Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Finski stručnjaci posjetili REGEA-u


Finski stručnjaci posjetili REGEA-u

Prošli četvrtak, 21.02.2013, REGEA je u svojim prostorijama ugostila finsku delegaciju stručnjaka. Nakon prvotno održane radionice u siječnju u Zagrebu pod nazivom Think thank collaboration workshop, delegacija finskih stručnjaka u svrhu moguće suradnje u okviru europskih programa izbor je suzila na potencijalne partnere pa su tako i drugi put u kratkom vremenu posjetili Hrvatsku. Na spomenutom sastanku u Agenciji prisustvovali su stručnjaci sa vodećih tehničkih sveučilišta u Finskoj – Sveučilišta Savonia te Sveučilišta Karelia sa višegodišnjim iskustvom u europskim projektima, od kojih su nama posebno bila zanimljiva i iskustva vezana uz strukturne fondove. Područjem tema sastanka obuhvaćen je široki spektar metoda održivog razvoja – od regionalnih modela za održivu proizvodnju bioplina te modela za održivo zbrinjavanje otpada pomoću primjene strateških alata do prijenosa znanja o kogeneracijskim postrojenjima te modelu ugovorne prodaje topline. Model ugovorne prodaje topline u Finskoj je etabliran unazad 20 godina dok se Hrvatska tek priprema za njegovo uvođenje – naime Agencija u sklopu projekta Zelena energija za Zagrebačku županiju namjerava implementirati ovaj model te provesti zamjenu dotrajalih kotlova u školama sa ekološki prihvatljivim kotlovima na biomasu na području Zagrebačke županije. Osnovni princip sastoji se u tome da privatni šumovlasnici i/ili poduzetnici prodaju toplinsku energiju krajnjim potrošačima (primjerice, zgradama javne namjene kao što su škole, vrtići, bolnice, upravne zgrade i slično, ali također i privatnim potrošačima), pri čemu kao gorivo koriste biomasu iz vlastitih šuma. Investiciju potrebnu za proizvodnju i isporuku topline iz biomase (kotao, prateća oprema, dokumentacija) u pravilu snosi poduzetnik, dok se korisnik/kupac topline obvezuje sklopiti dugoročni ugovor (tipično 10 ili više godina). Na ovaj način potiče se značajan razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnom nivou.

Posjet finskih stručnjaka ostvaren je i financiran unutar trenutnih ERDF i ESR projekata, a cilj radionice te sastanka u Agenciji je ostvarivanje suradnje sa hrvatskim partnerima – konkretno, prijenos znanja planira se ostvariti kroz kreiranje barem dva europska projekta unutar razdoblja od dvije godine.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top