Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Croatian district heating sector support facility

Sastanak u HOPS-u na temu potencijalne suradnje

Europski projekt naziva D2Heat kojeg REGEA provodi u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, tvrtkom Avelant d.o.o te hrvatskim toplinarskim društvima HEP toplinarstvom d.o.o., Energom d.o.o., Gradskom toplanom d.o.o. i Brod plinom d.o.o. za cilj ima uspostavu sustavne potpore sektoru toplinarstva i realizaciju investicija u procesu dekarbonizacije centraliziranih toplinskih sustava.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta D2Heat je identifikacija i razvoj projekata koji će biti temelj tranzicije prema učinkovitom toplinarstvu ali i identifikacija usluga na tržištu koje će pozitivno utjecati na poslovanje toplinarskih tvrtki. Upravo iz tog razloga projektni konzorcij posjetio je Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) s ciljem upoznavanja s djelatnostima te uslugama koje toplinari mogu komercijalno pružati operaterima.

HOPS odgovoran je, između ostalog, i za pronalaženje pomoćnih usluga na tržištu kojima se osigurava uravnoteženje elektroenergetskog sustava, a upravo sektor toplinarstva u mogućnosti je pružiti neke od njih. Kako je tijekom sastanka predstavljeno, upravo je osiguravanje pomoćnih usluga nužno za siguran i pouzdan rad Europskog elektroenergetskog sustava u uvjetima sve većih zahtjeva za priključenjem obnovljivih izvora električne energije poput sunčanih i vjetroelektrana. Sustavi daljinskog grijanja iz sektora toplinarstva mogu korištenjem svojih već raspoloživih resursa, poput spremnika topline, gradnjom novih i optimiranjem radnog režima, doprinijeti energetskoj tranziciji kao fleksibilni korisnici električne energije, a ujedno time i ostvariti dodatne prihode poslovanja.

Sustavi daljinskog grijanja agregiraju potražnju za toplinom i omogućuju veću i stabilniju integraciju obnovljivih izvora energije. Na sastanku je također pokazano kako prema analizama elektroenergetskog sustava u Hrvatskoj i EU postoji značajan prostor za rast sustava daljinskog grijanja i njihove integracije u elektroenergetski sustav čime bi se osim povećanja stabilnosti sustava osigurale brojne koristi za cjelokupno društvo.

image_print

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Scroll to Top