Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stručna predavanja za područje šumarstva i drvne industrije


Stručna predavanja za područje šumarstva i drvne industrije

Na 39. Međunarodnom sajmu namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije AMBIENTA ( 10. – 14. listopada 2012.) dana 11. Listopada 2012. godine održana je stručna radionica i predavanja za područje šumske i drvne biomase, a kao jedna od aktivnosti na projektu BiomassTradeCentreII. Na radionici je bilo prisutno oko 130 sudionika, a prezentacije su održali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, REGEA-e, Hrvatskih šuma d.o.o. te Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je uslijedila diskusija.

Na radionici podijeljeni su primjerci materijala tiskanih u sklopu projekta BiomassTradeCentreII – Priručnik o gorivima iz drvne biomase, Brošura o uspostavi sabirno-logističkih centara za biomasu te Katalog proizvođača šumske biomase u Republici Hrvatskoj. Projekt BiomassTradeCentreII provodi se u sklopu programa Inteligentna energija za Europu, a uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top