Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predstavnici Agencije u Beču na prvom sastanku E-FIX projekta


REGEA kao partner u još jednom EU projektu!

Prvi dani proljeća rezervirani su za prvi sastanak E-FIX projekta u Beču. Ovaj trogodišnji projekt, financiran u sklopu programa Obzor 2020., ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (EPC, leasing modela te grupnog financiranja).

Projekt uključuje 14 partnera iz 4 zemlje članice EU (Austrija, Češka, Poljska i Hrvatska) i 2 pristupne zemlje (Armenija i Gruzija). Agencija je zadužena za vođenje Radnog paketa 4.- Pilot aktivnosti, koji uključuje organizaciju pilot kampanja za financiranje, bilateralnih sastanaka, formiranje radnih grupa na projektu, stručni izlet i dr.

Partner Agencije na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top