Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

nZEB – budućnost zgradarstva


Rješavanje problema energetske neučinkovitosti javnih zgrada čini okosnicu Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (2010/31/EU) koja predstavnicima javnog sektora postavlja obvezu da od 2019. godine sve zgrade javne namjene moraju biti izgrađene po principu gotovo nulte energije (engl. nearly Zero Energy Buildings, nZEB) dok obveza energetske obnove po nZEB principima na snagu stupa početkom 2021. godine. Energetski gotovo nulta gradnja bazira se na integraciji visokog stupnja energetske učinkovitosti i sustava obnovljivih izvora energije, što preostale energetske potrebe takvih zgrada čini neznatnim (gotovo nultim). Integralna energetska obnova nameće i visoke investicijske troškove koji se ne mogu rješavati isključivo putem javnih (bespovratnih) sredstava, zbog čega je neophodno uključivanje privatnog sektora i tržišnih mehanizama u financiranje projekata.

Energetska neučinkovitost javnih zgrada povod je projekta eCentral koji će podupirati izgradnju i energetsku obnovu zgrada približno nulte energije pružanjem kontinuirane stručne potpore predstavnicima javnog sektora iz Srednje Europe tijekom tehničkog planiranja i financijskog strukturiranja nZEB projekata. Projekt koordinira Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, a sufinanciran je iz programa  Interreg CENTRAL EUROPE. Ujedno je to i prvi projekt u povijesti programa kojeg koordinira hrvatski partner. Uz partnere iz Hrvatske (Grad Sveta Nedelja), u provedbu projekta uključeni su i strani partneri iz Austrije, Mađarske, Italije i Slovenije. Projekt eCentral čiji budžet iznosi 2,67 milijuna eura započinje s provedbom u rujnu te će trajati 42 mjeseca.

Cilj projekta je pospješiti tranziciju javnog sektora na energetsku obnovu i izgradnju zgrada prema novoj definiciji građevina gotovo nulte energije. Ostvarenju tog cilja doprinijet će ključni rezultati projekta:

  • Softverski alat za planiranje energetske obnove zgrada prema nZEB-u,
  • Studije izvodljivosti energetske obnove/izgradnje prema nZEB-u (3 po pilot partneru i 20 za gradove/općine izvan projektnog konzorcija),
  • Realizirana tri pilot projekta izgradnje/rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB-u uz korištenje inovativnih modela financiranja (javno-privatno partnerstvo, ugovor o energetskom učinku – EPC, grupno financiranje – crowdfunding),
  • Razvijene regionalne strategije dugoročne energetske obnove javnih zgrada,
  • Kontinuirana edukacija predstavnika javnog sektora o planiranju i strukturiranju nZEB projekata,
  • Organizacija promotivnih događaja (konferencija, radionica, dana otvorenih vrata u pilot regijama).

Vjerujemo da će ključni rezultati projekta pokazati da nZEB princip može biti optimalno i troškovno isplativo  rješenje za rekonstrukciju i izgradnju javnih zgrada te da će ohrabriti donositelje odluka u javnom sektoru na njegovu primjenu.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top