Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Velika Gorica – energetski osviješten grad kroz projekt REPLACE


Projekt REPLACE  koji financira EU iz programa Horizon 2020 zagovara efikasno, ekonomski isplativo, čisto i ekološki prihvatljivo grijanje i hlađenje. A posebno se okreće potrošačima. Ali zašto je tema toliko ključna, iako postoje „uzbudljivije“ i zašto se rijetko tko s njom dobrovoljno bavi? U Europi je instalirano više od 80 milijuna neučinkovitih sustava grijanja i hlađenja koje je potrebno zamijeniti učinkovitijim, „zelenijim“ alternativama. Da bi se postigli klimatski ciljevi i učinila Europa neovisnom o nafti, ugljenu i prirodnom plinu, promjene u ovom sektoru su ključne.

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) dio je je projektnog konzorcija, a pilot područje obuhvaća Sjeverozapadnu Hrvatsku.

Stalni porast cijene energenata i činjenica da su konvencionalni izvori energije ograničeni razvija svijest o uštedi energije i zaštiti okoliša. Na području Zagrebačke županije sve je veći interes i potreba za obnovljivim izvorima energije. Unutar grada postoji više primjera korištenja obnovljivih izvora energije te, u tom smislu, jasno definirana politika.

Velika Gorica najveći grad Zagrebačke županije i jedan od najnaprednijih gradova u Hrvatskoj u kontekstu provedbe energetske tranzicije. Energetska politika Velike Gorice dugi je niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje, a pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, izradom i provedbom Akcijskog plana održivog energetskog razvoja (SEAP-a) energetska politika Velike Gorice dobila je svoju potvrdu i na europskoj razini. U 2020. godini grad je izradio SECAP ključni dokument koji na baziprikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine.

Vrijedi napomenuti kako je Grad posljednjih godina također znatno intenzivirao proces energetskih obnova javnih zgrada u svom vlasništvu te u suradnji s poduzećem Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica pomagao u obnovi višestambenih zgrada kroz program dodatnog sufinanciranja.

Projekt Replace REGEA 01

U nastojanju kontinuirane provedbe proaktivne energetske politike i aktivnog sudjelovanja u sprječavanju globalnog zatopljenja i negativnih posljedica klimatskih promjena, Grad Velika Gorica odlučio je sudjelovati kao pilot grad u projektu REPLACE.

Sve aktivnosti koje Grad provodi doprinose provedbi mjera iz SECAP-a, no one su isto tako usmjerene željenom cilju i viziji grada kao grada čistog zraka. Utvrđujući stvarno stanje, grad je stupio u kontakt s dimnjačarima, nakon analiziranih podataka ,utvrđeno je neadekvatno stanje. Naime, od 17.923 kućanstava oko 65 % kao energent koriste drva, 2% još uvijek lož ulje, 27% plin, 1% ukapljeni zemni plin dok ostali koriste pelete i brikete.

Brojke govore koliko je puno posla pred nama te koliko je bitno pozitivno utjecati na građane te im ukazati potrebu za korištenjem obnovljivih izvora energije, s obzirom da na žalost baš drvo kao ogrjev najviše zagađuje zrak te je u zimskim mjesecima teško prošetati naseljenim mjestima da bi se udahnuo svježi zrak. I baš u ovom pogledu grad Velika Gorica vidi povezanost sa projektom REPLACE budući da sudjelovanjem u njemu grad želi pokazati predanost održivom razvoju koji se temelji na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije.

Cilj projekta REPLACE u Velikoj Gorici je motivirati i podržati korisnike u da zamijene svoje stare sustave grijanja i hlađenja okolišno prihvatljivijim alternativama.

REGEA će zajedno sa gradom Velika Gorica provoditi REPLACE kampanje koje će donijeti klimatski prihvatljiva rješenja za grijanje i hlađenje izravno korisnicima kroz različite edukativne  aktivnosti.

Jedna od aktivnosti je postavljanje info kutka o projektu REPLACE. U VG Goričanki na adresi Ul. kneza Ljudevita Posavskog 45, na samom ulazu u zgradu biti će postavljen informacijski kutak za građane Velike Gorice sa brošurama i letcima projekta REPLACE te tehničkim materijalima od proizvođača opreme koji se bave ugradnjom sustava na obnovljive izvore energije. Cijeli objekt je informatički suvremeno opremljen, građani Velike Gorice ovdje plaćaju račune za parking, vodnu naknadu, priključak za vodu, smeće i sl. Info kutak biti će opremljen eksponatima dizalice topline te solarnim kolektorima, predstavljat će polazišno mjesto edukacije i informiranja o sustavima grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije mjesto na kojem svaki građanin grada Velike Gorice može potražiti informacije koje ga zanimaju, a koje su mu potrebne kako bi njegov život bio energetski učinkovitiji i kvalitetniji. Mjesto je to koje građanima omogućava da na brz i jednostavan način dođu do informacija o aktualnim nacionalnim natječajima za obiteljske kuće  (povećanje energetske učinkovitosti, ugradnja sustava obnovljivih izvora energije) te o aktualnim natječajima Grada Velike Gorice. Info kutak će se sukladno dinamici projekta nadopunjavati korisnim i aktualnim informacijama.

Tokom mjeseca travnja REGEA će za građane Velike Gorice održati javnu tribinu o korištenju obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Uključivanje javnosti od presudne je važnosti za učinkovit odgovor na klimatske promjene. Važno je da je javnost informirana i upoznata s opasnostima i negativnim posljedicama klimatskih promjena te s mjerama koje se mogu i trebaju poduzeti kako bi se te posljedice ublažile i opasnosti smanjile. Pozitivan utjecaj na klimatske promjene ne može započeti bez promjena u ponašanju pojedinaca, odustajanja od starih navika i usvajanja novih. Izmjena vrijednosnog sustava, načina razmišljanja i stavova jedini je pravi put za sprječavanje daljnjih negativnih klimatskih pojava. Potrebno je poduzeti konkretne korake prema ostvarivanju čišćeg planeta u vidu korištenja obnovljivih izvora energije i štednje energije, što je ključno  za dostizanje cilja dekarbonizirane Energetske unije te je ujedno i jedan od glavnih ciljeva projekta REPLACE.

Autor: Martina Krizmanić Pećnik

Fotografija: Dominik Rutz, WIP

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top