Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održan treći sastanak projekta REEF 2W


Sastanak REEF 2W projekta – Povećanje OIE i EnU integracijom, spajanjem i osnaživanjem gospodarenja komunalnim otpadnim vodama i organskim otpadom održao se od 28. do 30.5.2018. u Berlinu

Glavni cilj projektnih sastanaka je prijenos znanja i iskustva te zajedničko planiranje provedbe projekta pa je u skladu s tim upravo najviše vremena i posvećeno grupnim raspravama između partnera. Na sastanku su također predstavljene  do sad odrađene aktivnosti na projektu te su definirane buduće aktivnosti i zadaci. Drugi dan sastanka održao se i sastanak Upravnog odbora projekta na kojem je sudjelovao i predstavnik REGEA, a na kojem su donešene bitne odluke za nastavak provedbe projekta, ali i potvrđen termin sljedećeg projektnog sastanka koji će se održati krajem studenog u Pragu.

REGEA na projektu vodi radni paket 4 – Prijenos analiza i metoda za repliciranje REEF 2W rješenja za čiju je provedbu službeno zadužena. REGEA je time u potpunosti odgovorna za uključivanje svih partnera u prikupljanje iskaza interesa i u razgovor o strategiji programskog područja – kako i na koji način širiti i razvijati  inovativne tehnologije za poboljšanje upravljanja postrojenja za otpadne vode i infrastruktura za gospodarenje komunalnim otpadom (biotpad) kako bi se povećala energetska učinkovitost i proizvodnja i korištenje  obnovljivih izvora energije, temeljenih na REEF 2W sustavima.

Vrijednost projekta REEF 2W ogleda se upravo u tome, da ponudi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesima optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, sustava gospodarenja komunalnim otpadom te  smanjenja potrošnje energije na lokalnoj razini, a jedan od zadataka na projektu je upravo i razvoj alata za mjerenje poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje iz OIE koji će biti preduvjet za izradu studija izvodljivosti za pilot projekte. Studije će pokazati kako nova REEF 2W rješenja dovode do smanjenja energetskih potreba i značajnog povećanja proizvodnje energije iz OIE.

Podsjetimo se, na projektu ukupno sudjeluje 11 projektnih partnera, dok provedbu istog koordinira talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije,  energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA). Projekt REEF 2W je trogodišnji projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa  Interreg Central Europe. Hrvatsku na projektu predstavljaju REGEA i Zagrebački Holding. Glavni cilj projekta je učinkovito upravljanje resursima integriranim pristupom rješavanja problema energetske neučinkovitosti i gospodarenja otpadnim vodama i organskim otpadom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,3 milijuna eura.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top