Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Završetak projekta PrioritEE


Povodom završetka projekta PrioritEE, donosimo vam sažetak projekta i njegove rezultate u gradu Karlovcu, jednom od pet pilot projekata. Podsjećamo, cilj projekta bio je stvaranje PrioritEE Toolbox, seta alata za pomoć korisnicima i vlasnicima javnih zgrada u racionalnoj potrošnji energije i donošenju odluka po pitanju energetske učinkovitosti. Kroz projekt je organizirano nekoliko radionica i “local living lab” sastanaka na kojima se raspravljalo o problematičnim pitanjima u sektoru zgradarstva, predstavljalo projekt uz njegove poučne i korisne aspekte za predstavnike lokalne samouprave te podizao kapacitet zaposlenika Grada Karlovca u području energetske učinkovitosti i racionalne potrošnje energije.

Uz redovne radionice i sastanke, projektni konzorcij je posjetio i nekoliko primjera dobre prakse, među kojima je bio i naš grad Karlovac s primjerima renovacije vrtića i škola koji su nakon renovacije postigli visok energetski razred.

Među najvažnijim proizvodima ovog projekta je tzv. Decision Support Tool, alat za pomoć pri donošenju odluka u javnim zgradama kojeg su zajednički razvili stručni tim REGEA-e i Thorium Software. Alat je pretvoren u online aplikaciju, preveden na pet jezika partnera te koristi veliku bazu podataka. Ovaj alat predstavlja iskorak u upravljanju javnim zgradama jer pruža korisnicima javnih zgrada mogućnost jednostavne i grube procjene potencijala za uštedu energije i povrata investicije. Unos podataka je pojednostavljen kako korisnici ne bi trebali imati nikakvo tehničko predznanje, već iskoristiti postojeće podatke iz energetskih certifikata i pregleda te postojeće račune i ostale tražene podatke kako bi relativno brzo unijeli informacije o zgradama. Na ovaj način stvara se i online repozitorij zgrada s kojim gradovi, županije i ostale jedinice samouprave mogu imati bazu podataka svih zgrada s relevantnim podacima.

Uz to, alat samostalno prioritizira mjere energetske učinkovitosti koje odlikuje velika ušteda energije i relativno kratak rok povrata investicije te pruža mogućnost rangiranja zgrada (u ovom slučaju grada Karlovca) pimjenom različitih kriterija i filtera.

Na primjeru grada Karlovca, grada koji je čest partner REGEA-i na europskim projektima, i repozitorija javnih zgrada prikupljenih tijekom projekta te unešenih podataka u aplikaciju, dobivaju se zanimljivi podaci poput klasifikacije javnih zgrada prema energetskom razredu, potrošnja energenata i svrha potrošnje te rezultati odnosno procjena uštede energije povećanjem energetske učinkovitosti.

  • Ukupno je odabrano 38 zgrada grada Karlovca u projekt koje dnevno koristi oko 8 200 osoba
    • 31 educkacijska ustanova (škola i vrtića)
    • 1 sportska ustanova
    • 4 muzeja
    • 2 poslovne zgrade
  • Udio potrošnje električne energije od 62% te toplinske energije 78% u ukupnoj potrošnjih svih zgrada javne samouprave u gradu Karlovcu

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top