1

Zajedno stvaramo energiju

Stalni rast cijena potiče rast interesa za obnovljivim izvorima energije. Postojeća infrastruktura onemogućuje da se zadovolji tako rastuća potražnja. Hoće li nedostatna infrastruktura onemogućiti cijeli proces?

Uključivanje građana u energetsku tranziciju ključno je za ubrzanje procesa. Više od četiri godine europski projekt SocialRES tražio je odgovore na pitanja kako postići energetsku demokraciju kroz društvene inovacije i aktivnu suradnju između energetskih zadruga, agregatora te platformi za skupno financiranje. Kao rezultat brojnih istraživanja na razini 13 zemalja i 9 projektnih partnera razvijena je platforma namijenjena u prvom redu stručnjacima iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za ubrzanje energetske tranzicije i poboljšanje postojeće infrastrukturne mreže potrebno je razumjeti prednosti i ograničenja energetskog sustava kako bi od toga mogli krenuti dalje prema razvoju inovativijeg i pravednijeg energetskog sustava. Ovakvi modeli omogućuju potrošačima da preuzmu aktivniju ulogu na energetskom tržištu. Postizanje održivog rasta u energetskoj demokraciji zahtijeva bolje razumijevanje potpornih struktura koje ili potiču ili koče process tranzicije.

Platforma je prepoznata od različitih europskih institucija kao vrijedan alat za energetske stručnjake i praktičare.

SocialRES tokom svoje provedbe udružio se s još tri druga europska projekta koja su se bavila istom temom, a kao rezultat njihova zajedničkog rada proizišao je dokument Putting People at the Heart of Energy Transitions. Ono što je zajedničko za sva 4 projekta bila je misija rasvjetljavanja onoga što pokreće društvene inovacije u energetici, u kojim okruženjima one cvjetaju i koji čimbenici određuju hoće li društvene inovacije biti uspješne u postizanju cilja Europske unije da se krene prema energetskom sustavu s niskim udjelom ugljika u kojem je energija sigurnija, održivija i pristupačnija.

Svi ti odgovori važni su za razumijevanje gdje se trenutno nalazimo te što je potrebno da bismo uspjeli u provedbi sveobuhvatne energetske tranzicije u kojoj su ljudi jednako kao i projekti ključ uspjeha.

Postizanje globalnog cilja nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine zahtijevat će sveobuhvatnu transformaciju energetskog sektora, što se ne može postići bez aktivnog sudjelovanja građana. Stavljanje ljudi u središte energetske tranzicije, povećanje energetske demokracije i socijalna jednakost bit će bitan dio prijelaza na čistu energiju. Prijelaz koji bi mogao predstavljati jedan od temeljnih društvenih, ekonomskih i tehničkih promjena u modernoj povijesti. Zato je važno da energiju stvaramo zajedno.

 

 

https://socialres.eu/