Često u životu najbolje stvari prolaze neprimijećeno. Jedan od takvih velikih uspjeha dogodio se u Zagrebačkoj županiji, a postignut racionalizacijom troškova kroz provedbu objedinjene javne nabave energenata. Uspjeh koji sigurno vrijedi ovdje opisati.

Priča se zakotrljala koncem 2015. godine kada je Dom zdravlja Zagrebačke županije po prvi puta u suradnji s REGEA-om, pripremio javnu nabavu za opskrbu električnom energijom za svojih 56 objekata. Tijekom izrade natječajne dokumentacije za javnu nabavu težilo se poštenom odnosu prema opskrbljivaču energije i kupcu, s ciljem pronalaska ravnoteže u podjeli rizika. Jedno od ključnih rješenja je vezivanje cijena električne energije sa zajamčenim cijenama koje svakih šest mjeseci objavljuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), a određene su sukladno kretanjima na tržištu. Cijena koju je opskrbljivač električnom energijom ponudio na javnoj nabavi se preračunava u faktor čiji umnožak sa HERA-inom cijenom daje konačnu cijenu prema kojoj se ispostavljaju računi. Budući da veća količina znači nižu cijenu, odlučeno je da će se raspisati javna nabava za trogodišnju potrošnju električne energije. Otvaranjem ponuda i konačnim odabirom najpovoljnije, utvrđeno je da će u navedenom razdoblju Dom zdravlja Zagrebačke županije uštediti 700.000 HRK, što je smanjenje troškova za 25%. Sada je već prošlo godinu dana otkako električnu energiju dobavlja novi opskrbljivač i nisu zabilježeni nikakvi problemi.

Ohrabreni uspjehom Doma zdravlja Zagrebačke županije, krenulo se u pothvat raspisivanje tri nove, još veće, objedinjene javne nabave, ovaj puta za sve obrazovne i zdravstvene ustanove Zagrebačke županije, i to za opskrbu električnom energijom, prirodnim plinom i loživim uljem. Iako su se već u početnoj fazi očekivale velike troškovne uštede, konačni rezultat je opet iznenadio.

Natječajna dokumentacija za opskrbu električnom energijom se bazirala na već isprobanom modelu s Domom zdravlja, a valjalo je pripremiti novu dokumentaciju za prirodni plin i loživo ulje. Odlučeno je kako će cijena prirodnog plina biti nepromjenjiva tijekom dvogodišnjeg razdoblja važenja Okvirnog sporazuma, a cijena loživog ulja je promjenjiva sukladno srednjim burzovnim cijenama. Budući da su sve ustanove imale pojedinačne ugovore s različitim razdobljima trajanja, trebalo je i to uključiti kao jedan od elemenata natječajne dokumentacije- u suprotnom bi se morali plaćati skupi penali. Stoga je svakoj ustanovi, osim onih osnovnih podataka o potrošnji energije, u natječajnoj dokumentaciji pridijeljen jedinstveni datum početka opskrbe, dok je završetak važenja opskrbe energijom za sve isti.

Koliko je logistički bilo složeno pripremiti objedinjene javne nabave, možda najbolje dočarava brojka od 150 različitih objekata od kojih je svaki imao neke svoje ugovore sa svim svojim specifičnostima. Posao provedbe javne nabave je odlično vodila Stručna služba Župana – Odsjek za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu, a REGEA je pružala maksimalnu podršku.

Konačno, danas kada su otvorene sve ponude, kada su potpisani Okvirni sporazumi te kada se počela provoditi opskrba ustanova od strane novih opskrbljivača, može se zaključiti – Zagrebačka županija je provedbom objedinjene javne nabave za energente svih obrazovnih i zdravstvenih ustanova ostvarila troškovnu uštedu od gotovo 11 milijuna kuna!

Promatrajući po energentima, najveća troškovna ušteda je ostvarena u opskrbi prirodnim plinom i ona iznosi 8 milijuna kuna, što je smanjenje za čak 47%. Slijedi troškovna ušteda u opskrbi električnom energijom od 2,6 milijuna kuna, odnosno 35% te samo neznatna ušteda u opskrbi loživim uljem. Koliko je to velika ušteda možda se najbolje reflektira usporedbom s izvornim Proračunom Zagrebačke županije za 2017. godinu, koji iznosi 342.541.848 HRK, jer ostvarena ušteda je u visini ča