Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Program ELENA


Program ELENA od 2009. godine dodijelio 100 milijuna eura sredstava EU-a

Program ELENA potpora je ulaganjima u energetsku učinkovitost i održivi transport.

Riječ je o zajedničkoj inicijativi EIB-a i Europske komisije u sklopu programa Horizon 2020. ELENA pruža potpore za tehničku pomoć usmjerenu na provedbu projekata i programa energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i gradskog prijevoza.

Potpora se može koristiti za financiranje troškova vezanih uz izvedivost i tržišne studije, strukturiranje programa, poslovne planove, energetske preglede i financijsko strukturiranje, kao i za pripremu natječajnih postupaka, ugovornih dogovora i jedinica za provedbu projekata.

Program ELENA vođen je timom stručnjaka koji se sastoji od inženjera i ekonomista s velikim iskustvom u transportu i energetskom sektoru. ELENA je osnovana 2009. godine, a dodijelila je oko 100 milijuna eura pomoći EU-a, što je dovelo do procijenjene investicije od oko 4 milijarde eura na terenu.

ELENA podržava programe iznad 30 milijuna eura s trogodišnjim provedbenim razdobljem za energetsku učinkovitost i 4 godine za gradski promet i mobilnost te može pokriti do 90 % troškova tehničke pomoći / projekta. Manji projekti mogu biti podržani kada su integrirani u veće investicijske programe.

Godišnji proračun za dodjelu nepovratnih sredstava trenutačno iznosi oko 30 milijuna eura, a ELENA može sufinancirati investicijske programe na sljedećim područjima:

  • energetska učinkovitost i distribuirana obnovljiva energija
  • javne i privatne zgrade (uključujući socijalno stanovanje), komercijalna i logistička svojstva i lokacije te ulična i prometna rasvjeta kako bi podržali povećanu energetsku učinkovitost
  • integracija obnovljivih izvora energije (RES) u izgrađeni okoliš – fotonapon, biomasa
  • ulaganja u obnovu, proširenje ili izgradnju novih mreža daljinskog grijanja/hlađenja, uključujući mreže na temelju kombinirane topline i energije (CHP), decentraliziranih CHP sustava
  • lokalne infrastrukture, uključujući pametne mreže, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
  • infrastruktura za energetsku učinkovitost, energetski učinkovitu urbanu opremu i vezu s transportom
  • urbani prijevoz i mobilnost
  • ulaganja u potporu korištenja i integracije inovativnih rješenja za alternativna goriva u urbanoj mobilnosti
  • ulaganja u uvođenje novih, energetski učinkovitih mjera prometa i mobilnosti u urbanim područjima, uključujući putnički prijevoz, teretni prijevoz itd.

Energetski gradovi stvorili su studiju fokusiranu na to kako ELENA može pomoći u otvaranju mogućnosti ulaganja u gradove. Studija je pokazala da ELENA može biti korisna za poticanje ulaganja u klimatske akcije u gradovima pružajući potrebne poteze za gradove i lokalne vlasti da promijene način planiranja svojih ulaganja i razvijaju projekte kako bi postigli svoje klimatske ciljeve.

Kako se prijaviti za ELENA program?

Javni ste ili privatni entitet koji provodi projekt energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije ili održivog prometa i traži financiranje za potporu razvoju projekta?

Kontaktirajte ELENA program s kratkim opisom svojeg entiteta i planiranim investicijskim programom. To bi trebalo uključivati informacije o vrsti investicijskih programa, pristupu provedbi, kao i očekivanom trošku ulaganja i vremenskom rasporedu programa. Također će vam trebati pregled glavnih potreba i opsega tražene tehničke pomoći, opravdanje troškova i naznaka traženog iznosa.

Tim ELENA pregledat će informacije i procijeniti ispunjava li projekt ili program kriterije prihvatljivosti. Ako je ocjena pozitivna, trebat ćete ispuniti ELENA-in prijavni obrazac za energetske projekte ili ELENA‑in obrazac za prijavu projekata za mobilnost te priložiti deklaraciju podnositelja prijave. Europska komisija će dati konačno odobrenje na temelju njihove procjene.

Imate li dobru ideju, mnogo strpljenja i praktičnog znanja, ELENA je zasigurno odlična adresa za vaš projekt. REGEA-in tim je pokušao pa prvi u Hrvatskoj i uspio dobiti financijsku pomoć za projekt NEWLIGHT.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top