Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nova suradnja sa susjedima – EE CULTURE!


Nova suradnja sa susjedima - EE CULTURE!

U Ljubljani je 18. veljače 2015. godine, potpisan ugovor između Upravljačkog tijela IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska i Regionalne energetska agencije Sjeverozapadne Hrvatskeo sufinanciranju projekta Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini – EE CULTURE . Osim Agencije koja je ujedno i vodeći partner, u projektu će sudjelovati Krapinsko-zagorska županija, a sa slovenske strane Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško te općine Velenje i Celje.

Riječ je o projektu koji se bavi sa primjenom načela energetske učinkovitosti u spomeničkoj baštini te u poticanju korištenja biomase u prekograničnom području. Prekogranično područje SLO-HR ima sve uvjete koje je potrebno iskoristiti kako bi postali konkurentni razvijenim zemljama i njihovim nastojanjima  u prodoru na tržište jugozapadne Europe.

Svrha ovog projekta je obnoviti nekoliko objekata kulturne baštine uvođenjem mjera energetske učinkovitosti kako bi se smanjila potrošnja energije u tim objektima  te unapređenje boravka ljudi – povećanje toplinske ugodnosti u objektima kulturne baštini (ugradnja sustava grijanja, hlađenje, ventilacija, zamjena stolarije) kako bi se povećala zaštita i očuvanje objekata kulturne baštini na prekograničnom području. Na hrvatskoj strani planira se rekonstrukcija Županijske palače Krapini, a na slovenskoj strani rekonstrukcija objekta Villa Rožle koji se nalazi u Velenju.

Jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je razmjena znanja i iskustava u pripremi i provedbi energetske učinkovitosti koja će se kumulirati  u objektima spomeničke baštine. Tijekom realizacije projekta, na temelju iskustva i spoznaje u provedbi energetski učinkovitog održavanja zaštićenih objekata izradit će se Priručnik o provedbi energetske učinkovitosti u objektima kulturne baštine što će doprinijeti da novi projekti sanacije objekata kulturne baštine budu dobro pripremljeni i uspješni u provedbi. Preko različitih organiziranih javnih događanja, bit će podastrijeta praktična iskustva iz projekta i širenje spoznaje o učinkovitom održavanju zaštićenih objekta u svrhu povećanja njihove energetske učinkovitosti. Za vrijeme trajanje projekta, u svakoj njegovoj etapi bit će održane edukativne radionice za ciljne grupe te promocija projekta putem medijske kampanje, te izrada  i distribucija obrazovnih materijala.

Glavni cilj ovog projekta je zaštita kulturne baštine, kako bi se ona očuvala u izvornom stanju za buduće naraštaje te stvaranje povoljnih uvjeta za njihovu revitalizaciju kroz primjerenu namjenu i korištenje mjera energetske učinkovitosti u prekograničnom području SLO-HR.

 

 

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top