Konferencija “Energija i zaštita okoliša – Ususret održivoj budućnosti”

Konferencija

Vodeći stručnjaci iz sektora energetike i gospodarenja otpadom na međunarodnom skupu u Zagrebu!

Konferencijom pod nazivom Energija i zaštita okoliša – Ususret održivoj budućnosti koja se održava u organizaciji Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 9. rujna 2014. u Zagrebu, u Hotelu Dubrovnik,  predstavit će se rezultati na polju održivog strateškog planiranja u gradovima Jugoistočne Europe. Konferencija će nastojat još jednom potvrditi činjenicu kako je održiv razvitak moguće temeljiti jedino na promicanju ekonomije koja učinkovitije koristi ograničene resurse, a urbano planiranje provoditi samo razmjenom znanja i uključivanjem svih lokalnih dionika. Ugledni međunarodni i domaći gosti i stručnjaci s područja energetike i gospodarenja otpadom, prezentirat će svoja iskustva i projekte putem dinamičnih panela kojima će se omogućiti direktna interakcija svih sudionika konferencije.

Sve zemlje Europske unije, a među njima i Hrvatska suočene su s  problemom  povećane  potrošnje  energije  i  nekontroliranog stvaranja otpada, a upravo su gradovi jedni od glavnih generatora ovog rastućeg problema. Razlog tome je, uz složene gospodarske prilike, manjak svijesti i znanja o odgovornom korištenju prirodnih bogatstava, neprovođenje kvalitetnog planiranja i upravljanja na gradskim razinama. To je primaran razlog za postojeće stanje u zemljama Jugoistočne Europe i izazov na koji projekt RE-SEEties nastoji odgovoriti. Integriranim, holističkim pristupom rješavanja problema urbanog razvitka postaje očito kako energiju i otpad možemo i moramo promatrati jedino kao međuzavisne resurse.

Postizanje  ciljeva iz strategije Europa 2020  izravno  je  vezano  uz  ulogu lokalnih  vlasti  i  njihovog  utjecaja  na  poticanje  promjena  u  ponašanju  svojih građana.  Upravo  iz  tog  razloga,  donositelji  odluka  na  lokalnoj  razini  ključni  su dionici  RE-SEEties  projekta. 

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno uz prethodnu registraciju, a za sve goste osigurani su ručak, prigodni materijali i simultani prijevod na hrvatski jezik. Registriracija je moguća najkasnije do 8. rujna 2014. godine putem internet obrasca na: www.regea.org/reseetieshr/registracija.html kako biste osigurali Vaše mjesto na konferenciji. Broj mjesta je ograničen, a prednost će imati ranije prijavljeni sudionici.

 Dodatne informacije o konferenciji, kao i o samom projektu, možete pronaći na Internet stranici konferencije: www.regea.org/reseetieshr/ ili upitom na e-mail adrese: hmaras@regea.org i tsimek@regea.org

Pridružite nam se na ovom svečanom događaju i naučite kako možete doprinijeti učinkovitom upravljanju resursima u svojoj zajednici!