Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Urbana obnova – Kako je pokrenuti?


Obnova zgrada kroz smanjenje potrošnje energije i upotrebu učinkovitih sustava grijanja i hlađenja predstavlja jedan od prioriteta Europske unije, ali i jedino održivo rješenje u borbi protiv energetskog siromaštva. Prema podacima Međunarodne energetske agencije, poboljšanje europskog fonda zgrada predstavlja velik izazov jer zahtijeva ukupno ulaganje od 1 trilijun Eurate se kao takvo može i treba sagledavati kao veliki infrastrukturni projekt. Iako postoji velik broj inicijativa (do sada ih je pokrenuto gotovo 500) dobrovoljne prirode, politike i mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti europskog fonda zgrada, mogu i moraju igrati glavnu ulogu u rješavanju problema klimatskih promjena, sigurnosti opskrbe energijom te pristupa energentima.

Ključna razlika između dobrovoljnog i regulatornog pristupa obnovi zgrada je – ima li vlasnik zgrade zakonsku obvezu vezanu uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Uobičajeno takve sheme uključuju i porezne poticaje, povlaštene kredite ili druge oblike podrške ulaganjima kako bi se potakli vlasnici zgrada na njihovu obnovu. Kreatori politika sve više postaju svjesni činjenice kako dobrovoljni pristup neće isporučiti željeni opseg aktivnosti niti ubrzati promjene, a rješavanje izazova klimatskih promjena zahtjeva progresivni pristup obnovi, uključujući i obavezne inicijativeZgrade odnose oko jedne trećine svjetske potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova, stoga poboljšanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva postaje globalni prioritet. Uvjeren sam da dijalog s financijskim institucijama dovodi do rješenja i prijeko potrebnih privatnih ulaganja. – izjavio je nedavno i g. Achim Steiner, izvršni direktor Programa Ujedinjenih Naroda za okoliš. Trenutno se u EU realizira svega polovica od procijenjenih 60-100 milijardi eura investicija potrebnih da se ostvare postavljeni EU 2020 ciljevi za sektor zgradarstva.

Izvješće Europskog instituta za svojstva zgrada (eng. Buildings Performance Institute Europe – BPIE) o najboljoj praksi urbane obnove (http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf), kao kritične čimbenike uspjehaurbane obnove navodi uključenost svih dionika, pouzdanu i lako dostupnu stručnu podršku i vodstvo, financiranje prilagođeno različitim zahtjevima vlasnika zgrada, učinkovitu implementaciju koja omogućuje replikabilnost i održivost u budućnosti, projekte većeg obujma, učinkovitu komunikaciju između svih zainteresiranih strana, holistički pristup kojim se potiče integralna obnova te prilagodbu potrebama različitih podnositelja zahtjeva. U nastavku donosimo najbolje europske primjere urbane obnove provedene uz sudjelovanje građana različitih dohodovnih mogućnosti.

Naziv sheme Stroomversnelling

http://stroomversnelling.nl/

Lokacija Nizozemska
Ciljani sektor Društveno poticana stanogradnja
Tipovi zgrada Stambene zgrade
Trajanje sheme 2013-2020.
Ukupni iznos sredstava 6,6 milijardi Eura
Uštede energije/CO2 430 000 t/COgodišnje
Sažetak Zajednička suradnja vlasnika zgrada, stanara, građevinskih tvrtki i financijskih institucija;

Nema troška predfinanciranja za stanare;

Brza ugradnja i provedba mjera;

Postiže se razina nulte potrošnje energije.

Financijski model Temelji na inicijalnoj dodjeli sredstava od 6,6 milijardi Eura stambenim udruženjima od strane WSW banke. Udruženje zatim ulaže 40-70 000 Eura po zgradi za financiranje kapitalnih udjela, dok stanari plaćaju najamnina + energetski plan račun od oko 650 Eura mjesečno stambenom udruženju (na taj se način zamjenjuje prijašnji model odvojenog plaćanja računa). Stambeno udruženje plaća oko 100 Eura mjesečno građevinskoj tvrtki za održavanje objekta (postojeći dodatak za održavanje po stanu), a izvođač jamči energetsku učinkovitost više od 30 godina.

 

Naziv sheme KredEx

http://www.kredex.ee/en/

Lokacija Estonija
Ciljani sektor Stambeni sektor
Tipovi zgrada Višestambene zgrade
Trajanje sheme Od 2001.
Ukupni iznos sredstava 72 milijuna Eura
Uštede energije/CO2 Smanjenje potrošnje energije od 40%
Sažetak Revovling fond;

Dugoročni krediti;

Kredit se odobrava na osnovu razine ušteda energije.

Financijski model Stambena udruženja mogu podnijeti zahtjev za kredit ukoliko zgrada sadrži najmanje 3 stana. Nakon obveznog energetskog pregleda, odobreni krediti mogu se koristiti za financiranje mjera koje dovode do poboljšanja energetske učinkovitosti od najmanje 20% za zgrade do 2.000 m  ili barem 30% za poboljšanje energetske učinkovitosti u većim zgradama. Krediti se plaćaju kroz energetske uštede, a minimalni iznos kredita je 6 400 Eura po stanu. Rok povrata kredita je 20 godina s prosječnom kamatnom stopom u 2012. godini od 3,5% i 4% (fiksna za 10 godina). Najmanje 15% od ukupnog iznosa dodijeljenog kredita mora biti sufinancirano od strane krajnjeg korisnika.

 

Naziv sheme KfW

https://www.kfw.de/kfw.de-2.html

Lokacija Njemačka
Ciljani sektor Linije za stambeni, komercijalni i javni sektor
Tipovi zgrada Svi tipovi zgrada
Trajanje sheme Od 2005.
Ukupni iznos sredstava Od 2012-2014. 1,8 milijardi Eura (prosjek)
Uštede energije/CO2 1 750 GWh, 650 000 t/CO2 godišnje
Sažetak Najveći program financiranja u Europi po glavi stanovnika;

Visok udio dostupnog kapitala;

Podrška usmjerena prema postignutoj razini energetske učinkovitosti.

Financijski model Krediti se ostvaruju pomoću otplatnog bonusa koji je veći od dostupnih opcija za dodjelu bespovratnih sredstava te kroz subvencioniranje niske kamatne stope kredita (trenutno 0,75%), s rokom dospijeća do 30 godina. To uključuje poček od 5 godina i razdoblje fiksne kamatne do 10 godina. Kredit se može pokriti i do 100% prihvatljivih troškova, maksimalno 100 000 Eura po stambenoj jedinici KfW učinkovitog doma te do 50 000 Eura za svaku pojedinu mjeru.

 

Naziv sheme Habiter Mieux

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-mieux-chauffe/

Lokacija Francuska
Ciljani sektor Društveno poticana stanogradnja
Tipovi zgrada Stambene zgrade
Trajanje sheme 2010-2017.
Ukupni iznos sredstava 1,4 milijardi Eura
Uštede energije/CO2 U prosjeku se ostvaruju uštede od 37%
Sažetak Velik nacionalni program financiran iz javnog proračuna usmjeren na kućanstva s niskim prihodima;

Cilj je dugoročno iskorjenjivanje energetskog siromaštva;

Ambasadori energetske učinkovitosti identificiraju kućanstva s niskim dohotkom.

Financijski model Nacionalni stambeni koordinator daje subvencije za vlasnike zgrada do 50% od iznosa obnove dok se dodatna potpore mogu ostvariti kroz državnu potporu u obliku bespovratnih sredstava do 3 000 Eura te regionalnu u iznosu od 500 Eura po kućanstvu. Postoji i dodatna podrška za kućanstva koja nemaju kapital u vidu pristupa beskamatnim bankovnim kreditima bez naknade za obradu kredita, do maksimalnog iznosa od 20 000 Eura, sa rokom otplate do 10 godina ili predfinanciranjem subvencija.

 

Naziv sheme Carbon & Energy Fund

http://www.carbonandenergyfund.net/

Lokacija Ujedinjeno Kraljevstvo
Ciljani sektor Zdravstveni sektor, proširio se i na javni sektor
Tipovi zgrada Bolnice i ostale javne zgrade
Trajanje sheme Od 2011.
Ukupni iznos sredstava 300 milijuna funti
Uštede energije/CO2 160 000 t/CO2 godišnje
Sažetak Ugovor o energetskom učinku (eng. Energy Performance Contracting– EPC) daje zajamčene uštede energije, velike, složene zgrade javne namjene bez troškova ulaganja;

Stručan tim ljudi osigurava podršku podnositeljima zahtjeva;

Racionalizacija postupaka ubrzava proces nabave do jedne godine.

Financijski model Fond pruža ugovor za poboljšanje uvjeta potrošnje energije koji bez dodatne naknade uključuje upravljanje projektom, tehničko rješenje te pravnu i financijsku podršku. Kada Odbor donese odluku o zgradi, slijedi odabir izvođača radova. Nakon što se Odbor složi oko odabranog ponuditelja, svi troškovi projekta (uključujući administraciju i ugovorne troškove) uključeni su u ponudi i jamče energetske uštede iz projekta. Kroz ugovor se ne plaćaju troškovi dok se ne prođe proces nabave, ugradnje i zajamčenih ušteda.

 

Naziv sheme Picardie Pass renovation

http://www.pass-renovation.picardie.fr/project-funded-by-europe/

Lokacija Francuska
Ciljani sektor Cjelokupni sektor zgradarstva
Tipovi zgrada Svi tipovi zgrada
Trajanje sheme Od 2011.
Ukupni iznos sredstava 55,7 milijuna Eura
Uštede energije/CO2 Godišnje uštede energije od 50-75%
Sažetak Namjenski javni fond (ELENA, EIB, regija Picardie);

Korisnici vraćaju iznos ulaganja kroz financijske uštede na njihovim računima za energiju;

Koncept financiranja Projektom se unaprijed daju sredstva vlasnicima zgrada, prosječno 42 000 Eura. Nakon što su radovi gotovi, vlasnik će vratiti iznos manji od ili jednak uštedama nakon energetske obnove (u prosjeku se ostvaruje 56% ušteda). Ovaj predujam se odobrava na osnovi ušteda energije po stopi od 2% na razdoblje od 15 godina za opremu te 25 godina za građevinske izolacijske radove.

 

Hrvatska tek polako otvara vrata projektima i inicijativama vezanima za urbanu obnovu. Neke procjene kažu da u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada, a radi se o relativno starim objektima građenim prije 1987. godine koji troše oko 200-250 kWh/m2toplinske energije za grijanje. Tu leži i ogroman potencijal – primjenom mjera energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti samo oko na 50 kWh/m2. Neki koraci su već i napravljeni – donesen je nacionalni Program energetske obnove višestambenih zgrada 2014.-2020., a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u prošloj godini objavio dva natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada kojima su se mogla dobiti bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrada od 40-80% opravdanih troškova, odnosno maksimalnih 1 400 000 kuna po ponudi. U protekle 2 godine Fond je odobrio 150 milijuna kuna sufinanciranja za obnovu 366 zgrada ukupne investicije oko 367,5 milijuna te dodatnih 116 milijuna za energetske preglede, projektiranje i individualna mjerila potrošnje toplinske energije.

Najveće gradilište u Hrvatskoj, po svojoj bi prirodi najvećeg urbanog područja sigurno morao postati Grad Zagreb. Iako je gradska tvrtka GSKG d.o.o. kao najveći upravitelj zgrada u Hrvatskoj proveo na desetke obnova zgrada, fokus je bio na pojedinačnim zgradama što je za veliki zamah nedovoljno. Projekt revitalizacije Donjeg grada pokrenut od strane Grada Zagreba u 2014. godini, predviđa energetsku obnovu zgrada na razini blokova, a za pilot blok na potezu Klaićeva-Kačićeva-Deželićeva-Medulićeva u 2015. je dovršena kompletna projektna dokumentacija. Ukupni investicijski potencijal obnove stambenih zgrada Grada Zagreba je procijenjen na preko 20 milijardi kuna, od čega na obnovu Donjeg grada otpada oko 1,8 milijardi kuna.

Energetska obnova u Hrvatskoj je pitanje održive budućnosti i imperativ razvitka. Budući koraci moraju povezati nacionalnu politiku i razinu gradova kroz unapređivanje kapaciteta upravnih tijela za planiranje, financiranje i upravljanje integriranom urbanom obnovom te ostvarivanje djelotvorne suradnje. Budućnost nije rezultat odabira jednog od puteva koje nudi sadašnjost – ona je mjesto koje je stvoreno najprije u mislima i volji, a potom u djelovanju.– davno je izjavio Walt Disney.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top