Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sastanak projekta SUSTAINCO u Barceloni


Sastanak projekta SUSTAINCO u Barceloni

Partneri projekta SUSTAINCO iz Austrije, Hrvatske, Irske, Norveške, Rumunjske, Španjolske i Velike Britanije održali redoviti sastanak u Barceloni.

U periodu od 12. do 13. lipnja, u Barceloni je održan sastanak partnera projekta SUSTAINCO (Sustainable Energy for Rural Communities). Sastanak su vodili predstavnici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, službeni koordinator projekta, dok su sastanku prisustvovali i predstavnici ostalih osam partnera projekta – poznatih europskih energetskih agencija i energetskih instituta iz Austrije, Irske, Španjolske, Velike Britanije, Norveške i Rumunjske. Uz rezimiranje dosadašnjih aktivnosti projekta (izrada tehničkih i financijskih alata za parametrizaciju gradnje i rekonstrukcije zgrada gotovo nulte energije (eng. Nearly Zero Energy Building – nZEB), kao i predstavljanje primjera dobre prakse gradnje zgrada po nZEB standardu), glavnu temu sastanka činile su projektne aktivnosti planirane do kraja ove godine, kao što su organizacija radionica i stručnih seminara namijenjene edukaciji stručnjaka iz područja održive gradnje, no i informiranje šire javnosti o nZEB standardu gradnje. Aktivnosti će obuhvaćati i tematske radionice za jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao ključne donositelje odluka i legislative iz područja održive gradnje na lokalnoj/regionalnoj razini.

Nakon projektnog sastanka, partneri projekta posjetili su neke od primjera zgrada gotovo nulte gradnje u samoj Barceloni te njenoj okolici.

Prisjetimo se, projekt je započeo u travnju 2012. godine, a bazira se na promociji zgrada gotovo nulte energije te razvoju primjera najbolje prakse takve gradnje, kako za novogradnju tako i za obnovu. Navedene  aktivnosti nužne su svakoj postojećoj i budućoj državi članici EU, radi zadovoljavanja obveza Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada (eng. Energy Performance of Buildings Directive – EPBD 2010/31/EU). Primjena nZEB standarda gradnje počinje s 2019. godinom za zgrade u vlasništvu i korištenju jedinica lokalne/regionalne samouprave, odnosno od 2021. godinom za sve zgrade koje se grade ili obnavljaju u značajnoj mjeri.

Više informacija o projektu možete saznati putem promotivnog letka.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top