Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna platforma za Novi europski Bauhaus


Novi europski Bauhaus kao interdisciplinarni i kreativni pokret želi spojiti znanost, tehnologiju i inženjerstvo sa kulturom i umjetnošću te poziva sve građane Europe da zajedno zamisle i sudjeluju u stvaranju budućnosti u kojoj će održivost biti ostvarena sa stilom, budućnosti u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevnice.

Kroz komunikaciju Europske komisije definirane su vrijednosti i tematske osi inicijative te međusobno povezane transformacije koje inicijativa želi potaknuti odnosno poduprijeti. Za financiranje projekata i aktivnosti Novog europskog Bauhausa Europska komisija pripremila je 85 milijuna Eura kroz programe i fondove EU u 2021. i 2022. godini. Pritom je bitno povezati projekte s nacionalnim, regionalnim i lokalnim planovima razvoja te financiranjem iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Europskog strukturnog i investicijskog fonda te drugih izvora financiranja (nacionalnih, regionalnih, lokalnih i privatnih).

S ciljem provedbe Komunikacije Europske komisije o Novom europskom Bauhausu, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 21. listopada 2021. godine donijeli su Odluku o osnivanju Nacionalne platforme Novog europskog Bauhausa Republike Hrvatske, čije je operativno-stručno vođenje i koordiniranje povjereno Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

Osnovni cilj i svrha predložene platforme jest da bude alat ili sredstvo za omogućavanje kohezivnog, integralnog i sinergijskog povezivanja razvojnih i strateških projekata Republike Hrvatske, njenih županija, gradova i općina s potencijalima i mogućnostima inicijative Novog europskog Bauhausa.

Namjera je okupiti relevantne stručne dionike iz Hrvatske koji bi zajednički, umrežavanjem kroz platformu stvarali partnerstva te sinergijski i koordinirano sudjelovali u aktivnostima i projektima u kontekstu zajedničkog stvaranja održivosti, uključivosti i poboljšanja života u mjestima u kojima živimo, te na taj način, kroz konkretne projekte, doprinijeli ostvarivanju potencijala i mogućnosti Novog europskog Bauhausa na prostoru Republike Hrvatske.

Aktivnosti platforme uključuju:

 • Povezivanje, interakciju, suradnju i umrežavanja partnera kroz aktivnosti i projekte vezane za Novi europski Bauhaus
 • Stvaranje partnerstva za dostavu projektnih prijedloga na programe za planirano dostupno EU financiranje za Novi europski Bauhaus
 • Poticanje da se planirane investicije i korištenje sredstava planiranih u NPOO, VFO 2021.-2027. te onih koje su financirane iz drugih izvora provode u okviru i prema vrijednostima Novog europskog Bauhausa (gdje je primjenjivo):
  • Integrirati ciljeve društvene i okolišne održivosti
  • Unijeti u njih kulturnu perspektivu
  • Učiniti proces oblikovanja investicijskih projekata više participativnim
  • Razmotriti transdisciplinarno i šire usavršavanje u ključnim profesijama
 • Analiza i otkrivanje ključnih područja regulative u kojima su potrebneinovacije, izmjene, dopune i slično osobito u području koje se odnosi na izgrađeni prostor i građevinski sektor (vezano na arhitekturu, prostorno planiranje, građevinarstvo, građevne materijale, kulturnu baštinu i dr.) te stvaranja prijedloga za prevladavanje prepreka i unapređenje regulativ
 • Osmišljavanje i razvoj novih modela obrazovanja koja doprinose transformaciji mjesta u kojima se odvijaju te su povezana sa lokalnim zajednicama

Partneri u platformi su zainteresirani dionici iz svih područja te uključuju: jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradove, županije), kulturne ustanove i udruženja, odgojno-obrazovne ustanove i institucije, projektno-dizajnerske timove i urede, ustanove i institute za istraživanje i razvoj, znanstvene ustanove, poslovne i gospodarske subjekte svih veličina (u državnom i privatnom vlasništvu) te energetske, klimatske i razvojne agencije, strukovne komore, ostale javne institucije, nevladine udruge, udruge građana i ostale partnere koji vide interes i mogućnost doprinosu ostvarenja potencijala inicijative Novog europskog Bauhausa na području Republike Hrvatske (odnosno kroz transnacionalno umrežavanje na području Europe).

Vijeće Nacionalne platforme za Novi europski Bauhaus Republike Hrvatske čine predstavnici Ministarstva kulture i medija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Zainteresirani dionici koji prihvaćaju i dijele vrijednosti Novog europskog Bauhausa izražavaju svoju namjeru da budu partneri platforme koordinatoru platforme (REGEA) sa svojim prijedlozima, idejama, projektima, rješenjima vezanim na spomenute aktivnosti.

Partneri sudjeluju u provođenju aktivnosti i na predviđenim događanjima u koordinaciji s Vijećem platforme i koordinatorom platforme.

Partneri platforme međusobno surađuju i umrežavaju se u partnerstva.

U 2022. godini planirana su razna događanja i aktivnosti platforme o kojima ćete biti uskoro više informirani, pratite mrežne stranice Ministarstva kulture i medija i REGEA-e.

Vezano uz mogućnost prijave projekata na pozive za financiranje trenutni su otvoreni pozivi za prijavu projektnih prijedloga u programima Alliancies for Innovation, European Youth Together, European Solidarity Corps, Horizon Europe i Creative Europe.

Više informacija o mogućnostima financiranja nalazi se na sljedećoj poveznici:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/funding-opportunities_en

Prijave za nagradu NEB – prijave otvorene do 28.2.2022.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
Unutar ovoga su i prijave za stručnjake članove žirija – do 31.3.2022.

Prijave za NEB Festival – satelitska događanja 9.-12.6.2022. – prijave do 7.3.2022.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top