Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZELENO PLANIRANJE

ŠTO REGEA ZNA I MOŽE PONUDITI?

Izrađujemo ugovore za inovativne modele financiranja – ESCO model i javno privatno partnerstvo u cilju transparentnosti i izvršenja kvalitetne usluge svih ugovorenih strana.

Planiramo i tehnički pomažemo izraditi dokumentaciju i provesti javnu nabavu.

Nudimo financijsko praćenje namjenskog utroška sredstava.

Komuniciramo s posredničkim tijelima te sa širom javnosti.

Nudimo kompletnu uslugu upravljanja projektom gradnje, administrativnog vođenja projekta i upravljanje projektima sukladno BIM metodologiji (Building information management/modeling)

REGEA PROJEKTI

Sporazum gradonačelnika – Akcijski planovi energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan)

REGEA je dugogodišnja i aktivna članica Sporazuma gradonačelnika te od 2014. godine i jedan od službenih podržavatelja sporazuma. Uspješno smo izradili već četiri SECAP-a te smo naše gradove podržali u cjelokupnom procesu njihovog prihvaćanja i predaje u sustav. REGEA je također autor više od 25 SEAP-a (Akcijski planovi energetski održivog razvitka, preteča SECAP-a) te vezanih revizija i izvještaja.

REGEA PROJEKT

Smjernica za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama u Generalni urbanistički plan grada Karlovca

REGEA podržava Grad Karlovac u procesu izrade prvog zelenog generalnog urbanističkog plana u Republici Hrvatskoj. Ovim će se postupkom u postojeće prostorno-planske dokumentu eksplicitno uvrstiti i mjere energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te mjere prilagodbe na klimatske promjene. Time se Gradu Karlovcu omogućuje izravna i jasna definicija putanje održivog razvoja. REGEA za potrebe ovog procesa priprema smjernice integracije energetike i klime u prostorne planove te podržava izrađivača prostornog plana u njihovoj implementaciji.

REGEA PROJEKT

Studija prilagodbe učincima klimatskih promjena i primjena zelene infrastrukture u procesu obnove Grada Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020.

REGEA je sudjelovala u stručnom timu za izradu smjernica i strategije obnove Donjeg i Gornjeg Grada nakon potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. Naša uloga bila je prijedlog i analiza mjera primjene zelene infrastrukture i prilagodbe klimatskim promjenama što je uključivalo niz rješenja poput zelenih fasada i krovova, bio-solarnih krovova, ozelenjivanja zajedničkih otvorenih prostora, primjena zelenih nadstrešnica na stanicama javnog prijevoza i slično.

Scroll to Top
Scroll to Top