U tijeku su prijave na programe teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska i Jadransko-jonski program

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska (poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno 1.3.2016. kada je prvi rok za dostavu prijedloga projekata) i Jadransko-jonski (1.2.– 25.3.2016.) program transnacionalne suradnje objavili su svoje prve pozive početkom godine. Sadržajno ova dva programa ne pokrivaju izravno energetiku, ali je moguće financirati aktivnosti iz područja očuvanja kulturne i prirodne baštine te zaštite bio raznolikosti. Jadransko-jonski program također podržava projekte koji se bave rješenjima za integrirani održivi transport, dok se program Slovenija-Hrvatska te teme dotiče neizravno kroz prioritet jačanja institucionalne suradnje.

Iz programskih pokazatelja rezultata i učinka postaje jasno da je cilj očuvanja kulturne i prirodne baštine usko vezan uz turističke izdatke iako se turizam ne spominje u samom nazivu prioriteta. Upravo je na pokazateljima i poseban naglasak u novom financijskom razdoblju, jer po prvi puta njihovo nepostizanje može rezultirati financijskim korekcijama na projektnoj i programskoj razini.

Načelno, novo razdoblje donosi i veće mogućnosti uključivanja privatnog sektora u partnerstvo koje je do sada bilo uglavnom rezervirano za javna tijela i neprofitne organizacije. Ako je broj potpomognutih malih i srednjih poduzeća i jedan od rezultata, kao što je to slučaj za prioritet očuvanje kulturne i prirodne baštine u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska, onda sudjelovanje poduzetnika nije samo topla preporuka nego i očekivani koncept partnerstva.

  • Iako je naglasak na soft aktivnostima pilot projekti i manji infrastrukturni zahvati su prihvatljivi, s time da su građevinski radovi u principu prihvatljiviji u programima prekogranične suradnje (imaju zasebnu proračunsku kategoriju za investicije) negoli programima transnacionalne suradnje
  • Nema predfinanciranja što znači da korisnici moraju osigurati sredstva za provedbu aktivnosti od početka projekta do zaprimanja prve uplate od strane Zajedničkog tehničkog tajništva
  • U skladu s jasnim preporukama Europske komisije da se pojednostave pravila na programima teritorijalne suradnje radi smanjenja administrativnog opterećenja korisnika uvedena je mogućnost primjene fiksne stope obračuna troška rada zaposlenih na projektu
  • Minimalna i maksimalna veličina EU sufinanciranja: SLO-HR (100.000,00 EUR – 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2/1.000.000,00 EUR za prioritetnu os 3), ADRION (800.000,00 EUR – 1.500.00,00 EUR)


Detaljne uvjete natječaja možete potražiti na službenim stranicama programa (za Jadransko –jonski program na- 
http://www.adrioninterreg.eu/; za program Interreg Slovenija – Hrvatska na http://84.39.218.255/hr2/, a ukoliko  imate pitanja možete se javiti i izravno na mmalogorski@regea.org