Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javna nabava kao mogućnost izbora!


Javna nabava kao mogućnost izbora!

U Bukureštu održan sastanak projekta BUY SMART+

Koristeći svoju kupovnu moć pri odabiru roba i usluga koji štite okoliš, kupci mogu napraviti važan doprinos održivom razvoju. Posebno se ističu veliki kupci koji promicanjem zelene javne nabave mogu pružiti industriji poticaj za razvoj zelene tehnologije. Kod nekih proizvoda, radova i usluga, utjecaj može biti osobito značajan, budući da takvi kupci imaju veliki udio na tržištu (npr. IT oprema, energetski učinkovite građevinski elementi, rasvjeta itd.).

Iskorak u Hrvatskoj, u području zelene javne nabave napravila je i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske djelovanjem u sklopu projekta BUY SMART + . U sklopu projektnih aktivnosti održan je i redovni projektni sastanak koji je okupio svih 18 europskih partnera, a koji su razmijenili iskustva o poboljšanju minimalnih kriterija koje proizvodi i dobavljači moraju zadovoljiti, a da bi se javna nabava mogla klasificirati kao zelena. Na sastanku je obuhvaćen i širi koncept te je tako bilo riječi i o testiranju oznaka energetske učinkovitosti te eko dizajna u sklopu jedne od novih mantra Europske komisije koja je upravo nadziranje tržišta. Tijela zadužena za nadziranje tržišta koja provode sistematičan nadzor tržišta postoje samo u nekolicini EU zemalja – Danska, Švedska, Velika Britanija. Nova predložena direktiva o sigurnosti proizvoda i njihovoj stvarnoj energetskoj učinkovitosti biti će razmatrana u jesen 2014.

Više o kriterijima Zelene javne nabave možete pročitati na stranicama projekta: http://www.buy-smart.info/zelena-nabava/zelena-nabava-korak-po-korak

 Glavni cilj projekta BUY SMART + je jačanje sustava zelene javne nabave u 7 zemalja članica EU te prijenos znanja za 8 budućih zemalja članica (od kojih je Hrvatska u međuvremenu i službeno postala članicom EU-a). Projektni tim čini 18 partnera iz 15 različitih zemalja, a to su redom: Berlinska energetska agencija (Njemačka – koordinator projekta), B.&S.U. Beratungs und Service Gesselschaft Umwelt Gmbh (Njemačka), Climate Alliance (Njemačka), Ciparska energetska agencija (Cipar), Ekodoma (Latvija), Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija), Energiaklub (Madžarska), Energikontor Sydost (Švedska), O.Oe. Energiesparferband (Austrija), Energy Research and Modernising Institute (Rumunjska), Kaunas Regional Energy Agency (Litva), RAEE (Francuska), ANATOLIKI s.a. (Grčka), Sofia Energy Centre (Bugarska), SEVEn (Češka), Building and Civil Engineering Institute (Slovenija) i CONSIP (Italija). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, a ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna eura.

 Na fotografiji: djelatnica rumunjskog Energetskog Instituta za Modernizaciju i Istraživanje

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top
Scroll to Top