Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poreč prvi grad u Istri i među prva tri u Hrvatskoj izradio Plan klimatske neutralnosti do 2050. godine


Grad Poreč, u suradnji s REGEA-om (Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske), u sklopu projekta REMARKABLE Climate Leaders, financiranog u okviru programa OBZOR2020, je, kao jedan među prvim gradovima u Hrvatskoj izradio Plan klimatske neutralnosti Grada Poreča za period do 2050. godine.

Planovi klimatske neutralnosti sve se više koriste kao preduvjeti za dobivanje dotacija za provedbu projekata. Ti dokumenti detaljno razrađuju scenarije energetske tranzicije i definiraju mjere kojima će se dostići klimatska neutralnost i predstavljaju izvrsnu podlogu na temelju koje se planiraju i dodjeljuju potpore. pojasnio je važnost Planova Miljenko Sedlar, voditelj klimatskog sektora u REGEA-i

REGEA je u sklopu REMARKABLE Climate Leaders projekta prvo educirala klimatske lidere, među kojima i Grad Poreč, na temu klimatske neutralnosti do 2050. godine. Prošli su različite teme koje su bitne za postizanje klimatske neutralnosti kao što su: klima i klimatske promjene, prilagodba na klimatske promjene, smanjenje emisija CO2, mogućnosti za financiranje i na kraju izrada Plana klimatske neutralnosti.

Ovaj plan objedinjuje sve dosadašnje energetske i klimatske analize i planove rađene za sektor zgradarstva i sektor prometa na razini Grada Poreča u jedan dokument koji u vrlo kratkim i jasnim crtama predstavlja trenutno stanje grada, te predlaže općenite mjere koje je potrebno poduzeti u navedenim sektorima, kako bi grad ostvario klimatsku neutralnost u periodu do 2050. godine. Istovremeno dokument predstavlja ishodište za daljnju detaljnu brojčanu analizu, razradu, te raspis mjera u sklopu petogodišnjih i desetogodišnjih Akcijskih planova klimatske neutralnosti Grada Poreča čija će izrada uslijediti, zaključila je Gordana Lalić, direktorica gradskog trgovačkog društva Parentium d.o.o., koja je u sklopu projekta REMARKABLE stekla znanje i titulu klimatskog lidera, te je ujedno i autorica samog Plana.

Poreč je mali grad, koji, po količini emisija CO2, ne predstavlja globalni problem, ali na nama leži ”energetska i klimatska” odgovornost kako prema nama samima, tako i prema budućim naraštajima. – Poreč svoju budućnost vidi kao ”klimatski neutralan grad”. Odlučnost u provedbi projekata, implementaciji mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, ulaganje u partnerske odnose s lokalnom zajednicom, te razmjena iskustva, znanja i inovacija, kao i izrada ovog Plana jedini je put koji vodi prema klimatskoj neutralnosti, zaključuje Lalić.

Europska unija je 2019. godine donijela Zeleni plan, strategiju za postizanje održivosti, te osiguranje pravedne i uključive tranzicije, s krajnjim ciljem da Europa u periodu do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. Usvajanjem europskog Zakona o klimi 2021. godine, postizanje klimatske neutralnosti postalo je zakonski obvezujuće za sve zemlje članice, što znači da će se u periodu do 2050. godine morati iznaći načini i mehanizmi koji će omogućavati uklanjanje one količine emisija CO2 iz atmosfere koja se proizvodi i u atmosferu ispušta.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top