Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hrvat kao veleposlanik energetske tranzicije ispred 7700 gradova i regija!


Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije više nije nešto čime se bavi grupa entuzijasta već imperativ budućnosti kojeg je svjesna i Europska unija.

Europska unije zadala je ciljeve do 2020. godine, a ta se godina opasno približila. Ciljevi EU na ovom području su usmjereni na tri razine – za 20 % smanjiti emisije stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godinom, za 20 % povećati udjele obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji i za 20 % smanjiti potrošnju energije.

Dr.sc. Julije Domac kao član Političkog odbora inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of mayors) i kao ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) danas je imao priliku obratiti se izravno Europskoj komisiji i Marošu Šefčoviču, potpredsjedniku Komisije i ključnoj osobi Energetske unije i Miguelu Ariasu Caneteu, povjereniku Europske komisije za klimu i energiju.

Sporazum gradonačelnika potpisuje preko 7700 gradova u Europskoj uniji koji su svojim djelovanjem smanjili emisiju CO2 za 27% i potrošnju energenata za 20%  povećavši uporabu obnovljivih izvora energije za 90%. Time su pokrili 1/3 ciljeva Europske unije do 2020. godine i time pokazali ne samo svoju važnost već važnost upravljanja regija i gradova te veličinu njihove uloge u provedbi europske energetske politike.

Domac se u svom obraćanju Šefčoviču i Caneteu glasno založio za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije stavljajući naglasak na građane i gradove koji su ključni u energetskoj tranziciji.

Kao ravnatelj REGEA-e dr.sc. Julije Domac je svjestan potrebe za boljom regulacijom na svakodnevnoj razini i poboljšanjem višerazinskog upravljanja – praksa pokazuje da se nerijetko događa loša komunikacija između nacionalne vlasti i gradova i županija.

Upravo je upravljanje ključna točka za provođenje paketa Čiste energije za sve Europljane i zbog toga gradovi i regije trebaju i moraju imati veću i važniju ulogu u donošenju nove financijske perspektive.

Potreba za tranzicijom prema novoj energetskoj paradigmi zahtijeva i promjenu načina razmišljanja. Proces donošenja odluka je međutim u rukama državne uprave i velikih energetskih tvrtki koje imaju svoje interese u održavanju statusa quo, tj. zadržavanja privilegiranog položaja u smislu centralizirane opskrbe. Ostalim dionicima društva bi paradigma koja nudi jaču decentraliziranu ponudu orijentiranu prema potražnji donijela brojne povlastice. Potrošači bi plaćali manje, a mogli bi sami proizvoditi i trgovati svojom energijom; nezavisni proizvođači povećali bi svoj povrat ulaganja; obrtnici te mala i srednja poduzeća povećali bi vlastitu konkurentnost; tvrtke za pružanje energetskih usluga proširile bi svoja tržišta; šumovlasnici i seljaci osigurali bi opskrbu biomasom; stručnjaci u prometu i zgradarstvu kontrolirali bi troškove; građani ostvarili pravo izbora, a lokalne vlasti poticale bi lokalno gospodarstvo i došle do prihoda. Ovi dionici međutim, nemaju ravnomjernu moć odlučivanja na tržištu.

Doba jeftine energije je prošlost, a zadnje izvješće UN-a o klimatskim promjenama pokazalo je da je vrijeme za šalu i nečinjenje prošlo. Navikli smo jednostavno uštekati svoju opremu u utičnicu bez promišljanja odakle dolazi energija ili tko o tome odlučuje. Takav način nam je najjednostavniji. Međutim, ovaj stav Plug and Play automatizma ima svoju cijenu koju ćemo na kraju skupo platiti. Na globalnoj razini, takav stav ne pridonosi ograničavanju upotrebe fosilnih izvora i klimatskih ograničenja te predstavlja uzrok geopolitičke napetosti. Na lokalnoj razini, moramo inzistirati da postoji čvrsta veza između energije, svih građana i svakog teritorija.

Više se ne smije dogoditi da stvari prepuštamo slučaju. pojašnjava dr.sc. Julije Domaci i ističe Građani ne smiju više biti samo potrošači već i proizvođači energije, oni moraju biti gospodari svoje sudbine!

U svom obraćanju, Domac je pozvao na uspostavljanjem višerazinskog dijaloga unutar kojeg će upravo predstavnici Sporazuma gradonačelnika kao inicijative, u ime EU mreža imati priliku otvoreno sudjelovati u raspravama na Vijeću ministara Europske unije poglavito kada se raspravlja o energetskoj i klimatskoj politici te o pitanjima koja se tiču energetske tranzicije.

Stvari se trebaju događati prema vrhu, a ne od vrha pritom ne uzimajući u obzir stvarne potrebe.

Energetika i klima moraju se početi promatrati kao jedno područje, a ne zasebna područja, jer jedno na drugo uvelike utječe, a to do sada nije bio slučaj. Klimatske promjene se događaju, to više nije pitanje uvjerenja nego dokazanih činjenica. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u svojoj biti upravo mogu utjecati na zaustavljanje tog trenda, a gradovi i regije u tome imaju glavnu ulogu.

Autor: Ivana Belić

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top