Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska tranzicija Jugoistočne Europe


Energetska tranzicija Jugoistočne Europe

Kao dio konzultatnske usluge koju je Agencija posljednjih godinu dana pružala Otvorenom regionalnom fondu za energetsku učinkovitost u sklopu Njemačke agencijie za međunarodnu suradnju GIZ-ORF sa sjedištem u Sarajevu pripremili smo novu publikaciju koja analizira proces energetske tranzicije zemalja Jugoistočne Europe. Riječ je o analitičkom radu koji razmatra uvjete, pokretače, prepreke i sve ostale čimbenike kao i donosi pet primjera dobre prakse energetske tranzicije u Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu i Turskoj.

Publikacija je predstavljena na regionalnoj radionici 1. listopada u Skopju pred predstavnicima GIZ-ORF-a, regionalnim udrugama gradova i općina iz Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore te sudionicima iz gradskih uprava Sarajeva, Podgorice i Skopja.

Cijelu publikaciju možete vidjeti ovdje.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top
Scroll to Top