Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Trošimo sve više struje. Fotonaponski paneli su odlično rješenje.


Troškovi električne energije postaju sve značajnije opterećenje svakog prosječnog kućanstva. U isto vrijeme, cijena fotonaponske tehnologije (sunčana elektrana i pripadajuća oprema) bilježi konstantan pad posljednjih godina te u 2021. godini iznosi samo desetinu cijene iz 2009. godine.

Ako želite postaviti  fotonaponske ćelije na krov kuće, morate paziti na to koliko sada struje trošite jer nećete moći postaviti panele koji proizvode više od toga. Međutim, postoji rješenje.

Troškovi električne energije postaju sve značajnije opterećenje svakog prosječnog kućanstva. U isto vrijeme, cijena fotonaponske tehnologije (sunčana elektrana i pripadajuća oprema) bilježi konstantan pad posljednjih godina te u 2021. godini iznosi samo desetinu cijene iz 2009. godine. Kombinacija potrebe (za smanjenjem troška električne energije) i prilike (pad cijena tehnologije) otvara mogućnosti za širu primjenu sunčanih elektrana i proizvodnju energije na mjestu potrošnje.

Sunčane elektrane mogu se projektirati za:

 • otočni rad ili
 • paralelni rad sa distribucijskom mrežom

Sustavi projektirani za paralelni rad sa distribucijskom mrežom

Osim vlastite proizvodnje električne energije, u posljednjim godinama sve veću tržišnu prisutnost bilježe i sustavi za skladištenje energije tzv. baterijski sustavi.

Kombinacija sustava proizvodnje i skladištenja omogućuje krajnjim korisnicima veći stupanj energetske neovisnosti odnosno manje potrebe za električnom energijom iz distribucijske mreže.

Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kućanstva s postrojenjem za proizvodnju električne energije pripadaju kategoriji ‘korisnika postrojenja za samoopskrbu‘.

Dozvoljena snaga

Uzimajući u obzir ograničenja iz predmetnog Zakona, sunčane elektrane se projektiraju na način da na razini godine ne isporučuju više električne energije u distribucijsku mrežu (viškovi) u odnosu na količinu preuzete električne energije iz mreže. Dozvoljena priključna snaga sunčanih elektrana ovisi o vrsti priključka kućanstava:

 • tako kućanstva s jednofaznim priključkom (1F) mogu izgraditi postrojenje snage do 3,6 kW
 • kućanstva s trofaznim priključkom (3F) mogu izgraditi postrojenje snage do one koja je zakupljena za smjer preuzimanja iz mreže

Viškovi električne energije koji mogu nastajati na razini mjeseca vidljivi su na računima kao eventualna pretplata te se na taj način na razini godine prebijaju kilovatsati preuzeti iz mreže i oni koji su isporučeni u mrežu.

Ovakav model preuzet je iz europskih direktiva te se popularno naziva modelom neto mjerenja, engl. net-metering. S optimalnim dimenzioniranjem elektrane (prema profilu vlastite potrošnje) moguće je ostvariti troškovne uštede do 80 posto u odnosu na postojeće stanje.

Veći efekt

baterijskim sustavom za skladištenje energije omogućuje se:

 • izgradnja postrojenja veće priključne snage (poštujući prethodno spomenuta ograničenja) te time u konačnici i
 • postizanje većeg efekta odnosno maksimalnog iskorištenja proizvedene električne energije na lokaciji
  • posebno ako kućanstvo ima u planu ili već posjeduje električno vozilo

Prijedlog Europske uredbe o baterijama navodi sektor razvoja i proizvodnje baterija kao strateški imperativ za Europu te je za očekivati u narednim godinama jačanje europske pozicije na globalnom tržištu te pad cijena tehnologije, što će konačno omogućiti i njezinu širu primjenu.

Prednosti:

 • osim izravnih benefita za kućanstva u smislu maksimalnog iskorištenja proizvedene električne energije iz sunčanih elektrana
 • otvaraju se i mogućnosti sudjelovanja na tržištu električne energije kroz
  • pružanje pomoćnih usluga operatoru distribucijskog sustava
  • formiranje virtualnih elektrana
  • i sl.

Bespovratna sredstva

Za provedbu projekata izgradnje sunčanih elektrana u obiteljskim kućama moguće je na nacionalnoj razini ostvariti prava na 40, 60 ili 80 posto bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji obiteljske kuće. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je provedbeno tijelo predmetnog poziva te će datum objave istog pravovremeno objaviti na svojim internet stranicama.

Preduvjet prijave na natječaj su:

 • riješeni imovinsko-pravni odnosi (ZK izvadak i dokaz legalnosti)
 • prethodno izrađeni energetski certifikat obiteljske kuće
 • glavni projekt izgradnje sunčane elektrane
image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top