Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Promjena upravljanja energetskim i klimatskim politikama


Revizija nacionalnih energetskih i klimatskih planova: prilika za dovođenje lokalnih i regionalnih vlasti na nacionalnu pozornicu

Sljedeći bi mjesec europske države članice trebale predati nacrte svojih ažuriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP). Ovi planovi, prvi put razvijeni 2020., opisuju konkretne radnje koje svaka zemlja poduzima kako bi pridonijela postizanju ambicioznih ciljeva EU-a u pitanjima klime i energije.

Jasno je da niti jedna zemlja neće postići te ciljeve bez pomoći gradova. Ne samo da gradovi čine više od 70% emisija stakleničkih plinova, već su i važna mjesta promjena, koja provode ekološku tranziciju na terenu. NECP-ovi su izvrsna prilika za iskorištavanje ovog potencijala i integraciju konkretnih lokalnih klimatskih i energetskih planova u nacionalne strategije kako bi se dosegla neto nula do 2050.

Od samostalne igre do koordinirane zajedničke akcije

Nažalost, malo je nacionalnih vlada do sada prihvatilo ovu priliku: lokalne su vlasti prošli put velikim dijelom bile isključene iz procesa NECP-a i nisu se često spominjale u planovima. Projekt NECPlatform, financiran iz EU programa LIFE, pokušava to promijeniti u šest zemalja: Bugarskoj, Hrvatskoj, Francuskoj, Italiji, Portugalu i Rumunjskoj.

Iskorištavajući priliku procesa revizije NECP-a, projekt pokušava uspostaviti učinkovite, stalne dijaloge između lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti te drugih relevantnih dionika. Cilj je uskladiti ciljeve i politike u svakoj zemlji za koherentnije i snažnije planove za rješavanje klimatskih promjena.

Dugoročna transformacija upravljanja

Proces je već započeo u Hrvatskoj, Italiji, Portugalu i Rumunjskoj, gdje su proteklih mjeseci održani prvi dijalozi. Ovo samo označava prvi korak dvogodišnjeg procesa, koji za cilj ima redefinirati dugoročno upravljanje energetskim i klimatskim pitanjima.

Kako bi nacionalni planovi stvarno odražavali glas lokalnih vlasti, nacionalne vlade moraju promijeniti pristup i ići dalje od organiziranja sporadičnih, jednokratnih konzultacija.

NECPlatforma nam pokazuje da trebamo obratiti posebnu pozornost na način na koji su ti dijalozi organizirani. Dijalozi bi se trebali održavati svakih nekoliko mjeseci tijekom procesa revizije NECP-ova. Dugoročna ambicija je da ustupe mjesto trajnim platformama koje će živjeti izvan trenutnog NECP procesa. Takve bi platforme tada postale privilegirani forum za raspravu o nacionalnim energetskim i klimatskim politikama općenito.

Sve što sada zemlje članice uključe u svoje Nacionalne energetske i klimatske planove moći će financirati iz Višegodišnjeg financijskog okvira, a sve što izostane iz plana znači da je ostalo i bez sredstava. NECP je iznimno važan, jer daje jasne smjernice djelovanja.

Hrvatska je snažno započela proces, okupivši više od 40 dionika s različitih razina vlasti, energetskih subjekata, nevladinih organizacija i akademske zajednice, te uključivši ukupno 9 ministarstava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nadležno za NECP, već je preuzelo vlasništvo nad platformom, što je zatim potaknulo više ministarstava da se uključe. Uz tako aktivan angažman svih strana, prvi dijalog se fokusirao na postavljanje konkretnog dnevnog reda sljedećih radionica, od kojih će svaka biti posvećena raspravi o specifičnim mjerama NECP-a i prikupljanju povratnih informacija od prisutnih dionika.

Proces NECP-a, ako se izvede ispravno, mogao bi postaviti teren za integriranije i koordiniranije kreiranje klimatske i energetske politike u državama članicama EU-a. I u biti osnažiti lokalne glasove na nacionalnoj pozornici.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top