Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prostorni plan početak je energetske tranzicije gradova


Grad Karlovac velikim koracima ide prema potpunoj energetskoj tranziciji. Nakon što je u svibnju ove godine usvojen Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, upravo je započet i projekt prilagodbe Prostornog plana kako bi Akcijski plan zaživio u punom opsegu.
“Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) izradila je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), no kako bismo zaista stvorili i uvjete za provedbu planiranih mjera, pripremamo i Smjernice za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama u Generalni urbanistički plan (GUP) kao stručne energetske podloge za izradu GUP-a.
To ukratko znači da ćemo GUP-om definirati područje Grada na način da ga maksimalno otvorimo održivom korištenju energije, obnovljivim izvorima energije, kao i da omogućimo prilagodbu gradskih područja klimatskim promjenama. Karlovac je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je GUP krenuo prilagođavati potrebama za energijom i prilagodbi klimi i nadamo se da ćemo poslužiti kao dobar primjer ostalima, jer ovo je nije pitanje želja već nužnost”, rekao je gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić.
Izradom navedenih Smjernica omogućit će se integriranje SECAP-a u GUP, čime se navedeni prostorni plan kao provedbeni dokument diže na višu razinu te bolje odgovara na sve zahtjeve, izazove i ciljeve koji se postavljaju u sklopu integriranog urbanog razvoja. Time će se omogućiti, osigurati i olakšati provođenje mnogih mjera i aktivnosti proizašlih iz energetskog i klimatskog planiranja.

Ekonomski i društveni razvoj
Takav način direktnijeg i sveobuhvatnijeg integriranog planiranja – u kojem energetika i klima dobivaju, u skladu s vremenom u kojem živimo i iz njega proizašlim prioritetima, zasluženu veću pozornost i utjecaj – već je poznat, usvojen i provodi se u razvijenim zemljama i gradovima Europe.
Njime građani u konačnici dobivaju moderniji, čišći i zeleniji grad otporniji na klimatske promjene, grad u kojem im se povećava kvaliteta života te grad u kojem se takvim pristupom očekuje i ekonomski i društveni razvoj. Jer osim što je koristan, ovakav pristup je i nužan, njime se brže, efikasnije i cjelovitije usklađuje razvoj gradova s direktivama i politikama EU, a posebice s ciljevima Europskog zelenog plana, nove strategije rasta kojom se EU nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa.
U kontekstu navedenog ovakav potez gradonačelnika i gradske uprave Grada Karlovca svakako je vizionarski i za najveću pohvalu.

Promišljeno i odgovorno
“Prilagodba prostornog plana energetskim potrebama i klimatskim prioritetima sjajan je primjer promišljene i odgovorne politike – upravo na način kako to rade najnapredniji gradovi Europske unije. Izuzetno mi je drago da je Karlovac prepoznao ovu potrebu i da je REGEA dobila povjerenje za ovaj projekt kojim se Karlovac sigurno svrstava u predvodnike energetske tranzicije u Hrvatskoj”, izjavio je dr. sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top