Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LC Districts – Low Carbon Districts, Nisko-ugljični okruzi

lcd

Sektor zgradarstva konzumira najviše energije, odgovoran je za više od 1/3 potrošnje ukupne energije globalno, a samim time je i veliki izvor emisija stakleničkih plinova. Energetska učinkovitost u ovo sektoru može se značajno unaprijediti raznim mjerama, no te mjere moraju biti usklađene i primijenjene holistički, uzimajući u obzir sve aspekte uključene u postizanje nisko-ugljične ekonomije koja mora biti usklađena s strategijama održivog razvoja na razini okruga i gradova.

Glavni je cilj LC Districts projekta unaprjeđenje regionalnih razvojnih politika i programa u područjima obnove fonda zgrada i izgradnje novih energetski učinkovitih zgrada, obnove i izgradnje sustava daljinskog grijanja i drugih aktivnosti urbane regeneracije, a u svrhu ubrzanja procesa tranzicije ka nisko-ugljičnim okruzima i gradovima.

Međuregionalni proces razmjene iskustava i stečenog znanja odvija se oko tri tematska područja:

  • Metodologije procjene i razvoja usluga za razvoj nisko-ugljičnih okruga i gradova
  • Razvoj struktura za procjenu i razmjenu informacija na razini okruga
  • Politike i programi u području upravljanja.

Glavni rezultati projekta biti će:
Metodološki vodič, Dijagnostički izvještaj o regionalnim sektorima zgradarstva i daljinskog grijanja, Vodič dobrih praksi, Sažetak preporuka za unaprjeđenje politika, Regionalni osvrti na politike i Regionalni akcijski planovi s preporukama. Dionici koji su prepoznati kao potencijalni korisnici i aktivni sudionici projekta su iz sektora izgradnje, obnove zgrada, daljinskog grijanja i urbane regeneracije na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, regionalne, nacionalne i multinacionalne kompanije iz područja industrije i servisne kompanije, udruženja u području industrije i malih i srednjih poduzeća, sveučilišta i predstavnici tijela vlasti u području izgradnje, zgradarstva i daljinskog grijanja.

Partneri projekta su:
Vlada pokrajine Navarra, Španjolska – vodeći partner
Nasuvinsa – tvrtka osnovana od strane Vlade Navarre za područje renovacije zgrada, Španjolska
Regija Marche, Italija
Linneaus Sveučilište, Švedska
Tehničko Sveučilište Prag, Češka
Energetska agencija regije Zlin, Češka
REGEA, Hrvatska

Više o projektu možete pronaći na: http://www.interregeurope.eu/lcdistricts/

REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316

URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450

URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

KONTAKT ZA MEDIJE
Ivana Belić
ibelic@regea.org
 

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top