Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interna radionica – KOMUNICIRAJMO bolje!


Interna radionica - KOMUNICIRAJMO bolje!

Svaki detalj je važan – Djelatnici Agencije okupili su se danas u uredu u Karlovcu da bi pričali kako komunicirati bolje.

U postupku izrade komunikacijske strategije REGEA-e za 2014. organizirana je pripremna radionica s cjelokupnim timom Agencije. Cilj je ove radionice omogućiti zajedničku dijagnostiku sadašnjeg stanja i razvijanje najboljih mogućih pristupa strateškom komuniciranju slijedom dosadašnjih iskustava, posebno iz perspektive snaga i slabosti dosadašnjih pristupa. Rezultati radionice poslužit će kao podloga u izradi komunikacijske strategije koja će realno uvažiti i značajke organizacijskog okruženja koje će kao živi organizam biti zaduženo za  njenu provedbu. Naime, kako bi bila realno provediva, strategija mora uvažiti specifičnosti organizacijske kulture i pristupa donošenju odluka i njihovom provođenju. 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top