Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Početak još jednog europskog projekta – LC Districts


Predstavnici REGEA-e sudjelovali su na uvodnom sastanku projekta LC (Low Carbon) Districts. Sastanak je organiziran od strane koordinatora projekta – španjolske pokrajine Navarra. Projekt je financiran iz programa Interreg Europe, a ukupna mu je vrijednost EUR 1.189.712.

Sastanku su osim predstavnika REGEA-e nazočili i predstavnici regija i istraživačkih institucija iz Španjolske, Italije, Švedske i Češke. Prvi dan bio je posvećen prezentacijama i raspravama o svim aspektima provedbe energetske tranzicije. Naglasak je stavljen uglavnom na međusobnu razmjenu iskustava s fokusom na aspekte administracije, upravljanja, financiranja i komunikaciju u projektima koji za cilj imaju poboljšati programe regionalnog razvoja u obnovi i izgradnji energetski učinkovitih zgrada, daljinskog grijanja i drugim urbanističkim projektima koji pridonose smanjuju emisije stakleničkih plinova.
Drugi dan su sudionici pogledali primjere dobre prakse u Pamploni i oko nje. Posjetili su općinski kompleks socijalnog stambenog prostora u Tudeli gdje je u okviru projekta Lourdes Renove izvršena opsežna obnova više od 500 stambenih jedinica, uključujući obnovu toplinskih mreža, zamjenu kotlova i pristup zgradama.

Glavni rezultati projekta bit će regionalna dijagnostička izvješća o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetsku tranziciju od razine gradskih četvrti na više, Vodič za metode i Vodič za dobru praksu, sažeci regionalnih politika i regionalni akcijski planovi. Koristit će ih svi relevantni sudionici, od tvrtki, industrijskih udruga i sveučilišta do organa vlasti, stambenih udruga i drugih vladinih agencija, ali primarno su namijenjeni donositeljima strateških dokumenata na svim razinama upravljanja kako bi isti bili poboljšani s svrhom olakšanja provedbe projekata kojim je cilj smanjenje intenziteta energetske potrošnje i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Glavni rezultat provedbe ovog projekta u RH biti će prijedlog unaprjeđenja strateškog dokumenta koji regulira financiranje projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i lokalnih razvojnih strateških dokumenata u dijelu koji se dotiče daljinskog grijanja i integralne energetske obnove.

 

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top