Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održan drugi SEIF u Hrvatskoj: Kako i zašto financirati obnovljive izvore


Konkretni odgovori na ova pitanja traženi su kroz raspravu sudionika Nacionalnog okruglog stola o financiranju projekata obnovljivih izvora energije, održanog 25. i 26. listopada 2021. godine.

Nacionalni okrugli stol organiziran je u okviru inicijative Pametno financiranje za pametne zgrade od strane Europske komisije u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA te pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ovo je drugi ovakav okrugli stol, pri čemu je prvi organiziran u listopadu 2020. godine na temu financiranja mjera energetske učinkovitosti. Oba okrugla stola dio su šireg niza foruma pod nazivom Sustainable Energy Investment Forums (SEIF), koje Europska komisija provodi kako bi se ojačao kapacitet i potaknula suradnja javnih i privatnih dionika te pružila podrška razvoju investicijskih programa i financijskih modela za velike investicijske projekte.

Cilj SEIF-a, Nacionalnog okruglog stola o financiranju korištenja obnovljivih izvora u Republici Hrvatskoj bio je potaknuti dijalog između ključnih hrvatskih aktera na temu poboljšanja dostupnosti financijskih sredstava za investicije u projekte obnovljivih izvora energije. S obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska, prema podacima Eurostata, pri dnu zemalja članica Europske unije u korištenju sunčanih elektrana (mjereno u instaliranom kapacitetu po stanovniku Hrvatska ima oko 5 puta manje sunčanih elektrana od Slovenije, a gotovo 30 puta manje od Njemačke), naglasak rasprave stavljen na solarizaciju Hrvatske.

SEIF je otvorio ravnatelj REGEA-e i Posebni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu dr.sc. Julije Domac, koji je naglasio kako veće korištenje obnovljivih izvora energije doprinosi stabilizaciji cijene električne energije te je u konačnici jedini put očuvanja suvereniteta, podizanja komfora naših građana i zaštiti onih najugroženijih skupina. U uvodnom dijelu sudjelovao je također i ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić, istaknuvši planove Vlade Republike Hrvatske da se proizvodnja iz obnovljivih izvora energije snažno poveća. Dodatno je istaknuo kako je u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost predviđeno gotovo 3 milijarde kuna koje će se uložiti u dogradnju, modernizaciju i digitalizaciju elektroenergetskog sustava.

U tematskoj sekciji o financiranju sunčanih elektrana naglasak je stavljen na alternativne modele financiranja (primjerice tzv. PPA – Power Purchasing Agreement) te financijske instrumente koji bi trebali olakšati ne samo javnom već i privatnom sektoru i građanima tranziciju prema obnovljivim izvorima energije. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Erste&Steiermarkische Bank d.d. istaknuli su spremnost banaka u praćenju financiranja projekata obnovljivih izvora energije te posebice fotonaponskih elektrana. Banke već sad nude posebne financijske proizvode za ovakve projekte, a u budućnosti je planirano i proširenje lepeze proizvoda uz naglasak na brzinu i jednostavnost pri ugovaranju posebice za građane.

Nova zakonska regulativa i podzakonski akti vezani uz tržište električne energije te obnovljive izvore energije doprinijet će daljnjem razvoju energetskog sektora te omogućiti aktivno sudjelovanje građana i lokalnih zajednica na tržištu. Aktivna uloga građana na tržištu električne energije je omogućena kroz uvođenje novih subjekata poput aktivnog kupca i energetske zajednice građana te novih energetskih djelatnosti kao što su: agregiranje, skladištenje energije, organiziranje energetske zajednice građana i operator zatvorenog distribucijskog sustava. Osim doprinosa stabilnom regulatornom okviru i ubrzanju energetske tranzicije, novine koji donosi novi regulatorni okvir kroz duži vremenski period će pozitivno utjecati i na jačanje poduzetničkog duha te smanjenje ovisnosti o bespovratnim sredstvima.

U posebnoj tematskoj sekciji analizirane su mogućnosti i najbolje prakse integriranja energetskih projekata u prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalne i regionalne samouprave te su predstavljene aktivnosti i stručne podloge izrađene od strane Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Autor: mr.sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316

URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450

URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

KONTAKT ZA MEDIJE
Ivana Belić
ibelic@regea.org
 

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top