Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Praktičnost i kvaliteta – predznaci naših novih europskih projekata


Svečanom konferencijom u dvorani Marconi Nacionalnog razvojnog vijeća Italije (CNR-IMAA) u Rimu obilježen je početak novog europskog projekta PrioritEE koji se provodi u sklopu transnacionalnog programa Mediteran te su predstavljene mogućnosti suradnje s projektima REGEA-e: NEW FINANCE i Embuild. Projekt PrioritEE kojeg koordinira vodeća razvojna institucija u Republici Italiji trebao bi doprinijeti jačanju kapaciteta javne uprave i razvoju novih alata za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama. Uzimajući u obzir kako sektor zgradarstva u cjelini troši daleko najviše energije (gotovo 40%, s tendencijom rasta) jasno je zbog čega je Europska komisija postavila obvezu provedbe energetske obnove javnih zgrada stopom od 3% grijane površine godišnje.

U Hrvatskoj, kao i većini zemalja mediteranske regije, vođenje sustavne evidencije o stanju i potrošnji energije u javnim zgradama, a temeljem toga i odluke o pokretanju investicija u povećanje energetske učinkovitosti nisu na optimalnom nivou. Zbog toga će ključan doprinos Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u projektu PrioritEE biti razvoj specijaliziranog softvera s bazom podataka o potrošnji energije, karakteristikama zgrada te potencijalno primjenjivim mjerama energetske učinkovitosti, uključujući i njihovu financijsku isplativost. Grad Karlovac će pri tome imati ulogu pilot područja na kojem će se ovaj softver testirati i usavršavati, a konačan alat bit će dostupan i promoviran putem radionica na području cjelokupne Hrvatske tijekom 2018. godine. Postojanje kvalitetnih informacija o trenutnom stanju, potrošnji energije i mjerama energetske učinkovitosti za javne zgrada od posebne će vrijednosti biti hrvatskim gradovima većim od 35.000 stanovnika koji imaju obvezu izrađivati trogodišnje akcijske planove energetske učinkovitosti, s jasnim prikazom planiranih investicijskih mjera.

Projekt Embuild, koji se provodi u sklopu vodećeg istraživačkog programa EU – Obzor2020, također se dotiče ove teme, ali na mnogo dugoročnijoj razini. Neovisno o tome što trenutno ne postoji ta zakonska obveza, regionalne jedince (županije) s teritorija Sjeverozapadne Hrvatske odlučile su uz pomoć REGEA-e izraditi dugoročne strategije energetske obnove svojih zgrada, a sve s ciljem usklađivanja s Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Postizanje zadanih ciljeva energetske obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine zahtijevat će mobilizaciju sredstava u vrijednosti od gotovo 100 milijardi eura, što nikako neće biti moguće ostvariti sredstvima javnih i europskih fondova. Iako se investitori u Hrvatskoj još uvijek pretežno oslanjaju na javna bespovratna sredstva, odnosno razne oblike subvencioniranih financijskih instrumenata, uključivanje privatnih financijskih institucija (banaka) i pružatelja usluga (ESCO poduzeća) je potrebno kako bi se izdvojili komercijalni projekti i značajnije pokrenuo građevinski sektor. Upravo je to cilj novog projekta NEW FINANCE koji će nastojati pružiti podršku vlasnicima javnih zgrada i privatnim ulagačima te pokrenuti pet novih projekata energetske obnove.

Transnacionalni program Mediteran namijenjen je razmjeni iskustava i znanja te promicanju mjera za poboljšanje energetske politike između nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih dionika na teritoriju 57 regija iz deset država članica Europske unije i triju država kandidatkinja za članstvo. Program se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a upravo je u tijeku drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do 31. ožujka 2017. godine.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top