Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nova globalna inicijativa za ublažavanje klimatskih promjena


U Parizu je od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. održano 21. zasjedanje Konferencije stranaka (COP 21) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i 11. zasjedanje sastanka stranaka Kyotskog protokola (CMP 11). Nakon dvotjednih pregovora, predstavnici 195 zemalja usvojili su 12. prosinca globalni Sporazum o borbi protiv klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja planete Zemlje koji ugrožavaju prirodu i ljudsku vrstu. Glavni cilj je bio dogovor vlada država o zadržavanju porasta prosječne svjetske temperature na razini znatno manjoj od 2 C u usporedbi s predindustrijskim razinama te o ulaganju napora za ograničavanje tog porasta na 1,5 C. Također, države su se dogovorile o međusobnom izvještavanju kao i izvještavanju javnosti, o napretku u provedbi svojih ciljeva te daljnjem financiranju borbi protiv klimatskih promjena s ciljem pomoći zemljama u razvoju u smanjenju emisija i borbi protiv učinaka klimatskih promjena.

Gradovi imaju značajnu ulogu u provedbi Pariškog sporazuma, kao i mogućnostima za smanjenje emisija stakleničkih plinova i poboljšanje klimatskih uvjeta budući da su manje opterećeni nacionalnim politikama u svojim nastojanjima u razvoju infrastrukture koja se temelji na čistoj energiji i niskom razinom ugljika. Iz tog razloga, u lipnju 2016. godine, gradovi su odlučili stvoriti novu, globalnu, inicijativu za borbu protiv klimatskih promjena– The Covenant of Mayors for Climate & Energy. Ona predstavlja spoj prethodnih dviju inicijativa, Sporazum gradonačelnika(eng. Covenant of Mayors) i Pakt gradonačelnika (eng. Compact of Mayors), vodećih svjetskih inicijativa namijenjenih gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave koje pomažu njihovom prijelazu na gospodarstvo s niskom razinom ugljika s ciljem utjecaja na globalnoj razini. Umrežavanje aktivnosti u smislu zajedničkog napora u postizanju zadanih ciljeva, omogućit će veću suradnju između gradova diljem svijeta, premostiti razlike, ali i povećati sredstva za podršku sličnim inicijativama i osnažiti gradove u njihovim aktivnostima.

Što se tiče organizacijske strukture ove Inicijative, gradovi će uspostaviti Upravni odbor, pod predsjedanjem specijalnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za gradove i klimatske promjene g. Michaela R. Bloomberga i potpredsjednika Europske komisije, g. Maroša Šefčoviča. Preostala mjesta u Odboru su namijenjena gradonačelnicima koji predstavljaju globalne mreže gradova. Uz pomoć Tajništva, Odbor će postaviti, odobravati i nadzirati strateški smjer i prioritete za koordinaciju i potporu rada gradova u više regija, kroz regionalni sporazume ili njihovu provedbu u regijama u kojima oni još ne postoje.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju stvorit će najveću globalnu koaliciju koja se zalaže za projekte ublažavanja klimatskih promjena, a uključivat će preko 7.100 gradova sa šest kontinenata te 119 zemalja s više od 600 milijuna stanovnika. Ova inicijativa, čiji se početak rada očekuje u siječnju 2017. godine, temeljit će se na sljedećim načelima:

 • Jedinice lokalne samouprave predstavljaju ključne dionike u smislu vodstva – inicijativa će okupiti i mobilizirati lokalne, regionalne i državne vlade u pružanju aktivnog doprinosa rješavanju klimatskih problema;
 • Gradske mreže kao kritični partneri – predstavljaju primarnu podršku gradovima i regijama koji se uključe u inicijativu;
 • Detaljni paket mjera– fokusiranje na one sektore u kojima gradovi imaju najveći utjecaj te definiranje relevantnih mjera koje će se provoditi putem strateških akcijskih planova;
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova i poticanje lokalne otpornosti na klimatske promjene – ističe se važnost borbe s klimatskim promjenama te prilagodba i univerzalni pristup energetskim pitanjima.

Kroz njihovo sudjelovanje u ovoj globalnoj inicijativi, a uz potporu partnera osnivača, gradovi i ostale jedinice lokalne samouprave će imati mogućnost:

 • Promovirati svoju ambicioznu viziju u svijetu, prilagoditi se klimatskim promjenama i osigurati univerzalni pristup čistoj i pristupačnoj energiji;
 • Učvrstiti vodeću ulogu gradova i ostalih jedinica lokalne samouprave u rješavanju problema klimatskih promjena na temelju dosljednog i transparentnog prikupljanja podataka i izvještavanja;
 • Razviti institucionalne političke instrumente koji omogućuju maksimalnu učinkovitost aktivnosti
 • Kretanja prema transparentnim standardiziranim procedurama i metodologijama za povećanje odgovornosti na međunarodnoj razini;
 • Promicanja sustava i aktivnosti za povećanje pristupa čistoj energiji u skladu s vizijom gospodarstva s niskom razinom ugljika.

Lokalne vlasti koje se pridruže Inicijativi planiraju se:

 • Obvezati na postizanje ili premašivanje relevantnih nacionalnih ciljeva u pogledu ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama;
 • Obvezati na usvajanje sveobuhvatnog plana, koji se redovito nadograđuje i prati, kako bi se zadovoljile sve preuzete obveze;
 • Sudjelovati u regionalnim inicijativama te istražiti mogućnosti sudjelovanja u globalnim inicijativama koje uključuju razmjene iskustava, savjetovanje i poticanje drugih jedinica lokalne samouprave na uključivanje;
 • Omogućiti transparentnost ključnih podataka putem redovitog izvještavanja kako bi se omogućila usporedba postignutih rezultata gradova diljem svijeta.

Iako inicijativa još uvijek nije zaživjela u praksi, s obzirom na uspjeh prethodnih dviju inicijativa koje je ujedinila, nema razloga sumnjati u njezinu uspješnost u provedbi, kao i interes gradova i regija da se aktivno uključe u njenu provedbu. U Hrvatskoj je do sada Sporazum gradonačelnika potpisalo 78 gradova i općina, a interes za isti ne jenjava. S obzirom na sve navedeno nadamo se da će se što više gradova u Hrvatskoj priključiti ovoj velikoj inicijativi te ih ovim putem pozivamo na davanje svog doprinosa ublažavanju klimatskih promjena i ostavljanju svog traga na globalne promjene koje nas očekuju u budućnosti.

Više informacija na https://www.compactofmayors.org/globalcovenantofmayors/

Sporazum gradonačelnika je inicijativa Europske Unije pokrenuta 2008. godine gdje se potpisnici obvezuju smanjiti emisije CO2 za najmanje 40% do 2030. godine, usvojiti integrirani pristup rješavanju problema klimatskih promjena i dostupnosti energije. Potpisnici se također obvezuju unutar dvije godine od potpisivanja Sporazuma izraditi Akcijski plan održivog korištenja energije (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP)- temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira realno stanje te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata, primjenu mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji ce rezultirati smanjenjem emisija CO2. Do sada je Sporazum gradonačelnika potpisalo 7 069 gradova i regija.

Više informacija na http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

Pakt gradonačelnika pokrenuo je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon i njegov specijalni izaslanik za gradove i klimatske promjene, Michael R. Bloomberg 2014. godine pod vodstvom svjetskih globalnih mreža gradova – C40 Cities and Climate Leadership Group, ICLEI – Local Governments for Sustainability i UCLG- United Cities and Local Governments -uz potporu UN-Habitat, vodeće agencije UN-a za gradska pitanja. Inicijativa uspostavlja zajedničku platformu svih inicijativa gradova vezanih uz rješavanje problema klimatskih promjena putem standardnih mjerenja emisija i klimatskih rizika, te dosljedno, javno, izvještavanje o njihovim naporima. Do sada se u inicijativu uključilo 591 gradova, što predstavlja 442,879,041 ljudi širom svijeta i 6,11% od ukupne svjetske populacije.

Više informacija na https://www.compactofmayors.org/

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top