Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGEA tim vodio obnovu pet crkava oštećenih u potresu


Posljednjih godinu dana i na području Karlovačke županije intenzivno se provodi potresna obnova objekata oštećenih u prosincu 2020. godine u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Između ostalog, provodi se potresna obnova odnosno mjere zaštite kulturne baštine na pet crkvi s područja karlovačke županije: crkvi sv. Katarine u Kunićima Ribničkim, crkvi sv. Ilije Proroka u Lipniku, crkvi Uznesenja Marijina u Oštarijama, crkvi sv. Filipa i Jakova u Reštovu i crkvi sv. Antuna Velikog u Kaštu.

Upravljanje ovim zahtjevnim projektima preuzeo je karlovački ured Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) odradivši sve – od podnošenja projektne prijave do provođenja svih aktivnosti sukladno Ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima. O kakvo se obimu posla radi možda najbolje govori sveukupna vrijednost investicije preuzetih poslova upravljanja projektima konstrukcijske potresne obnove koja iznosi 8,6 mil. eura.

Na inicijativu Karlovačke županije, u prosincu 2021. podnesene su projektne prijave za navedenih 5 objekata na Fond solidarnosti EU, odnosno javni poziv Ministarstva kulture i medija, kao provedbenog tijela.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeni su s Ministarstvom kulture i medija u lipnju 2022. godine nakon čega je uslijedio period vrlo intenzivnih aktivnosti koje je trebalo provesti u kratkom periodu budući je krajnji rok za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU, odnosno trajanje Ugovora bio do 30 lipnja 2023. godine. U ljeto 2022. godine provođeni su postupci nabave za izradu projektne dokumentacije odnosno Glavnog projekta konstrukcijske obnove, a nakon ugovaranja te usluge, pratio se tijek izrade dokumentacije uz koordinaciju i suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom.

Temeljem Glavnih projekata konstrukcijske obnove za koje je dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela u Karlovcu mogli su započeti radovi potresne obnove, pa je uslijedilo provođenje postupaka nabave i ugovaranje izvođenja radova, stručnog nadzora i ostalih sudionika sukladno Zakonu o gradnji I potresnoj obnovi.

Valja napomenuti da je Karlovačka županije zajedno sa timomREGEA-e uložila znatan trud da se javno prezentiraju projekti obnove, kompleksnost i značaj cijelog posla, specifičnost radova koje potresna obnova uključuje, ali i zahtjevnost s obzirom na izrazito kratak rok za izvođenje radova.

Početkom 2023. godine bila su prijavljena gradilišta na svih pet crkvi s rokom završetka radova do 1. svibnja 2023. godine. S obzirom na vremenske uvjete, oštru zimu i iznadprosječne količine oborina posebno tijekom travnja i svibnja, radovi su se odvijali otežano, usporenom dinamikom. Budući je Ministarstvo kulture i medija produžilo rok dovršetka za cijelu operaciju na 30. lipanj 2023., rokovi za dovršetak radova su produžavani.

Do 30. lipnja 2023. godine realizirano je više od 90% vrijednosti Ugovora.

Ostatak ugovorenih radova financira se iz nacionalnih sredstava. Do kraja kolovoza završeni su radovi na crkvama sv. Katarine u Kunićima Ribničkim, crkvi sv. Ilije Proroka u Lipniku i crkvi sv. Filipa i Jakova u Reštovu dok se završetak radova konstrukcijske potresne obnove na crkvama Uznesenja Marijina u Oštarijama i crkvi sv. Antuna Velikog u Kaštu očekuje krajem rujna.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji te podnošenjem okončane situacije i završnih izviješća nadzornih inženjera, završava konstrukcijska obnova te se crkve predaju nazad na upravljanje i održavanje svojim upraviteljima, ojačane, poboljšane mehaničke otpornosti i stabilnosti i sa očuvanom pokretnom i nepokretnom imovinom, spremne za prijavu na neke nove javne pozive kroz koje će se financirati daljnja obnova ovih vrijednih kulturnih dobara.

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top