnoj razini predstavljaju samo 6% ministarskih pozicija odgovornih za nacionalne energetske politike i programe. To dovodi do nepriznavanja njihovih specifičnih potreba i rješavanja prepreka za sudjelovanje u energetskoj tranziciji. „Politike koje podržavaju žene za vrijeme trudnoće i nakon nje (jednaki porodiljni i očinski dopust, pristupačno dječje vrtiće i obrazovanje djece itd.) su presudne. Olakšavaju razvoj karijere žena bez ugrožavanja ravnoteže radnog i obiteljskog života “, dodao je UN službenik Petrichenko.

“Mislim da bi kvote bile dobar početak. U budućnosti, kako se postignu adekvatnije proporcije, kvote se mogu eliminirati, ali u početku bi bilo izuzetno teško bez njih “, kaže Mitrova. Taj je pristup već primijenila više od trećine europskih država. Na izborima za parlament 2019. godine 11 država imalo je rodne kvote (prema 8 država na prethodnim izborima 2014.).

Ukratko, energetska politika različito utječe na muškarce i žene. Uloga žena u energetskoj tranziciji mora se shvatiti i mijenjati. Žene se suočavaju s velikim preprekama u prelasku s potrošača na energiju orijentiranih na poduzetnike, zaposlenike i posebno one koji donose politiku. Trenutno smo na putu da saznamo više o tim preprekama za prepoznavanje optimalnih rješenja.

Autorica teksta: Alina Fedosova

Izvorni tekst dostupan na www.socialres.eu

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top