Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Energetska vizija za budućnost


Zagrebačka županija 3. travnja 2019. godine održat će konferenciju pod nazivom “Energetska vizija za budućnost” kojoj je cilj osvrnuti se na do sad postignute rezultate u području energetske obnove, ali i predstaviti planove za budućnosti.  Konferencija će se održati u Hotelu International s početkom u 10 sati.

Razmišljati dovoljno unaprijed i planirati na vrijeme jedna je od ključnih odrednica svake dobre politike. Zagrebačka županija u tome je zasigurno pokazala svoje kvalitete.

Još 2010. godine izrađena je energetska bilanca Zagrebačke županije. Prvi takav dokument u Republici Hrvatskoj. Od tada se na području Zagrebačke županije kontinuirano prati potrošnja u 209 objekata, a u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom uneseno je 60.000 računa za energente i vodu.

Ciljeve vezane uz povećanje energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj županiji definirali su 2010. kroz energetsku bilancu posebno za nestambeni i stambeni sektor zgrada. Predložene mjere i aktivnosti u okviru akcijskog plana odredili su tako da njihova provedba rezultira ostvarenjem zacrtanih ciljeva, a podijelili su ih u četiri osnovne skupine: · strateški i provedbeni dokumenti te planiranje;  jačanje ljudskih kapaciteta; demonstracijske aktivnosti, provedba i promocija; mehanizmi financiranja i potpore.

U Zagrebačkoj županiji obavljeno je više od 80 energetskih pregleda i izrađeni su pripadajući energetski certifikati.

Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.

Kroz više od 60 projekata Zagrebačka županija u obnovu javnih zgrada uložila je 30 000 000 kuna. U gradovima i općinama Zagrebačke županije ugovoreno je 29 projekata energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene za više od 19 100 000 kn.

Zagrebačka županija prva je krenula i s objedinjenim javnim nabavama za energente. Time su postignute uštede od 11 000 000 kn što je 3% izvornih prihoda iz proračuna za 2018. godinu.

Na natječaje energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora kojeg provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u rujnu 2018. prijavljeno je 5 projekata u vrijednosti 63 500 000 kn od čega bi 50% trebalo biti osigurano iz EU fondova.

Zagrebačka županija priprema i nove projekte čime dodatno potvrđuje svoj status županije s vizijom energetske budućnosti.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top