Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt European Energy Award implement

O PROJEKTU

Uvođenjem programa upravljanja kvalitetom i certifikacije European Energy Award (eea) u Belgiji, Grčkoj, Poljskoj i Hrvatskoj, projekt ima za cilj uspostavu svih potrebnih struktura u gradovima/općinama za provedbu održivih klimatskih i energetskih politika. Tijekom projekta, 30 pilot gradova/općina će dalje razvijati i provesti svoju klimatsku i energetsku strategiju korištenjem eea standarda i kriterija. Vanjski savjetnici će voditi i pratiti napredak, dok će certifikacija osigurati da gradovi/općine provode svoje klimatske i energetske planove u skladu sa visokim standardima kvalitete. Iskustva i uspjesi grada/općine pokazati će put drugim gradovima/općina u ciljnim regijama kako da se uključe u eea inicijativu.

 

Link na Brošuru

Program: Obzor 2020
Skraćeni naziv projekta: IMPLEMENT
Puni naziv projekta: Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification
Budžet projekta: 1.389.615 €
Postotak sufinanciranja: 100%
Trajanje projekta: 48 mjeseci
Vodeći partner: BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN (BBL)- Belgija

Ciljevi projekta

  • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom European Energy Award i sheme certifikacije u četiri zemlje članice EU

Partneri na projektu će razviti uspješan međunarodni program upravljanja kvalitetom za provedbu lokalne klimatske politike u 12 regija, odnosno četiri zemlje članice EU. Također će biti uspostavljeni i nacionalni eea uredi, uključivši dionike s različitih razina upravljanja.

  • Povećanje razine znanja: osnažiti općine za provedbu klimatskih strategija na temelju integriranih energetskih i klimatskih planova

U sklopu projekta osnovati će se Energetski tim za svaku općinu/grad koji će razviti program energetske politike (ukupno 30), s detaljnim opisom obvezujućih aktivnosti, odgovornosti i rokovima za naredne godine.

  • Mjerenje energetske potrošnje, CO2 i troškova, kao i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u 30 pilot gradova/općina

Tijekom razdoblja trajanja projekta, 30 pilot općina dobiti će smjernice za provedbu njihove energetske politike. Gradovi/općine će procijeniti i planirati aktivnosti na 6 područja djelovanja: Razvoj i prostorno planiranje, javne zgrade i objekti, opskrba i zbrinjavanje, mobilnost, unutarnja organizacija te komunikacija i suradnja.

  • Certifikacija općina/gradova koja osigurava standard kvalitete i pozitivan imidž općine/grada

Kao dio eea procesa, energetski timovi i vanjski savjetnici provjeravati će rad svih pilot gradova/općina sudionika IMPLEMENT projekta, kroz godišnje interne revizije. Ove revizije će rezultirati certifikatom i ovisno o stopi uspješnosti, dodjelit će se Eurpean Energy Award.

The European Energy Award (eea) je sustav certifikacije i upravljanja kvalitetom za gradove/općine koji se zalažu za održivu energetsku, klimatsku i prometnu politiku. Od mobilnosti do komunikacije i suradnje, od prostornog planiranja do opskrbe energijom – eea predstavlja najopsežniji sustav upravljanja kvalitetom za gradove/općine u području energetske učinkovitosti budući da obuhvaća cijeli niz dokazanih mjera zaštite energije i klime koje gradovi/općine mogu provoditi. Uspjeh eea temelji se na 3 glavne prednosti za gradove/općine: Proces eea omogućava da se stvari napokon pokrenu – donosi strukturu u lokalnu klimatsku politiku i pomaže gradovima/općinama prepoznati, planirati, provoditi i revidirati najprikladnije aktivnosti zaštite klime u kontinuiranom procesu. Sudionici. Interdisciplinarni energetski tim djeluje kao “motor” procesa te povezuje unutarnja znanja i vještine tim je podržan od strane obučenog eea savjetnika. Alati. Svi gradovi/općine koji sudjeluju dobiti će pristup eea alatu za upravljanje, kao i njegovom katalogu mogućih mjera, što im pomaže u planiranju svojih aktivnosti. Odgovarajuće mjere standardizirane su na europskoj razini, ali su konkretizirane na lokalnoj razini- to omogućuje međunarodnu usporednu analizu koja uzima u obzir svaki grad/općinu i njihovu sposobnost djelovanja.

Obzor 2020 je najveći program EU za istraživanje i inovacije s gotovo 80 milijardi Eura raspoloživih sredstava tijekom 7 godina (2014. do 2020.). To je financijski instrument koji provodi Inovacijsku uniju, vodeću inicijativu Europe 2020, s ciljem osiguranja globalne konkurentnosti Europe. Mogućnosti financiranja u okviru Obzora 2020 utvrđene su u višegodišnjim programima rada, koji pokrivaju veliku većinu dostupnih potpora.

Više informacija o Programu na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Grad Velika Gorica

Područje Grada Velike Gorice prostire se na površini od 328,66 km2 i zahvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica. S brojem 65 000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30 000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj. Velika Gorica je najveći i najznačajniji grad Zagrebačke županije, grad mogućnosti, grad mladih, grad velikog povijesnog i kulturnog nasljeđa, grad ekološki očuvanog okruženja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice.

http://www.gorica.hr/


Grad Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko sa svojih 58 manjih ili većih naselja udaljen je 30 km jugozapadno od Zagreba, a na prostoru od 229 km2 živi 15 866 stanovnika. Razvoj Grada zasniva se na čistoći prirode, proizvodnji zdrave hrane i izvrsnih vina, na obrtu i maloj privredi, a iznad svega na turizmu i dolasku izletnika sladokusaca, planinara, lovaca i ribiča. Najznačajniji kulturni spomenici u središnjem gradskom naselju, Jastrebarskom, su Erdödyjev dvorac, franjevački samostan s proštenjarskom crkvom svete Marije i župna crkva svetog Nikole.

http://www.jastrebarsko.hr/


Grad Ivanić Grad

Prema svom prostornom položaju u granicama Zagrebačke županije Grad Ivanić Grad zauzima područje njezinog jugoistočnog dijela, pri čemu svojim južnim rubom graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, a manjim dijelom sjeveroistočne granice prislanja se uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Područje Grada Ivanić Grada kao prostora lokalne samouprave sastoji se od 22 naselja. Prvi se puta u zapisima Ivanić Grad spominje još u 13. stoljeću, točnije 1246. godine. Život na ovim prostorima, dakako, vrije i puno ranije, ali pretpovijesno doba i doba prvih povijesnih zapisa još nije dovoljno istraženo.

http://www.ivanic-grad.hr


Grad Zaprešić

Zaprešićki kraj obuhvaća površinu od 251,8 km2 i područje je danas administrativno podijeljeno na grad Zaprešić, te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica, Pušća, Jakovlje i Luka. Zaprešić se počinje intenzivnije razvijati tek posljednjih tridesetak godina zahvaljujući geoprometnom položaju, odnosno prolazu glavne prometne žile kucavice Zagreba i Hrvatske prema Hrvatskom zagorju, Sloveniji i dalje prema zapadnoj Europi. Te pojačane veze sa Zagrebom i prigradsko turističko-rekreacijsko valoriziranje Marijagoričkog prigorja, zajedno sa kulturno-povijesnim znamenitostima cijeloga kraja utječu na njegov razvoj, suvremeniji gradski i industrijski preobražaj, te na povećanje njegova stanovništva.

http://www.zapresic.hr


Grad Pregrada

Grad Pregrada jedinica je lokalne samouprave unutar Krapinsko-zagorske županije, zauzima površinu od 67,2551 km2, sastavljena je od 26 naselja s ukupno 6 594 stanovnika, a gustoća stanovanja iznosi 98 stanovnika/km2. Područjem grada ne prolaze magistralni cestovni pravci kao ni željeznička pruga. Najveći dio zemljišta pripada poljoprivrednim katastarskim kulturama te je važna resursna osnova mogućeg daljnjeg razvoja u smislu intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Pogodnost obrade poljoprivrednog zemljišta očituje se u reljefno povoljnom položaju poljoprivrednog zemljišta u dolinama potoka te blagim padinama.

https://www.pregrada.hr


Grad Karlovac

Smješten u središnjoj Hrvatskoj na dodiru nizinske i gorske Hrvatske te Pokupja i Korduna, Karlovac je uokviren rijekama Kupom, Koranom, Dobrom i Mrežnicom. S obzirom na to da se nalazi u najužem dijelu Hrvatske, svega 50-ak kilometara udaljen od Slovenije i Bosne i Hercegovine, Karlovac ima važno prometno i gospodarsko značenje. Gradsko područje se prostire na 402 km2 te broji 55 705 stanovnika. Karlovac je građen i osmišljen po mjeri čovjeka: u zelenim dolinama četiriju rijeka, ispod Starog grada Dubovac, u stoljetnim perivojima i promenadama, biciklističkim stazama, u tradiciji kulture, športa, obrtništva i trgovine.

http://www.karlovac.hr

Scroll to Top