Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zajedno za hrvatski zeleni oporavak i razvoj!


Osamdeset organizacija civilnog društva, energetskih agencija, institucija i tvrtki predalo je svoje zajedničke zahtjeve novoizabranim zastupnicima i zastupnicama u Hrvatskom saboru, tražeći snažnu tranziciju prema niskougljičnom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta. Među potpisnicama je i REGEA, a naše zahtijeve prenosimo u cjelosti:

 

Poštovani i poštovane,

 

Organizacije, tvrtke, institucije, energetske agencije i znanstvenici, na poziv Društva za oblikovanje održivog razvoja, Greenpeacea u Hrvatskoj, Zelene akcije i Zelene energetske zadruge, šalju vam kao odabranim zastupnicama i zastupnicima građana u Hrvatskom saboru Zahtjeve za zeleni oporavak!  Molimo vas da zahtjeve razmotrite i da vaši predstavnici na poziv sudjeluju u raspravi s potpisnicima u rujnu ove godine. Nadamo se da će rasprava biti početak dijaloga između svih aktera u svrhu oporavka i napretka i gospodarstva i društva.

 

Globalna gospodarska kriza prouzročena COVID-19 pandemijom predstavlja jedinstvenu priliku za novi početak i ublažavanje još veće, klimatske krize. Hrvatsko gospodarstvo može i mora iskoristiti ovu priliku te napraviti odmak od dosadašnjih neodrživih praksi. Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) poziva vlade svijeta da donesu hitne i odlučne mjere kojima će spriječiti porast globalne temperature iznad 1,5 stupnjeva. Kao korak u tom pravcu, donesen je Europski zeleni plan, a 27.svibnja 2020. Europska komisija je objavila i plan za oporavak koji postavlja temelj za revitalizaciju gospodarstva u skladu s načelima Zelenog plana.

 

Idućih deset godina je ključno i predodredit će, kako hrvatsko pozicioniranje na EU i globalnoj sceni, tako i sveukupno stanje u društvu. To znači da je potrebno djelovati odmah, poštujući i, gdje je moguće, nadilazeći EU ciljeve, uvažavajući pritom znanstvene dokaze te potičući razvoj domaćeg gospodarstva, poljoprivrede, uz ostvarivanje uvjeta za zdravije i kvalitetnije življenje. Hrvatska može i mora iskoristiti ovu jedinstvenu priliku, kada se na EU razini oslobađaju i namjenjuju značajna sredstva za tranziciju u niskougljično i pravedno gospodarstvo te mora, sukladno tome, razviti i usvojiti adekvatnu stratešku i zakonodavnu podlogu, koja će omogućiti iskorištavanje sredstava te stvaranje nužnih preduvjeta da hrvatsko gospodarstvo bude konkurentno.

 

Planom za oporavak i pratećim budžetom „EU sljedeće generacije“, sredstva koja će biti raspoloživa zemljama članicama za oporavak, nude mogućnost da istovremeno doprinose smanjenju druge svjetske krize-klimatske krize. Klimatska kriza, ukoliko joj se hitno i sustavno ne pristupi na razini svake pojedine države, dugoročno će dovesti do još drastičnijih posljedica za gospodarstvo i čovječanstvo od onih prouzročenih COVID-19 pandemijom. Zeleni oporavak stoga je jedini mogući put, koji uz doprinos rješavanju klimatske krize, omogućava stvaranje novih radnih mjesta, smanjenje troškova za zdravstvo te jamči brzi i učinkoviti iskorak u novu, niskougljičnu, sadašnjost bez nejednakosti s otpornim i konkurentnim gospodarstvom.

 

Hrvatska je svojim brojnim strateškim dokumentima načelno iskazala opredjeljenje za niskougljični i zeleni razvoj u skladu sa zahtjevima EU, no konkretne mjere pokazuju nedostatak ambicije te političke odlučnosti u provedbi. Tako su strateški i zakonodavni dokumenti u nekim svojim segmentima u međusobno neusklađeni i u suprotnosti s pravcima razvoja EU. EU zakonodavstvo kroz Uredbu o upravljanju Energetskom unijom, diktira obvezu razvoja i usvajanja Dugoročne niskougljične strategije. Hrvatska Strategija niskougljičnog razvoja, koja se do jučer, s tri godine kašnjenja, nalazila na javnom savjetovanju, usklađuje se sa Strategijom energetskog razvoja, koja bi trebala proizlaziti iz niskougljične strategije (a ne kao što je slučaj, obratno). U istoj strategiji plin se navodi kao tranzicijsko gorivo, što je u suprotnosti s osnovnim načelima niskougljičnog razvoja i ne razmatra se tzv. scenarij nulte emisije stakleničkih plinova, što je u koliziji s Europskim zelenim planom i načelima niskougljičnog razvoja.

 

S tim ciljem zahtijevamo:

 

  • Uskladiti sve klimatsko-energetske politike, počevši sa Strategijom niskougljičnog razvoja, s Europskim zelenim planom te, kroz dodatnu ambiciju, iskoristiti priliku za pozicioniranje na EU i globalnoj sceni, što podrazumijeva izradu plana smanjenja emisija stakleničkih plinova za 65% do 2030. te potpuno uklanjanje mjera, istraživanja i pravaca razvoja koji uključuju fosilna goriva. S tim u vezi uskladiti i sektorske strategije koje bi trebale proizlaziti iz razvojne strategije;

 

  • Obustaviti sva ulaganja u fosilnu industriju, istraživanje i infrastrukturu za iskorištavanje fosilnih goriva te subvencioniranjem fosilnih goriva, a time oslobođena sredstva iz proračuna preusmjeriti u poticanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, borbu protiv energetskog siromaštva i prateća istraživanja i razvoj;

 

  • Osigurati da obnova potresom pogođenih zgrada bude sveobuhvatna i niskougljična, u skladu s gotovo nultim energetskim standardom ili energetski najvišim tehnički mogućim standardom te napraviti plan za postupnu obnovu cijelog javnog (posebice obrazovnog i zdravstvenog) te stambenog fonda po istim načelima i uvjetima;

 

  • Poticati građane i zajednice građana te im omogućiti da budu aktivni sudionici u energetskoj tranziciji – izradom povoljnog zakonodavnog okvira i osiguravanjem adekvatne edukacijske, provedbene i financijske podrške, vodeći pritom računa o osiguravanju istih uvjeta za građane iz ugroženih skupina. Osigurati građanima mogućnost samoopskrbe, proizvodnje energije i udruživanja u zajednice proizvođača energije, vodeći računa ne samo o zakonodavnom okviru u području energetike, nego i o barijerama koje proizlaze iz drugih zakona;

 

  • Ulagati u održivi promet i poticati održivu mobilnost – izgradnju biciklističke infrastrukture te u promjenu modaliteta prijevoza – osiguravajući adekvatan i dostupan javni prijevoz, posebice u segmentu modernizacije infrastrukture željezničkog prometa. Ulagati u pomoćnu infrastrukturu za razvoj e-mobilnosti te poticati prelazak na e-mobilnost i alternativna goriva (u koje se ne ubraja plin);

 

  • Omogućiti ulaganja u zelena radna mjesta te poticati i promovirati razvoj zelene i održive industrije stvaranjem nužnih preduvjeta za povlačenje raspoloživih EU sredstava kroz hitnu prilagodbu i doradu nacionalnog zakonodavnog i strateškog okvira te time omogućiti učinkovit i dugotrajan oporavak od krize i ispunjenje uvjeta za kružno gospodarstvo. To podrazumijeva i stavljanje naglaska na klimatski aspekt u svim tematskim ciljevima prilikom programiranja sredstava iz europskih fondova za period 2021.-2027. godine, uz visoku razinu suradnje sa svim sektorima;

 

  • Poticati lokalnu i ekološku proizvodnju hrane kao niskougljičnu mjeru te mjeru prilagodbe na utjecaj već neizbježnih klimatskih promjena koje zajedno s COVID-19 krizom sa sobom nose nestabilnost opskrbe hranom te time djelujući u skladu sa strategijom „Od polja do stola“, održivo koristiti prirodna bogatstva Hrvatske i doprinositi zdravlju i blagostanju;

 

  • Omogućiti jedinicama regionalne i lokalne samouprave provedbu i ulaganje u mjere koje će osigurati adekvatnu prilagodbu na one klimatske promjene koje su sada već neizbježne, uključujući infrastrukturu, usluge i edukaciju građana, temeljene većinom na zelenim rješenjima te potičući ih pritom na okretanje niskougljičnom i bezugljičnom razvoju.

 

Zahtjeve podržavaju i potpisuju:

 

Brodsko ekološko društvo-BED

Centar za mirovne studije

Climate KIC RIS Croatia

CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske

CupUp System d.o..o

DEŠA Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva

DrONe

Društvo istraživača mora 20000 milja

Društvo Marjan

Dubrovačka razvojna agencija DURA

Eko Centar Latinovac

ENEFFI – Engineering Efficiency d.o.o.

Energetske usluge d.o.o.

Explanta grupa d.o.o.

Fridays For Future Hrvatska

GSR Istok Rjeka

Hoppipolla udruga

HR PSOR

Hrvatska permakultura

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša

Hrvatski Crveni križ gradsko društvo Crvenog križa Makarska

Impact Hub Zagreb

Institut za političku ekologiju

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

IRENA – Istarska Regionalna ENergetska Agencija d.o.o. Labin

Isoropia d.o.o.

Klaster Inteligentna Energija

KLIK, energetska zadruga

La Révolution Albatros

Lean Startup Hrvaska

Mreža znanja d.o.o.

Obnovljivi izvori energije Hrvatske g.i.u.

ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (Karlovac)

Pan, udruga za zaštitu okolišai prirode

Prijatelji životinja

Regionalna energetska agencija Kvarner

Regionalna energetska agencija Sjever

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA

Sea Shepherd Croatia

Terra Hub, member of EIT Climate KIC Hub Hrvatska

Tranzicijska inicijativa Kijac, općina Omišalj – TIKO

Tranzicijska inicijativa Rijeka

Udruga “Delta”

Udruga “Ekološki osviještene Konavle”

Udruga “Eko-Zadar”

Udruga “Sindikat biciklista”

Udruga Biom

Udruga Duboko Plavetnilo

Udruga Tatavaka, otok Zlarin

Udruga Vestigium

Udruga za eEkonomiju zajedništva

Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena”

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu

Udruga za održivi razvoj Hrvatske

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (IKS)

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

UDRUGA za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša-USOP

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta

Udruga Zelena Istra

Udruga Žmergo

UR Institut

Vestigium

VITA projekt d.o.o.

WWF Adria

Zasadi stablo, ne budi panj!

Zeleni klik!

Zeleni Osijek

Zeo Nobilis

Znanstvenici za klimu – Hrvatska

 

Dostavna lista:

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Hrvatska seljačka stranka – HSS

Građansko-liberalni savez – GLAS

Istarski demokratski sabor – IDS

Hrvatska stranka umirovljenika – HSU

Narodna stranka – Reformisti – NS-R

Domovinski pokret – DP

Most nezavisnih lista – MOST

Možemo! – platforma

Radnička fronta

Nova ljevica

Stranka s imenom i prezimenom

Pametno

Hrvatska narodna stranka – HNS

Predstavnici nacionalnih manjina

 

Na znanje:

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović

Ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Čorić

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top