Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako potaknuti različite razine vlasti da zajedno rade na klimatskim i energetskim politikama?


Klimatske promjene i energetski prijelazi među najhitnijim su globalnim izazovima našeg vremena. Suočavanje s takvim izazovom zahtijeva kolektivno i zajedničko djelovanje. Niti jedan entitet ili vlada ne mogu sami pronaći i provesti u djelo rješenje za klimatske promjene.

Osmišljavanje i provedba učinkovitih politika prema klimatski neutralnoj i otpornoj budućnosti složen je i višestruk zadatak koji uključuje različite razine upravljanja, od nacionalne do regionalne i lokalne.

Uspostava učinkovitog višerazinskog upravljanja u energetskoj i klimatskoj politici temeljni je dio globalne borbe protiv klimatskih promjena. Ali kako znamo što je učinkovito? Postoje li primjeri uspješnog višerazinskog upravljanja na koje se možemo ugledati?

Primjeri učinkovitog višerazinskog upravljanja

Kao dio nastojanja da se uspostave platforme za dijalog na više razina koje bi pratile proces revizije Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) u 6 zemalja EU-a, projekt NECPlatform zacrtao je niz primjera koji mogu poslužiti kao inspiracija.

Identificirana je ukupno 21 inicijativa, prema posebnim kriterijima s obzirom na prirodu platformi za klimatsku energiju i dijalog koje projekt pokušava uspostaviti.

Među inicijativama u Europi nalazimo primjere kao što su Flamanski pakt o klimi u Belgiji i Strategija postupnog ukidanja prirodnog plina u Nizozemskoj, kao dva uspješna primjera inicijativa višerazinskog upravljanja usmjerenih na klimatske i energetske politike.

Flamanski pakt o klimi uključuje regionalne i lokalne vlasti, osiguravajući učinkovite veze s regijama u vezi s lokalnim potrebama na četiri ključna stupa: rješenja temeljena na prirodi, politike ublažavanja energije, mobilnost i upravljanje vodom. Kao rezultat Pakta, više od 95% flamanskih općina obvezalo se na 16 unaprijed definiranih ciljeva u tim područjima. U međuvremenu, Strategija postupnog ukidanja prirodnog plina u Nizozemskoj usredotočuje se na suradnju na više razina između nacionalne i lokalne razine, nudeći integrirani pristup koji se temelji na susjedstvu za postupno ukidanje grijanja na plin, s fokusom na pristupačnost i izvedivost.

Na globalnoj razini nalazimo primjere kao što je Regionalna mapa za dekarbonizaciju u Japanu. Ova mapa, razvijena u suradnji s podregionalnim vladama i raznim relevantnim ministarstvima, postavlja prioritetne mjere i radnje za postizanje nulte razine ugljika, s ciljem stvaranja najmanje 100 “vodećih dekarboniziranih regija” do 2030. Japanske prefekture imaju autonomiju nad svojim politikama zaštite okoliša. Lokalnim vlastima ostavljena je sloboda osmišljavanja politika koje se uklapaju u nacionalni okvir.

Navedeni su još mnogi primjeri iz južne i istočne Europe do Amerike, Afrike i Azije.

Drugim riječima, primjera dobre prakse višerazinskog dijaloga ne nedostaje.

Čimbenici uspjeha

Nekoliko je čimbenika uspjeha za učinkovite inicijative višerazinskog dijaloga.

Prvo, bitno je odvojiti vrijeme za uspostavu procesa i saslušati članove, osiguravajući da se svačiji glas čuje. Dodatno, lokalne i regionalne vlasti trebale bi biti uključene u proces. Pronalaženje vođe ili omogućavanje razmjene iskustava između ravnopravnih također može biti ključno. Na primjer, gradonačelnik Mechelena u Flamanskom paktu bio je vodeća sila u inicijativi, cijelo vrijeme tretirajući sve članove kao jednake. Balansiranje okomitog naspram horizontalnog donošenja odluka također je važno, a vodstvo bi trebalo dolaziti od neutralnog dionika. Konačno, uključivanje nacionalne vlade uvijek je velika prednost jer daje vjerodostojnost procesu.

Što to znači za kreatore politika i praktičare koji žele uspostaviti vlastite višerazinske procese upravljanja?

Ako namjeravate pokrenuti vlastitu inicijativu, preporučujemo da slijedite nekoliko dobrih praksi.

  • Budite neovisni (politički i financijski).
  • Biti shvaćen kao legitiman.
  • Budite strpljivi i posvetite vrijeme procesu.
  • Budite fleksibilni.
  • Zadržite kontinuitet.
  • Razmijenite iskustva s drugim inicijativama upravljanja na više razina.
  • Olakšajte administrativno opterećenje lokalnih i regionalnih vlasti.
  • Učinite obvezu ugovornom.
  • Prilagodite se lokalnom kontekstu.
image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top