Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ususret prilagodbi klimatskim promjenama kroz novi EU projekt


Multi-stakeholder i multi-governance pristup razvoju i implementaciji Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske od ožujka 2018. godine sudjeluje u projektu PentaHelix financiranom iz europskog programa Obzor 2020.

Tema projekta je ojačati kapacitete lokalne i regionalne vlasti kako bi pronašli inovativne i troškovno učinkovite pristupe za razvoj, financiranje, provedbu i poboljšanje Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

Glavni cilj projekta je razviti i primijeniti PentaHelix metodu koja će koristiti kao potpora u povezivanju vlasti različitih razina te pružanju podrške za razvoj i provedbu aktivnosti SECAP-a u suradnji s ostalim ključnim dionicima.

PentaHelix se zalaže za integriran razvoj i fokusira se na 5 različitih grupa ključnih dionika:

  • Tijela javne uprave (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna),
  • Industriju (poslovne subjekte, malo i srednje poduzetništvo, obiteljska gospodarstva, i sl.),
  • Akademske ustanove (istraživačke i obrazovne ustanove),
  • Nevladine udruge (udruženja, organizacije i sl.),
  • Građane (predstavnici stanara, sindikati, vlasnici automobila, udruge građana i sl.).

PentaHelix metoda će se u okviru ovog projekta testirati i provoditi unutar 8 pilot općina te multiplicirati na više drugih primjera, a glavne odrednice, rezultati i uspjesi projekta će se predstaviti odabranim ciljanim grupama diljem Europe.

Ciljevi

  • Razviti PentaHelix metodu unutar 5 država, s 1-2 pilot općina unutar svake regije (ukupno 8 pilot područja)
  • Koristiti PentaHelix radne grupe u implementaciji 30 aktivnosti iz SECAP-a (u prosjeku 5 aktivnosti unutar svake regije), što će dovesti do procijenjenih izravnih ušteda energije od prosječno 1347 GWh/g i povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije za 755GWh/g. Također, primjena ovih aktivnosti trebala bi otvoriti mogućnosti za investicije od ukupno 950 mil. Eura;
  • Razviti ”peer-to-peer” platformu gdje članovi PentaHelix radne grupe i dionici uključeni u planiranje mogu dijeliti primjere dobre prakse i podatke, koje jedinice lokalne samouprave mogu koristiti u izradi vlastitih SECAP-a;
  • Organizirati radionice na temu energetske učinkovitosti i klimatskih promjena te pružiti upute za daljnje korake partnerima na projektu i pilot općinama uključenim u projekt.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top