Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini na djelu !


Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini na djelu !

Dosadašnja praksa obnove zaštićenih kulturnih dobara, s aspekta poboljšavanja parametara racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, već u cijeloj državi izuzetno je skromna. Budući da pitanje energetske obnove zaštićenih povijesnih građevina iz dana u dan postaje aktualnije, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske kao vodeći partner u projektu obvezala se u suradnji sa Krapinskom zagorskom županijom kao projektnim partnerom napraviti iskorak na području energetske obnove kulturne baštine, kao jedne od temeljnih vrijednosti zajedničkog kulturnog identiteta. Glavni cilj ovog projekta bio je obnoviti dva objekata kulturne baštine na slovenskoj i hrvatskoj strani uvođenjem mjera energetske učinkovitosti kako bi se smanjila potrošnja energije u tim objektima te unaprijedio boravak ljudi uz povećanje toplinske ugodnosti.

Kako smo već prethodno pisali, podsjetimo se da je obnova Županijske palače u Krapini dio projekta pod nazivom Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini – EE CULTURE, sufinanciranog iz Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Projekt je svoj put započeo 17. siječnja 2014. godine, a završava 04. studenog 2015. godine. Zgrada Županijske palače izgrađena je 1900. godine, nalazi se na području Kulturno povijesne cjeline Krapina koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH. Županijska palača je administrativno središte Krapinsko-zagorske županije namijenjena prije svega građanima kao korisnicima javnih usluga. Tijekom ove obnove napravljena je rekonstrukcija vanjske ovojnice uličnog pročelja (fasada i stolarija) te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom kotla na pelete. Vrijednost radova je oko 1,5 milijun kuna, dok je ukupna vrijednost projekta je preko 6 milijuna kuna, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 85% ukupne vrijednosti. Obzirom da je riječ o rekonstrukciji postojeće zgrade, postići će se niski toplinski gubitci građevine tijekom zime, kao i niski toplinski dobici tijekom ljeta te zadovoljenje potrebe za toplinskom energijom najvećim dijelom iz biomase kao obnovljivog izvora energije. Županijska palača, rekonstruirana prema niskoenergetskim standardima gradnje postati će primjer dobre prakse u području energetski učinkovite rekonstrukcije objekta kulturne baštine te promicanja zaštite kulturne baštine i energetske učinkovitosti kao resursa u gospodarskom razvoju prekograničnog područja.

Do samog završetka projekta dijele nas aktivnosti vezane uz izradu više stručnih materijala kao što su – Priručnik o uvođenju mjera energetske učinkovitosti na objektima kulturne baštine i Elaborat energetske učinkovitosti provedenih mjera energetske učinkovitosti kojima će se zajedničkim snagama slovenskih i hrvatskih partnera prezentirati rezultati ovoga projekta te omogućiti njihovo daljnje širenje. Kao završni događaj organizirat će se međunarodna konferencija na temu uvođenja mjera energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine koja će se održati 30. listopada u Krapini.

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom, a poučena iskustvom iz ovog vrijednog projekta, trudit će se dalje aktivno sudjelovati u energetskoj obnovi zaštićenih spomenika kulture bolje i uspješnije zajednice koja nas okružuje, držeći korak sa EU standardima očuvanja graditeljskog nasljeđa za sadašnje i buduće generacije.

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top