Višerazinski dijalog za razvoj Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku

Države članice EU u procesu su ažuriranja Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP-ova) sukladno EU Uredbi o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime (Uredba (EU) 2018/1999). Nacionalni energetski i klimatski planovi imaju važnu ulogu za uspješnu provedbu REPower EU plana, a proces ažuriranja NECP-ova ključan je za ostvarivanje zajedničkih ambicija klimatske neutralnosti uz očuvanje energetske sigurnosti i cjenovne pristupačnosti. Rok za predaju prve ažurirane verzije je lipanj 2023., dok konačna verzija treba biti dostavljena u lipnju 2024.

Provedba višerazinskog dijaloga o klimi i energiji jedan je od obaveznih elemenata izrade NECP-a kako bi se osiguralo predlaganje i ažuriranje mjera temeljenih na stvarnim potrebama, što povećava izglede za njihovu uspješnu provedbu. LIFE Projekt NECPlatform provodi se u suradnji šest država članica (Bugarska, Hrvatska, Francuska, Italija, Portugal i Rumunjska) kako bi potaknuo uspostavu trajne platforme za višerazinske dijaloge o energiji i klimi, a u Republici Hrvatskoj projekt provodi Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Cilj platforme je omogućiti horizontalnu i vertikalnu usklađenost potreba i politika, te potaknuti izravno povezivanje predloženih mjera s izvorima financiranja.

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te uz podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar, Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske organizirala je 21. ožujka 2023. godine prvi višerazinski dijalog o klimi i energiji s naglaskom na razvoju ažuriranog NECP-a, u sklopu projekta NECPlatform. Prvi višerazinski dijalog uspješno je okupio više od 40 sudionika iz svih relevantnih sektora, uključujući predstavnike devet ministarstava, jedinica lokalne samouprave, energetske subjekte i stručnjake, nevladine udruge te akademsku i znanstveno-istraživačka zajednicu.

Rezultati dijaloga potvrdili su važnost uključivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave te prilagodbu mjera NECP-a sukladno mogućnostima i potrebama lokalne i regionalne razine kao i potrebu za sektorskim radionicama. Na višerazinskom dijalogu o NECP-u istaknuto je kako mjere za energiju i klimu trebamo sagledati cjelovito i s pogledom u budućnost te osim fokusa na obnovljive izvore energije i dekarbonizaciju, proširiti mjere i na sektore otpada, vode te ostalih aspekata koji mogu doprinijeti klimatskoj neutralnosti. Sudionici su se složili kako je potrebno okrupniti i jasnije strukturirati mjere u kontekstu NECP-a, te su istaknuli važnost definiranja jasnih indikatora i rokova za provedbu mjera kako bi se osigurala transparentnost te omogućilo praćenje procesa. Također je prepoznata potreba za usklađivanjem NECP-a i s ostalim strategijama i akcijskim planovima u području energije i klime, poput SECAP-a i obaveza velikih gradova za praćenje energetske učinkovitosti, kako bi se osigurala koordinacija mjera i implementacija. Naposlijetku je istaknuta i važnost usklađivanja mjera s dostupnim i budućim izvorima financiranja kako bi se olakšala i ubrzala njihova provedba.

Unutar projekta NECPlatform planira se održavanje minimalno šest dijaloga do kraja izrade konačne ažurirane verzije NECP-a u lipnju 2024. godine. Osim višerazinskih dijaloga, bit će organizirane i sektorske radionice usmjerene na specifične grupe dionika. Sektorske radionice pružit će dubinsku analizu izazova s kojima se suočavaju ključni sektori i utječu na relevantnu zakonodavnu, plansku i stratešku dokumentaciju.

Prezentacije prvog višerazinskog dijaloga o klimi i energiji s naglaskom na razvoju ažuriranog NECP-a, možete preuzeti na web stranici MINGOR-a.