Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGEA is a regional energy agency and a recognized center of knowledge and excellence with references and projects throughout the European Union

2008.
We were founded on April 1, 2008 by the City of Zagreb, Krapina-Zagorje County, Karovac County and Zagreb County through the program Intelligent Energy-Europe. The foundation of REGEA started from the desire to do better and more. The first employee was hired on April 1, 2008, and on June 13 we held our first formal conference with our sister agencies in Arc-de-Seine, France. Today, we have 34 employees.
2008.
2011.
We joined the European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment FEDARENE, which in total counts 80 members – major European regions and leading energy agencies. From 2013 until today, our director Julije Domac, PhD has been the president of this association, serving his third term of office.
2011.
2015.
We initiated the implementation of the first project ever funded by the ELENA program in Croatia – the NEWLIGHT project, which by 2019 resulted in investments in public lighting in 24 cities and municipalities, amounting in total to 100 million HRK.
2015.
2017.
The Bračak Energy Center was opened, the first NZEB historic building in the Republic of Croatia, a center of knowledge and excellence recognized throughout the European Union. More than 4,000 persons visited the energy center and more than 180 events were organized in its premises.
2017.
2020.
We have become the national coordinator of Climate KIC Croatia HUB.  Our main task is to locally create conditions to accelerate the transition to a carbon-neutral society and to strengthen resilience to the effects of climate change. We are part of a community counting over 450 partners.
2020.

Our story

The establishment of REGEA was based on a simple desire to do better and more. The idea came to life at a conference in Brussels in November 2005. Contemplating over the results achieved by European regions and cities, I thought – And why can’t we do the same?! dr. sc. Julije Domac

Our team

We are a group of professional, ambitious, and positive people who, armed with knowledge and innovation, are changing the way energy is managed in Croatia.
dr. sc. Julije Domac

dr. sc. Julije Domac

Ravnatelj
PODACI

 

Pozicija Ravnatelj
Kontakt +385 (0)1 3098 315

Blog: julijedomac.hr

jdomac@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo Diplomirao, magistrirao te 2004. doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Od 1997. do 2007. zaposlen je u Energetskom institutu Hrvoje Požar, na položaju zamjenika voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. U dosadašnjem radu bio je voditelj Nacionalnog energetskog programa BIOEN, tehnički urednik i nacionalni direktor projekta za FAO, voditelj projekata za Međunarodnu energetsku agenciju – IEA, nacionalni koordinator projekata za UNIDO, konzultant na projekatima za Svjetsku banku i Vladu Republike Irske. Od 2005. radi kao evaluator projekata pri Europskoj komisiji za 6. i 7. Okvirni program i program Inteligentna energija za Europu. Objavio je preko 60 znanstvenih i stručnih radova u vodećim svjetskim publikacijama i časopisima.

Od 2013. je i predsjednik je FEDARENE – Europskog udruženja regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu.

Dobitnik je Godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar, Nagrade Biomass Junior Award 2004 u povodu 2. Svjetske konferencije o biomasi, Državne nagrade za znanost, Posebne rektorove nagrade i drugih priznanja. Općina Pokupsko dodijelila mu je Povelju počasnog građanina 2016. godine.

Nakon aktivnog sudjelovanja u osnivanju Agencije i prvog mandata kao ravnatelja od 2008. do 2012., Agenciju vodi i u tekućem četverogodišnjem razdoblju.

mr. sc. Velimir Šegon

mr. sc. Velimir Šegon

Zamjenik ravnatelja
PODACI

Pozicija Zamjenik ravnatelja
Kontakt +385 (0)1 3098 315

vsegon@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji koordinira provedbu niza projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije te povećanja energetske učinkovitosti te djeluje kao predstavnik uprave za kvalitetu u sklopu sustava kontrole kvalitete. Od studenog 2014. godine djeluje i kao evaluator projekata iz područja energetike za Europsku komisiju u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Sudjelovao je kao predavač na preko 100 događanja (konferencije, seminari, treninzi, radionice i sl.), između ostalo i kao pozvani predavač na Europskom tjednu održive energije u Briselu 2014. godine u organizaciji Europske komisije.

Kao najznačajniji projekti u kojima je sudjelovao ili sudjeluje mogu se izdvojiti:

  • Izgradnja sustava područnog grijanja na biomasu u Općini Pokupsko – prva i trenutno jedina komunalna toplana na biomasu u Hrvatskoj, financirana putem IPARD pretpristupnog programa. Općina Pokupsko je dobitnik prestižne EUSEW nagrade za 2016. godinu koju dodjeljuje Europska komisija, a kao jedan od ključnih projekata za dodjelu nagrade bila je upravo toplana na biomasu;
  • Ugradnja kotla na pelete u Obrtničkom centru u Karlovcu, što predstavlja prvi primjer provedbe modela ugovorne provedbe topline iz biomase u Hrvatskoj. Na temelju stečenih iskustava pokrenuti su projekti po istom modelu u nizu škola i drugih zgrada javne namjene te su u osnovnim školama u Slunju i Ozlju ovi projekti i provedeni;
  • Izrada preko 30 strateških i provedbenih dokumenata na temu povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije za jedinice regionalne i lokalne samouprave;
  • Preko 20 projekata na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti financiranih iz raznih programa Europske komisije;
  • Veći broj investicijskih projekata – energetske obnove zgrada, ugradnje sustava obnovljivih izvora energije te modernizacije javne rasvjete

Ivana Belić, univ. spec. rel. publ.

Ivana Belić, univ. spec. rel. publ.

Voditeljica strateških komunikacija
PODACI

Pozicija Voditeljica strateških komunikacija
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ibelic@regea.org

Obrazovanje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Titula univ. spec. rel. publ.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo

Diplomirala 2009. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer odnosi s javnošću i televizija. Od 2006. do 2007. angažirana je na „Projekt za unapređenje sustava javnog duga“ CARDS 2002 koji je proveden u Ministarstvu financija. Od 2008. do 2012. godine radi na HRT-u kao novinar, a od 2012. dobiva angažman kao voditeljica i novinarka emisije „Putem EU fondova“. Od listopada 2014. do veljače 2017. godine radi na funkciji voditeljice marketinga i odnosa s javnošću Ghetaldus optike. U dosadašnjem radu moderirala je brojne konferencije i organizirala različita događanja.

U Agenciji obnaša dužnost glasnogovornice. U suradnji s ravnateljem Agencije planira i prezentira planove, aktivnosti i poslovne događaje Agencije prema medijima i javnosti. Komunicira s javnošću i medijima te u dogovoru s ravnateljem Agencije organizira medijski nastup. Organizira i vodi konferencije za novinare, izrađuje priopćenja za javnost, te razrađuje aktivnosti u području oglašavanja i promocija. Zajedno s ravnateljem Agencije izrađuje komunikacijsko – marketinšku strategiju, te vodi društvene mreže i web stranicu Agencije.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Glavni voditelj financija
PODACI

Pozicija Glavni voditelj financija
Kontakt +385 (0)1 3098 315

hmaras@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U REGEA-i radi od 2009. godine, na poziciji je glavnog ekonomista od 2013. godine te vodi tim za financijske instrumente i analize projekata. Aktivno radi na prijavama i provedbi europskih projekata, izradama studija izvodljivosti s ekonomsko-financijskim analizama te primjeni inovativnih modela financiranja i alternativnih modela nabave kapitalnih energetsko-klimatskih projekata. Uz vođenje Croenergy.eu platforme za skupno financiranje (engl. crowdfunding) održava i stručne radionice te aktivno pruža tehničku pomoć za pripremu donacijskih i investicijskih kampanja.

Do 2021. godine vodio je projekt eCentral u sklopu programa Interreg Središnja Europa i sudjelovao u provedbi više europskih projekata iz programa Interreg Mediteran (MED RE, NEW FINANCE, PrioritEE, LOCAL4GREEN), Interreg Dunav (CSSC Lab), Interreg Europe (BUILD2LC), Obzor 2020 (E-FiX, SMAFIN, BioRES), Inteligentna energija za Europu (ZagEE MLEI-PDA, BuySmart+, SUSTAINCO), Transnacionalnom programu Jugoistočna Europa (RE-SEEties) i IPA instrumentu pretpristupne pomoći (IPARD – Toplana Pokupsko).

Katarina Kobilšek Jagačić, mag. oec.

Katarina Kobilšek Jagačić, mag. oec.

Voditeljica ureda ravnatelja
PODACI

Pozicija Voditeljica ureda ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

kkobilsek@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo U Agenciji organizira uredsko poslovanje, vodi poslove ureda u skladu sa strateškim, poslovnim i operativnim planovima Agencije, koordinira obavljanje poslova Agencije i organizacijskih cjelina Agencije u skladu s propisima i internim procedurama, organizira sastanke i kolegije ravnatelja Agencije, vodi zapisnike i ostalu dokumentaciju Upravnog vijeća, obavlja sve administrativne poslove vezane za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, nadzire izvršavanje planova i zadaća ureda ravnatelja i predlaže korektivne mjere po potrebi, sudjeluje u provedbi postupaka javnih nabava, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije. U Agenciji imenovana osobom zaduženom za prijavu nepravilnosti od strane zaposlenika Agencije, građana ili anonimnih prijavitelja.

 

Marko Čavar, mag.

Marko Čavar, mag.

Voditelj odjela - Energija
PODACI

Pozicija Voditelj odjela – Energija
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mcavar@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Aalborg University
Titula Magistar urbanog, energetskog i okolišnog planiranja
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Nakon završenog preddiplomskog studija na Fakultetu Strojarstva i Brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (smjer: procesno-energetski, usmjerenje: energetika), diplomira na Aalborg University (smjer: Planiranje i upravljanje održivim razvojem). Kroz diplomski studij, sudjeluje u studentskim projektima energetskog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini kao i definiranja problema energetskog siromaštva. S temom diplomskog rada Procjena mjera energetske renovacije i pregled problema i rješenja u mjerenju I naplati potrošnje toplinske energije diplomirao je 2017.

Dolaskom u Agenciju, započinje s radom na europskim projektima s ciljem lokalnog, regionalnog i nacionalnog razvoja u području energetske efikasnosti i održivog razvoja energetskog sustava. Od travnja 2018. sudjeluje u „KeepWarm“ projektu koji je dio HORIZON 2020 programa.

Miljenko Sedlar, dip. ing.

Miljenko Sedlar, dip. ing.

Voditelj odjela - Klima
PODACI

Pozicija Voditelj odjela – Klima
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

msedlar@regea.org

Obrazovanje Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu
Titula dipl. ing. biol.
Zaposlen/a u Agenciji od 2018.
Znanja i iskustvo Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, a radno iskustvo stjecao je u INA, d.d. i Grada Zagreba. Stručnjak u područjima zaštite okoliša, energetike, održive mobilnosti i EU financiranja s uspješnim rezultatima u provedbi projekata i zastupanju interesa različitih dionika na nacionalnoj i EU razini. Posjeduje iskustvo u korištenju tehničkog znanja u pružanju podrške zakonodavnom razvoju i savjetovanju za inovativno financiranje projekata i aktivnosti, pripremi i provedbi projekata u kojima je potrebno međuzavisno partnerstvo, strateško razmišljanje i tehničko savjetovanje. U Agenciji sudjeluje u izradi strateških dokumenata za održivo korištenje energije i prilagodbe na klimatske promjene i u području pametnih gradova, a sudjeluje i u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Prethodno radno iskustvo: INA, d.d., Grad Zagreb

Marko Zlonoga dipl. ing. arh.

Marko Zlonoga dipl. ing. arh.

EXPERT ADVISOR
DATA

Position Expert Advisor
Contact +385 (0)1 3098 315

mzlonoga@regea.org

Education Faculty of Architecture, University of Zagreb
Title dipl.ing.arh.
Employed in the Agency since June 2019
Knowledge and experience Graduated from the Faculty of Architecture, University of Zagreb. He passed the professional exam for spatial planning as well as for the work of participants in construction and became a certified architect.

He has worked in several design offices on architectural design and urban planning, mainly on projects with an emphasis on energy efficiency: low-energy public and residential buildings and energy renovation of buildings. As an energy auditor, he conducted energy audits and produced energy certificates for buildings of various purposes and sizes throughout Croatia.

As part of the URBACT program of interregional cooperation on sustainable urban development as an URBACT Ad Hoc Expert, he worked for the City Center Doctor Network, the City of Petrinja and for the Association of Cities in the Republic of Croatia – National URBACT Point for Croatia.

He has been part of REGEA team since 2019 and works on projects at all levels from local through regional and national to European related to urbanism, buildings, mobility and other topics related to sustainable integrated urban development.

Ivana Marić, oec.

Ivana Marić, oec.

Voditeljica računovodstva
PODACI

Pozicija Voditeljica računovodstva
Kontakt +385 (0)1 3098 315

imaric@regea.org

Obrazovanje I. gimnazija u Zagrebu, ovlašteni računovođa
Titula Oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo Rođena u Zagrebu gdje je završila gimnaziju. Nakon završenog školovanja radila na tajničkim, administrativnim i računovodstvenim poslovima u domaćim i inozemnim tvrtkama. Tijekom rada kontinuirano se educira u području računovdstva i financija, te javne nabave. Uspješno položila Program za poreznog specijalistu te stekla status samostalnog računovođe.  U timu radim kao voditelj računovodstva, obavlja poslove financijskog praćenja međunarodnih i domaćih projekata te nadzire ukupno financijsko-računovodstveno poslovanje te druge zakonske obveze (javna nabava i sl.).

Ivana Benković, dipl. ing. el.

Ivana Benković, dipl. ing. el.

ASSISTANT TO AGENCY DIRECTOR
DATA

Position Assistent to Agency director
Conatact +385 (0)1 3098 315

ihorvat@regea.org

Education Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb
Title Dipl.ing.el.
Employed in the Agency since 2011.
Knowledge and experience In REGEA, she is in charge of running the small castle Bračak, but the large Energy Center in Zabok, whose activities influence the opening of opportunities in the preparation and implementation of energy efficiency and renewable energy projects. Its scope of work is primarily related to public sector projects in the Krapina-Zagorje County and its municipalities and cities. Among other things, she coordinates and implements activities on the development of strategic documents, energy efficiency plans and programs for the use of renewable energy sources. Prepares and implements energy renovation projects, use of renewable energy sources (photovoltaic power plants, biomass boilers, geothermal heat pumps…) on public buildings and projects to encourage the installation of energy efficiency measures for the private sector.

She loves Zagorje and is proud to be Zagorka. In her free time she works on the family land, likes to bake and eat cakes, relax with a good movie and stay in nature.

Her life motto is Change yourself first before changing others!

Tamara Lišnjić Lang, univ. spec. oec, MBA

Tamara Lišnjić Lang, univ. spec. oec, MBA

Pomoćnica ravnatelja za Karlovačku županiju
PODACI

Pozicija Pomoćnica ravnatelja za Karlovačku županiju
Kontakt +385 (0)1 3098 315

tlisnjic@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula univ.spec.oec, MBA
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Završila ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Rijeka, smjer Financije i bankarstvo te poslijediplomski sveučilišni studij, smjer Ekonomija energetskog sektora, MBA. Dodatnu naobrazbu stekla je u području upravljanja projektnim ciklusima te pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i nacionalnih sredstava.

U REGEA-i radi kao voditeljica projekta, u pripremi i provedbi projekata (Interreg IPA CBC, Interreg Central Europe), vodi projekte pripreme i provedbe projekata energetske obnove zgrada javnog sektora, sudjeluje u izradi tehničkih i ekonomskih rješenja, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza. Izrađuje strateške, programske i planske dokumente u području energetskog planiranja i gospodarenja energijom.

Posebno bi istaknula pripremu i provedbu projekta Wood Key, ugovorenog u sklopu programa Interreg IPA CBC HR-BIH-CG, koji je ocijenjen kao najbolji projekt u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga, kojim se rekonstruiraju tri kotlovnice na biomasu u tri partnerske države ukupnog kapaciteta 1,8 MW te pripremljenih i provedenih sedam projekata energetske učinkovitosti javnih ustanova Karlovačke županije.

Dr. sc. Slavica Robić

Dr. sc. Slavica Robić

POMOĆNICA RAVNATELJA
Pozicija Pomoćnica ravnatelja
Kontakt + 385 1 3098 315

srobic@regea.org

Obrazovanje Sveučilište Oxford, UK

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Titula dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2021.
Znanja i iskustvo Diplomirala je 2006. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i magistrirala upravljanje okolišnim promjenama na Institutu za okolišne promjene Sveučilišta Oxford. Od 2006. stekla je značajna iskustva na brojnim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim klimatskim i energetskim projektima. Autorica je i su-autorica brojnih stručnih podloga za prijedloge politika i strateške dokumente, a kroz godine bavi se i istraživanjima i zagovaranjem za energetsku tranziciju u nisko (bez) ugljično i pravedno društvo potpuno prilagođeno na neizbježne klimatske promjene.

Sudjelovala je u osmišljavanju i provedbi velikog broja raznih projekata te ima bogato iskustvo u osmišljavanju i provedbi projekata financiranih EU sredstvima (CARDS 2004, FP6, PF7, IPA, Erasmus+, Interreg, IEE, H2020, ESF, LIFE i dr.). U Agenciji je voditeljica projekata i stručnjakinja iz područja klime i energije te koordinatorica aktivnosti za područje Zagrebačke županije.

 

dr. sc. Josip Čengija

dr. sc. Josip Čengija

Savjetnik ureda ravnatelja
PODACI

Pozicija Savjetnik ureda ravnatelja
Kontakt +385 (0)1 3098 315

jcengija@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Titula Dr.sc.
Zaposlen/a u Agenciji od 2016.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen od 2016. godine gdje radi na projektu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Zagorsko-krapinskoj i Zagrebačkoj županiji (NEWLIGHT- ELENA) kao voditelj projekta i stručnjak za JPP.

Također sudjeluje u analizi, strukturiranju i pripremi ostalih potencijalnih JPP projekata.

dr.sc. Tomislav Novosel, mag.ing.mech

dr.sc. Tomislav Novosel, mag.ing.mech

Savjetnik ureda ravnatelja
PODACI

Pozicija Savjetnik ureda ravnatelja
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

email:tnovosel@regea.org

Obrazovanje Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Titula  dr.sc., mag.ing.mech
Zaposlen/a u Agenciji od 2019.
Znanja i iskustvo

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje je nastavio raditi kao znanstveni novak. Iskustvo je stjecao na brojnim EU projektima iz područja energetske učinkovitosti, održivog razvoja te obnovljivih izvora energije. U Agenciji prvenstveno radi na projektima iz područja energetskog planiranja te u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata.

Uz rad u Agenciji, nastavio je i poslijediplomski doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Ivan Pržulj, dipl. ing. stroj.

Ivan Pržulj, dipl. ing. stroj.

Savjetnik ureda ravnatelja
PODACI

Pozicija Savjetnik ureda ravnatelja
Kontakt +385 (0)1 3098 315

iprzulj(@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo U Agenciji je zaposlen prvotno kao stručni suradnik, a potom i voditelj Odjela za energetske analize i praćenja. Koordinira i provodi aktivnosti na izradi konceptualnih i idejnih programa i projekata, energetskih strategija i politika (nacionalna i regionalna razina državne uprave) te sudjeluje u planiranju i unapređenju organizacije rada Agencije.

Također je aktivan u pripremi i provedbi međunarodnih projekata (IPA (SLO-HR i HR-BiH), IEE, HORIZON 2020 te IPARD) i osiguravanju nepovratnih izvora financiranja (ELENA, FZOEU, HAMAG INVEST) te kreditnih sredstava (HBOR, EBRD i EIB) za javni i privatni sektor. Zadužen je za pružanje usluga savjetovanja nacionalne, regionalne i lokalne razine državne uprave, priprema i provodi izradu strateških, programskih i planskih dokumenata, investicijskih studija, poslovnih planova i analiza za javni i privatni sektor.

Zadužen je za provedbu znanstvenih i istraživačkih projekata i programa, kao i provedbu programa i projekata u području javno-privatnog partnerstva (JPP).

Miljenko Jagarčec, ing.

Miljenko Jagarčec, ing.

Stariji voditelj projekata
PODACI

Pozicija Stariji voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

mjagarcec@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula Ing.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U REGEA-i je od samih početaka, zadužen za koordinaciju aktivnosti s Krapinsko-zagorskom županijom te gradovima i općinama s područja Krapinsko-zagorske županije. Vodi projekte sanacije škola i javnih zgrada, projekte edukacije na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost, te projekte sufinanciranja obnovljivih izvora energije, mjera energetske učinkovitosti i elektro mobilnosti za fizičke osobe. Radi na provedbi projekta sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata za privatne korisnike u Krapinsko-zagorskoj županiji.  U slobodno vrijeme  bavi se ronjenjem i planinarenjem.

Petra Grgasović, mag.ing.arch.

Petra Grgasović, mag.ing.arch.

VODITELJICA PROJEKATA
Pozicija Voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

pgrgasovic@regea.org

Obrazovanje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008.)

Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij ekoinženjerstva, Sveučilište u Zagrebu (2015.)

Titula mag.ing.arch., univ.spec.ecoing.
Zaposlen/a u Agenciji od 2022.
Znanja i iskustvo Tijekom četrnaest godina radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru, specijalizirala se u području urbane mobilnosti i integriranog razvoja gradova, s naglaskom na dizajn, provedbu i ocjenu mjera ublažavanja klimatskih promjena povezanih sa sektorom prometa i građenja. Radila je na pripremi i provedbi projekata financiranih iz različitih nacionalnih i EU programa (Interreg Danube, Interreg CE, LIFE, HORIZON 2020, EIT KIC, CEF…), kao stručnjak u programu URBACT, te kao nezavisni procjenitelj projekata za različite agencije Europske komisije. Iskusni je voditelj tima u pripremi strategija, akcijskih planova, investicijskih studija, te provedbi analize troškova i koristi u sektoru održive mobilnosti. Svoje znanje i iskustvo redovito primjenjuje i u oblikovanju edukacijskih aktivnosti za različite ciljne skupine.

U REGEA-i radi kao voditeljica projekta, te na koordinaciji EIT Urban Mobility Hub-a Hrvatska.

Marko Miletić, mag. ing. el.

Marko Miletić, mag. ing. el.

Voditelj ključnih projekata
PODACI

Pozicija Voditelj ključnih projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

mmiletic@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo Od 2011. godini do danas sudjelovao u većem broju različitih lokalnih, regionalnih, nacionalnih i internacionalnih projekata – od savjetovanja fizičkih osoba o iskorištavanju obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti u kućanstvima do projekata modernizacije sustava javne rasvjete vrijednosti preko 100 mil HRK. Zaljubljenik u planinarenje i jedrenje te na taj način dodatno motiviran za doprinos energetskoj tranziciji i smanjenju utjecaja na okoliš.

Srećko Vrček, mag. ing. aedif.

Srećko Vrček, mag. ing. aedif.

Voditelj ključnih projekata
PODACI
Pozicija Voditelj ključnih projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

svrcek@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Rođen u Varaždinu 1977. godine. Diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Od 2007. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva i Evidenciju voditelja projekata. U 2011. registriran kao osoba ovlaštena za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Stekao je veliko iskustvo u struci kao stručni nadzor u gradnji i tehnički direktor velikog građevinskog poduzeća. Vodio je prvi projekt javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj te niz ostalih. Specijalizirao se na području upravljanja projektima gradnje, rekonstrukciju zgrada pod zaštitom, energetsku obnovu kao stručnjak za nZEB standard gradnje te provođenje energetskih pregleda i certificiranje.  Posjeduje veliko iskustvo kao voditelj niza europskih projekata povezanih sa energetskom učinkovitošću i OIE (kao što su projekti EmBuild, BhENEFIT, BIMzeED, SUSTAINCO i drugi.).

Upravljao projektom Rekonstrukcije Dvorca Bračak, zgrada upisana kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro iz 1889. godine u suvremen i energetski učinkovit Energetski centar Bračak kroz sve faze životnog ciklusa projekta. Konzultirao i provodio stručni nadzor na Izgradnji sustava područnog grijanja na biomasu u Općini Pokupsko sufinanciranog iz IPA programa. Vodio niz projekata energetske obnove zgrada sufinancirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Energetska obnova OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa, Energetska obnova OŠ Plaški i drugi). Sudjelovao u izradi strateških programskih dokumenata za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH i drugi.).  Sudjeluje u izobrazbi osoba u građevinskoj struci o načinu i prednostima primijene BIM (eng. Building Information Modeling, Building Information Management) pristupa u provedbi projekata (projekt BIMzeED, https://bimzeed.eu/hr/home/).

Mihaela Babić, dipl. oec.

Mihaela Babić, dipl. oec.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

mbabic@regea.org

Obrazovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U REGEA-i sudjeluje na razvojnim i međunarodnim projektima koji uključuju izradu strateških dokumenata za održivo korištenje energije. Također provodi financijske i ekonomske analize isplativosti projekata iz sektora energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za investitore iz javnog i privatnog sektora.

Zadužena je za implementaciju projektnih aktivnosti Renewable Energy projekta sufinanciranog u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran, a glavni cilj mu je razvoj i implementacija alata i modela za uspješnu provedbu energetske tranzicije na području Republike Hrvatske.

Milka Hrbud, dipl. ing. el.

Milka Hrbud, dipl. ing. el.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

mhrbud@regea.org

Obrazovanje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula Dipl.ing.el.
Zaposlen/a u Agenciji od 2011.
Znanja i iskustvo U Agenciji sudjeluje u provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu i korištenja obnovljivih izvora energije, što uključuje provođenje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata zgradaizradu investicijskih studijasudjelovanje u izradi nacionalnih programa i strategija iz područja održive gradnje, upravne postupke provedbe procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije itd. Sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata.

Od 2016. ovlaštena je kao osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Martina Krizmanić Pećnik, mag. oec.

Martina Krizmanić Pećnik, mag. oec.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

mkrizmanic@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula Mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo U REGEA-i radi na provedbi razvojnih i međunarodnih projekata te aktivnostima vezanim uz ekonomske analize u okviru projekata korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. Sudjelovala je u pripremi i provedbi međunarodnih projekata (EE CULTURE od 01/2014-11/2015 – IPA SLO-HR; SMARTinMED, 2013-2015, Transnacionalni program Mediteran; BioVill, 2016-2019, Horizon 2020; REEF 2W, 2017-2020, Interreg Central Europe). Ima iskustva u organizaciji tematskih radionica vezanim uz programe stručnog obrazovanja za javnost, također sudjeluje u pisanju studija i strategija vezanih za energiju iz biomase za jedinice lokalne samouprave te za međunarodne organizacije poput Svjetske banke  i dr. Također aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, kao i prijavama projekata na različite dostupne domaće i inozemne izvore financiranja. Trenutno vodi 2 projekta iz različitih programa financiranja –  Interreg Central Europe ENTRAIN te Horizon 2020 REPLACE. Uvijek spremna za nadogradnju znanja i nove izazove, odgovorna i vedra osoba timskog duha koja će uvijek pomoći kolegama u nevolji. U svoje slobodno vrijeme voli šetati i boraviti u prirodi, a povremeno se bavi i plivanjem.

Tena Frančeski, mag. ing. meh.

Tena Frančeski, mag. ing. meh.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt + 385 (01) 3098 315

tmarusevac@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Titula mag. ing. meh.
Znanja i iskustvo Tijekom diplomskog studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu započela je s radom u tvrtki Ernst & Young Savjetovanje gdje se prvi puta susrela s konzultantskim radom u području energetike i infrastrukture. Nakon što je diplomirala zaposlila se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje je kao asistentica na projektu radila na koordinaciji projekta iz područja energetske učinkovitosti i inovacija. U REGEA timu je radila na pisanju Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama i Godišnjih planova energetske učinkovitosti. Što se projekata tiče, dio je koordinacijskog tima Wood Key projekata, no najviše joj znači rad na EIT Climate-KIC Pioneers into Practice programu. Pioneers into Practice je nešto sasvim drugačije od svega na čemu je do sada radila, a pružio joj je priliku da upozna nove zanimljive ljude koji žele raditi na borbi protiv klimatskih promjena.

Karlo Rajić, dipl. ing. stroj.

Karlo Rajić, dipl. ing. stroj.

Stariji voditelj projekata
PODACI

Pozicija Stariji voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

krajic@regea.org

Obrazovanje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Stručni diplomski studij strojarstva Veleučilišta u Karlovcu
Titula dipl.ing.stroj.
Zaposlen/a u Agenciji od 2009.
Znanja i iskustvo U Agenciji zaposlen od 2009. godine kao stručni suradnik, a zatim kao voditelj područnog ureda Karlovac. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja. Zadužen je za savjetovanje Karlovačke županije te koordinaciju aktivnosti koje Agencija provodi sa županijom te gradovima i općinama s njezinog područja. Sudjeluje u izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata Karlovačke županije. Vodi i nadzire projekte ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase te sudjeluje u pripremi i provedbi investicijskih projekata energetske obnove zgrada i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Sudjelovao je u provedbi međunarodnih projekata financiranih putem Programa pretpristupne pomoći – IPA te programa Inteligentna energija za Europu i Horizon2020.

Tijana Šimek, mag. oec.

Tijana Šimek, mag. oec.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315
tsimek@regea.org
Obrazovanje Ekonomski fakultet u Zagrebu, Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula mag. oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2008.
Znanja i iskustvo Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine i na Veleučilištu Baltazar Zaprešić 2012. godine. U timu je  od osnutka, 2008. godine, trenutno na poziciji voditeljice projekta gdje joj je glavni opseg rada vezan uz koordinaciju EU projekata, s naglaskom na inovativne mehanizme financiranja i socijalne inovacije. Radila je na više EU projekata u okviru programa FP6 CONCERTO, IPA programa, Inteligentna Energija za Europu, Obzor 2020 te na projektima financiranima od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit). Bila je koautorica mnogih publikacija, voditeljica organizacije događanja i glavna urednica REGEA newslettera od ožujka 2016. do siječnja 2017. Budući da joj je područje interesa uvijek bilo usmjereno na sociološke aspekte energetskih projekata te razmjenu znanja i cjeloživotno učenje, sudjelovanje u programu Pioneers for Practice (EIT Climate-KIC) 2020. godine, pružio je jedan novi pogled i pristup energetskim projektima, kao i aktivnom uključivanju građana u provedbi istih.

Simona Tršinar, mag. oec.

Simona Tršinar, mag. oec.

VODITELJICA PROJEKATA
PODACI

Pozicija Voditeljica projekta
Kontakt strsinar@regea.org
Obrazovanje Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Titula mag. oec
Zaposlen/a u Agenciji od 2022.
Znanja i iskustvo Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Analiza i poslovno planiranje nakon kojeg odlazi u Dansku na drugi magisterij znanosti iz Razvoja i međunarodnih odnosa. Radno iskustvo stječe u Bruxellesu, radeći u području institucionalnog razvoja u Caritas Europa-i te kasnije pri povratku u Hrvatsku, u području upravljanja projektima. U REGEA-i sudjeluje u provedbi projekta Novog europskog Bauhausa, Implementa te na izradi planskih i strateških dokumenata s fokusom na energetsku učinkovitost.“

Petra Vučetić Osonjački, mag. ing. aedif.

Petra Vučetić Osonjački, mag. ing. aedif.

Starija voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Starija voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

pvucetic@regea.org

Obrazovanje Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula Mag.ing.aedif.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo Diplomirala 2014. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Agenciji zaposlena od 2017. godine kao voditeljica projekata. Zadužena je za savjetovanje Zagrebačke županije te koordinaciju aktivnosti na projektima energetske učinkovitosti koje Agencija provodi sa Zagrebačkom županijom. Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata energetske obnove zgrada i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama. Sudjeluje u izradi strateških, programskih i planskih energetskih dokumenata.

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije

Mlađi voditelj projekata
PODACI

Pozicija Mlađi voditelj projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

sbardak@regea.org

Obrazovanje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula dipl. ing. drvne tehnologije
Prijašnje radno iskustvo Učenički dom Ivana Mažuranića, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
Zaposlen/a u Agenciji od 2014.
Znanja i iskustvo Radi na projektima područnog grijanja na biomasu te aktivnostima vezanim za energetske projekte na području Krapinsko-zagorske županije. Sudjelovao na provođenju  projekta Znanjem do energetskih ušteda te projekata sufinanciranja obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti za fizičke osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Također je bio uključen u pripremu projekata energetske rekonstrukcije postojećih javnih zgrada. Radi na međunarodnim projektima u okviru IPA programa (SLO-HR) – BioHeatLocal, te HORIZON 2020 programa – Biores.

Lucija Gračanin, mag. ing. mech.

Lucija Gračanin, mag. ing. mech.

Mlađa voditeljica projekata
Pozicija Mlađa voditeljica projekata
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

lkrizmanic@regea.org

Obrazovanje Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula Mag. ing. mech.
Zaposlen/a u Agenciji od 2021.
Znanja i iskustvo REGEA timu se priključuje u ožujku 2021. Zaposlena je na mjestu voditeljice projekta u uredu u Karlovcu. Zadužena za rad na projektima Karlovačke županije te gradovima I općinama s njezinog područja. Aktivno sudjeluje u koordinaciji i provedbi projekta Wood Key koji se provodi kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.
Valerija Vrček Habazin, mag.oec.

Valerija Vrček Habazin, mag.oec.

Mlađa voditeljica projekata
PODACI

Pozicija Mlađa voditeljica projekata
Kontakt +385 (0)1 3098 315

vvhabazin@regea.org

Obrazovanje Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić
Titula mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2015.
Znanja i iskustvo Valerija Vrček Habazin je stručna specijalistica projektnog menadžmenta i IPMA (International Project Management Association) certificirana suradnica za upravljanje projektima. U REGEA-i radi od 2015. godine. Iskustvo je stekla radom na projektima sufinanciranim od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova, međunarodnim projektima u sklopu Horizon i Interreg programa kao i nacionalnih programa sufinanciranja Republike Hrvatske. Trenutno vodi EU projekt, a sudjeluje i u pisanju studija, programa i planova vezanim za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost. Kad ne radi, Valerija uživa provodeći vrijeme s obitelji, uživa u putovanjima i njihovom planiranju.

Martina Šarlog Vincek, univ.mag.oec.

Martina Šarlog Vincek, univ.mag.oec.

Starija administrativna referentica
PODACI

Pozicija Starija administrativna referentica
Kontakt +385 (0)1 3098 315

msvincek@regea.org

Obrazovanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Titula univ.mag.oec.
Zaposlen/a u Agenciji od 2017.
Znanja i iskustvo U Agenciji organizira uredsko poslovanje, vodi poslove ureda u skladu sa strateškim, poslovnim i operativnim planovima Agencije, koordinira obavljanje poslova Agencije i organizacijskih cjelina Agencije u skladu s propisima i internim procedurama, organizira sastanke i kolegije ravnatelja Agencije, vodi zapisnike i ostalu dokumentaciju Upravnog vijeća, obavlja sve administrativne poslove vezane za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, nadzire izvršavanje planova i zadaća ureda ravnatelja i predlaže korektivne mjere po potrebi, provodi i sudjeluje u postupcima javne nabave, brine o funkcioniranju Energetskog centara Bračak, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije.

Gordan Borić

Gordan Borić

Tehničar
PODACI

Pozicija Tehničar
Kontakt +385 (0)1 3098 315

gboric@regea.org

Obrazovanje Srednja graditeljska tehnička škola u Zagrebu
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2013.
Znanja i iskustvo Vodi poslove vezane uz Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), sudjeluje na poslovima vezanim uz IT  tehnologiju,  nabavu informatičke opreme, a bavi se i poslovima zaštite na radu.

Igor Krizmanić

Igor Krizmanić

Tehničar
PODACI

Pozicija Tehničar
Kontakt + 385 (0)1 3098 315

ikrizmanic@regea.org

Obrazovanje Srednja poljoprivredna škola
Titula
Zaposlen/a u Agenciji od 2012.
Znanja i iskustvo Obavlja poslove organizacije, prijevoza i dostave dokumenata, unosa podataka, arhiviranja dokumenata te ostalih sličnih poslova.

Scroll to Top