Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grad Zagreb provodi RePubLEEc – pionirski EU projekt


Zahvaljujući EU programu ELENA i projektu RePubLEEc, Grad Zagreb pokreće rekonstrukciju oko 40% postojeće javne rasvjete.

Glavni cilj projekta RePubLEEc je povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, smanjivanje utjecaja na klimu, povećanja standarda i sigurnosti za građane te priprema za tzv. Smart City. Sve to uz postizanje ušteda u električnoj energiji i održavanju (operativnom trošku javne infrastrukture).

Projekt RePubLEEc inovativan je prije svega jer njegova provedba ne ide u novo zaduživanje Grada Zagreba već njegovo financijsko rasterećenje uz podizanje kvalitete javne rasvjete u gradu.

Provedba modernizacije sustava javne rasvjete predviđena je po modelu Ugovora o energetskom učinku (engl. Energy Performance Contracting – EPC Ugovor). Ovaj model ugovaranja provodi se na način da privatni partner (ESCO tvrtka ili društvo posebne namjene) samostalno projektira, financira i izvodi radove na rekonstrukciji javne rasvjete te jamči ostvarivanje ugovorenih standarda (funkcionalnost, rasvijetljenost i minimalne energetske uštede).

Ugovor o energetskom učinku sklapa se na sedamnaest godina od čega su dvije predviđene za projektiranje i izvođenje radova a petnaest godina za pružanje usluge rasvjetljavanja. Na temelju ušteda u troškovima električne energije isplaćivati će se cjelokupno ulaganje, odnosno Grad Zagreb za realizaciju projekta neće morati planirati povećanje rashodovne strane proračuna već njegovo smanjenje.

Ovakvi ugovori ne samo da garantiraju provedbu već i štite javni novac, jer u slučaju neostvarivanja ugovorenih standarda od strane ESCO partnera (nepostizanje energetskih ušteda, nedovoljna rasvijetljenost, svjetiljke u kvaru i dr.) ugovorena EPC naknada se automatski umanjuje na mjesečnoj razini (engl. pay per performance scheme) što nije u interesu privatnog izvođača i garancija je dobro obavljanog posla.

U sklopu EPC Ugovora implementira se Upravljačko nadzorni centar sustava javne rasvjete koji će u stvarnom vremenu komunicirati sa svim svjetiljkama u obuhvatu u svrhu nadzora i regulacije svjetiljki (evidencija kvarova, potrošnje energije), odnosno Grad će imati mogućnost upravljanja i nadzora svih svjetiljki u realnom vremenu.

Svaka svjetiljka u obuhvatu će imati predviđeno mjesto za prihvat različitih senzora (mjerenje buke, temperature zraka, vlage, protoka vozila, prisutnosti, rasvijetljenosti, nadzor punionica el. vozila, komunikacijskih antena i sl.) – stvaranje mogućnosti za tzv. Smart City aplikacije.

REGEA (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) je za Grad Zagreb pripremila i operativno provodi projekt.

Rekonstrukcijom oko 40% rasvjetnih tijela po modelu Ugovora o energetskom učinku ostvariti će se uštede u potrošnji električne energije u iznosu od oko 75% odnosno oko 21 GWh godišnje. Rezultat rekonstrukcije javne rasvjete bit će i smanjenje emisija ugljičnog dioksida za oko 5.000 tona na godišnjoj razini.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top
Scroll to Top