Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Integrirana urbana obnova – rješenje za revitalizaciju grada


Današnje društvo suočeno je s brojnim krizama i izazovima, a kako bi ih savladalo mora pronaći nova rješenja, usvojiti nove strategije, koje u slučaju urbanih područja podrazumijevaju njihovu transformaciju i revitalizaciju.

Integrirana urbana obnova – rješenje za revitalizaciju grada

Urbana obnova podrazumijeva poboljšanje kvalitete života i ulaganje za budućnost, sama aktivnost je vrlo široka, dugotrajna, teška, no ne i nemoguća. Ona je svakako imperativ i jedino prihvatljivo rješenje. U posljednjih nekoliko desetljeća najvažnije intervencije u urbanim područjima odnosile su se na održivi urbani razvoj i regeneraciju što je i u skladu s načelima kohezijske politike EU. To je proces koji je usmjeren na rješavanje važnih problema grada od kojeg koristi ima i sadašnje, ali i buduće stanovništvo.

Održiva blokovska urbana regeneracija(obnova) mora rješavati lokalne probleme i težiti ka dugoročnim poboljšanjima fizičkih, socijalnih, ekonomskih i okolišnih čimbenika područja koje se obnavlja. Najvažnija načela koja pri tome valja slijediti su uspostava jasnih i mjerljivih ciljeva procesa, njihova usklađenost s načelima održivog razvoja i adekvatna analiza lokalnih uvjeta, poštivati potrebu za održivim i učinkovitim korištenjem prirodnih, ekonomskih i ljudskih resursa, uključivanje i suradnja različitih skupina dionika, a sve s ciljem poboljšanja fizičkog stanja građevina, socijalne strukture, gospodarskih i okolišnih uvjeta. Takav oblik regeneracije predstavlja i priliku za rješavanje problema kao što su nedostatak javnih prostora i visoka gustoća naseljenosti, otvara mogućnost stvaranju zelenih površina rješavajući tako do određene mjere i sve više prisutnu potrebu za prilagodbom na učinke klimatskih promjena koji su u urbanim područjima jako izraženi.

Održiva i integrirana urbana regeneracija bloka mora nužno započeti multidisciplinarnom dijagnozom koja će omogućiti razumijevanje prostora i trasirati proces regeneracije. To je više od pukog prikupljanja činjenica o zgradama, javnoj infrastrukturi i javnim prostorima jer najvažnija dimenzija je zapravo suradnja različitih dionika iz javne i privatne sfere i prije svega stanovnika područja koje prolazi kroz proces regeneracije, jačanjem socijalne kohezije s ciljem povećanja kvalitete života. Metodološki pristup u svakom bloku generalno je isti, a zadaća je donositelja odluka kako će taj proces integrirati na razinu cijelog urbanog područja.

Urbana obnova REGEA 01

Primjeri dobre prakse

Diljem Europe i svijeta postoje primjeri održive urbane regeneracije, a kao primjer navodimo Projekt Superblokova, koji je pokrenuo Grad Barcelona u suradnji s Agencijom za urbanu ekologiju. Projekt predstavlja inovativan pristup planiranju za rješavanje urbanih izazova mobilnosti, javnog prostora, biološke raznolikosti i socijalne kohezije. Cilj stvaranja takvih superblokova je oporavak prostora namijenjenog korištenju šire javnosti, očuvanje biološke raznolikosti u gradu, poboljšanje održive mobilnosti kao i poticanje socijalne kohezije i suradnje. Vizija gradskog vijeća u provedbi pilot programa, kako je navedeno u Javnoj obvezi za održivost 2012.-2022., jest promocija pet superblokova i stvaranje grada koji djeluje na mješovitiji, kompaktniji, učinkovitiji i raznolikiji način. Koncept superblokova također je ugrađen u Plan urbane mobilnosti Barcelone 2013.-2018., kao i u Plan zelene infrastrukture i biološke raznolikosti. Svaki se projekt superblokova provodi u suradnji s lokalnim stanovništvom, različitim organizacijama i gradskim vijećem.

Poveznica: https://energy-cities.eu/best-practice/superblocks-free-up-to-92-of-public-space-in-barcelona/

Pilot blok-19 – zagrebačka priča!

Ovih dana imamo priliku vidjeti da je u Zagrebu započeo proces koji ima priliku postati prava prekretnica u obnovi grada, na načelima urbane blokovske regeneracije. Sam proces potaknut je potresom koji je pogodio Zagreb prije nešto više od godinu dana, no srećom je prerastao u multidisciplinarni pristup koji će s vremenom transformirati cijeli blok u održiv, zelen, protupotresno stabilan u kojem će kvaliteta života biti sve bolja. Radi se konkretno o pilot bloku 19, prostoru koji je omeđen Frankopanskom, Ilicom, Dalmatinskom i Medulićevom ulicom. Proces regeneracije neće biti lagan ni jeftin, trajati će dugo, zahtijevati će mnogo koordinacije, no on je ujedno i jedino rješenje koje bi trebalo iznjedriti metodologiju i rješenja kako pristupati obnovi svih blokova u gradu Zagrebu. U proces je uključeno 12 timova koji rade sektorske analize uz koordinaciju od strane Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Navedene analize podloga su za brojne procese urbanog planiranja, programiranje korištenja strukturnih fondova itd. Ključan faktor za uspješan proces biti će komunikacija s građanima, stanarima bloka, kako bi na vrijeme imali sve informacije i mogli sudjelovati u procesu.

Poveznica na članak u Večernjem listu: https://www.vecernji.hr/premium/obnova-bloka-19-za-zagreb-buducnosti-ogledni-primjer-na-osnovu-kojeg-bi-se-radila-obnova-od-potresa-1479901

Tim Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske mali je dio cijelog procesa, zadužen za analizu utjecaja klimatskih promjena na blok i za predlaganje primjene rješenja zelene infrastrukture. U dobroj smo mjeri pomirili ta dva elementa. Zelena je infrastruktura jedan od bitnih elemenata svakog održivog bloka budućnosti, a čisto ilustracije radi njenom pažljivo planiranom i izvedenom primjenom srednja dnevna površinska temperatura unutar bloka može se u vrijeme najjačih ljetnih toplinskih valova, u vrijeme pojave efekta toplinskog otoka, sniziti i do nekoliko stupnjeva. Sjetite se toga iduće ljeto, kada ćete tražiti neko stablo ili park kako bi se rashladili!

Urbana obnova REGEA 02

Izgled bloka i predloženi primjeri zelene infrastrukture

 

Foto: Frane Medić, Unsplush

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top