1

Vodeći stručnjaci Slovenije i Hrvatske na konferenciji o ulaganjima u energetski sektor

Po prvi puta na ovu temu, 5. prosinca 2016. godine, u hotelu Sheraton u Zagrebu, održat će se zajednička konferencija Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Sloveniji pod naslovom Plan ulaganja za Europu: mogućnosti prekograničnih ulaganja u energetski sektor.

Plan ulaganja za Europu, InvestEU, usmjeren je na uklanjanje prepreka ulaganjima, pružanje vidljivosti i tehničke pomoći ulagačkim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava. Cilj ove inicijative se temelji na:

  • mobilizaciji ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi Eura tijekom tri godine putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). Predviđa se potpora strateškim ulaganjima u području infrastrukture, obrazovanja, istraživanja i inovacija te rizičnog financiranja za mala poduzeća.
  • podršci ulaganjima u realno gospodarstvo putem Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU) i Europskog portala projekata ulaganja (EIPP). ESCU će omogućiti razmjenu dobrih praksi, stečenog iskustva i studija slučaja iz stvarnog života u području financiranja projekata i upravljanja projektima, dok će na EIPP-u biti navedeni održivi projekti kako bi ulagači imali na raspolaganju pouzdane informacije za donošenje odluka.
  • stvaranju okruženja pogodnog za ulaganja u smjeru uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije i unije tržišta kapitala.

Što se tiče plana ulaganja u Hrvatskoj, kreditiranje inovativnih poduzetnika provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom komisijom u okviru OBZOR programa – Program za direktne kreditne garancije i kontra garancije za inovativna poduzeća – InnovFin SME Guarantee Facility, a uz osiguranu potporu Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg elementa Plana ulaganja za Europu. Jamstvo EIF-a će se koristiti za izravno odobrene kredite u okviru postojećih programa kreditiranja. Više informacija o programu financiranja možete pročitati ovdje.

Program Konferencije, podijeljen u dvije panel rasprave (Investiranje u energetiku kroz EFSU i Prekogranični projekti u energetici: Slovenija – Hrvatska), okupit će predstavnike Europske komisije u Hrvatskoj i Sloveniji, nadležna ministarstva, predstavnike financijskih institucija koje se bave financiranjem energetskih projekata te samog energetskog sektora. Ravnatelj Agencije, dr.sc. Julije Domac, će se aktivno uključiti u rad druge panel rasprave na kojoj će sudjelovati i predstavnici Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Energetskog instituta Hrvoje Požar te Europske banke za obnovu i razvoj.

Program skupa