Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prostorno planiranje kao temelj energetske tranzicije gradova


Novi projekt olakšava energetsku tranziciju jačanjem kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti u provedbi energetskih i klimatskih politika kroz prostorno planiranje

Lokalne i regionalne vlasti igraju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena u Europskoj uniji. Oni su izravno odgovorni za provođenje nacionalnog i europskog zakonodavstva u praksi jer izravno i neizravno kontroliraju razvoj svojih teritorija. Međutim, različite barijere, poput nedostatka obvezujućih ciljeva i poticaja ili nedostatka sustavnog, integriranog i dosljednog pristupa energetskom i klimatskom planiranju, koče provedbu energetske tranzicije. Prostorno planiranje se nameće kao potencijalno rješenje ovih barijera. 

Prostorno planiranje predstavlja interdisciplinarnu metodu planiranja razvoja jedinice lokalne ili regionalne samouprave u prostoru. Ovi pravno obvezujući planovi za cilj imaju osiguravanje racionalne teritorijalne organizacije korištenja prostora kako bi se uravnotežili zahtjevi za razvojem s potrebom zaštite okoliša, povećanja otpornosti te postizanja društvenih i gospodarskih ciljeva. Iako je prostorno planiranje u svojoj suštini interdisciplinarno te bi trebalo obuhvatiti sve aspekte razvoja u prostoru, u praksi se to uvijek ne provodi sustavno. Također, možemo uočiti niz razlika u pristupu diljem Europske unije. 

Tu nastupa REGEA i naš projekt IN-PLAN – ovaj novopokrenuti LIFE projekt ima za cilj osnažiti lokalne i regionalne vlasti u korištenju prostornih planova za provedbu svojih energetskih i klimatskih politika, što će rezultirati većom stopom provedbe mjera ublažavanja i prilagodbe na učinke klimatskih promjena, uključujući mjere energetske učinkovitosti. Pristup koji će se razviti kroz IN-PLAN testirat će se u Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Rumunjskoj i Švedskoj. 

Općine, gradovi i regije su na prvoj liniji borbe protiv klimatskih promjena, ali trebaju odgovarajuće alate i metode kako bi bili učinkoviti. Fokusiranjem na prostorno planiranje, praksu s kojom su već upoznati, osnažit ćemo ih u provedi svojih strategije te im omogućiti izravan utjecaj na proces energetske tranzicije unutar svog teritorija. – ističe Tomislav Novosel, stručni savjetnik REGEA-e i koordinator IN-PLAN-a. 

Osim rada s općinama i gradovima, IN-PLAN za cilj ima i pokrenuti program jačanja kapaciteta energetskih, klimatskih i razvojnih agencija diljem Europe kako bi one svojim djelovanjem prenijele proces integriranog planiranja – IN-PLAN praksu – i na druge zemlje članice. 

Integrirano planiranje na razini jedinica lokalne samouprave karika je koja nedostaje kako bi zelena tranzicija postala stvarnost na razini građana. IN-PLAN će lokalnim vlastima dati potrebne alate za taj proces, , osigurati širenje procesa integriranog planiranja po cijeloj Europi te omogućiti usklađivanje s Fit for 55 ciljevima na svim razinama. – pojasnio je Jérémy Cléro, stručnjak za energetsku politiku pri IEECP-u 

U roku od 5 godina od završetka projekta mobilizirat će se gotovo 700 tijela javne vlasti, što će rezultirati razvojem, provedbom i praćenjem integriranih planova koji će zauzvrat rezultirati značajnim uštedama energije, smanjenjem emisija CO2 te povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i ulaganja u održivost. 

 Više informacija o projektu doznajte na: https://fedarene.org/project/in-plan/

 

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top